Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę w szkole

(Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2015, na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Al. - Khamisy Danuta : Edukacja przedszkolna a integracja społeczna . – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006
 2. Brejnak Wojciech : Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki?: dobry start. –Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006
 3. Doradca Nauczyciela Sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu „Badanie gotowości szkolnej sześciolatków” . – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006
 4. Edukacja małego dziecka . T. 2 : Wychowanie i kształcenie w praktyce: pod red. Ewy Ogrodzkiej - Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012
 5. Fiutowska Teresa : Scenariusze zabaw i zajęć oraz wskazówki metodyczne do książeczek dla starszych przedszkolaków. – Warszawqa : Oficyna Wydawniczo- Poligraficzna „Adam”, …
 6. Gruszczyk – Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa : Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009
 7. Kołodziejczyk Anna : Późne dzieciństwo – młodszy wiek szkolny. W : Psychologia rozwoju człowieka : pod red. Janusza Trempały. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
 8. Koźniewska Elżbieta, Matuszewski Andrzej, Zwierzyńska Elżbieta : Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5): Obserwacyjna metoda dla nauczycieli. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010
 9. Kuszak Kinga : Dziecko samodzielne w szkole : Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności. – Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2008
 10. Marszałek Lidia : Wiek przedszkolny. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008
 11. Pedagogika małego dziecka : Wybrane zagadnienia : pod red. Małgorzaty Karwowskiej - Struczyk i Ewy Słodownik - Rycaj. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007
 12. Podstawa programowa z komentarzem : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 1 .- MEN, 2008
 13. Sparrow Joshua D. : Rozwój dziecka, rozdz. 4 : Sześć lat : Wejście w prawdziwy świat. – Sopot : GWP, 2013
 14. Sześciolatki w Polsce: Raport 2006 : Diagnoza badanych sfer rozwoju : pod red. Aldony Kopik. – Kielce, 2007
 15. Wilgocka – Okoń Barbara : Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003
 16. Wilski Maciej : Adaptacja uczniów do warunków szkoły . W : Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki : pod red. Stanisława Kowalika. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
 17. Wlaźnik Barbara : Koncepcja pracy wychowawczo-dydaktycznej w edukacji przedszkolnej : plany pracy i scenariusze zajęć. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej, 2008
 18. Włoch Stanisława, Włoch Agnieszka : Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : Wybrane problemy i rozwiązania. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2009

Wydawnictwa ciągłe

 1. Adaptacja dziecka do szkoły // Nauczanie Początkowe. – 2006-2007, nr 1
 2. Al. - Khamisy Danuta : Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – od obserwacji do diagnozy całościowej // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 5, s. 346 – 357
 3. Bakierzyńska Anna, Cejmer Monika : Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat : dojrzałość szkolna, diagnoza pedagogiczna, adaptacja społeczna // Meritum. – 2013, nr 2, s. 73 - 74
 4. Basiaga Marzena : Wiedza nauczycieli o trudnościach adaptacyjnych pierwszoklasistów // Nowa Szkoła. – 2004, nr 6, s. 26 - 30 Brach Maria : Przystosowanie się uczniów do warunków szkolnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 3, s. 41 - 42
 5. Brach Maria : Przystosowanie się uczniów do warunków szkolnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 3, s. 41 - 42
 6. Brańska Ewa : Szanse i zagrożenia edukacji przedszkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 2, s. 67 – 71
 7. Brejnak Wojciech : O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej // Życie Szkoły . – 2009, nr 8, s. 46 - 51
 8. Brzezińska Anna I., Matejczuk Joanna, Nowotnik Anna : Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły // Edukacja. – 2012, nr 1, s. 7 - 22
 9. Chojak Małgorzata : Gotowość czy dojrzałość szkolna? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 8, s. 20 - 23
 10. Dąbek Krystyna : Sześciolatek w szkole // Życie Szkoły. – 2011, nr 2, s. 5 - 10
 11. Dmitruk Katarzyna : Wczesne papierówki i jabłka zimowe // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 7, s. 6-8
 12. Filipiak Ewa : Dojrzałość szkolna potrzebna od dziecka // Psychologia w szkole. – 2005, nr 3, s. 3 - 10
 13. Gabryelak Ewa : Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6 – letnich. - Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 1, s. 88 – 93
 14. Gasik Małgorzata : Sześciolatek w dobrych rękach // Meritum. – 2013, nr 2, s. 37 - 39
 15. Gotowość szkolna sześciolatka = rozmowę przeprowadziły Elżbieta Marek i Elżbieta Koźniewska // Życie Szkoły. – 2006, nr 8, s. 52 – 55
 16. Horsonek Małgorzata : Wpływ rodziny na dojrzałość szkolną dziecka // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 505
 17. Jagła Aleksandra : A gdyby tak zaprosić przedszkole do szkoły? // Życie Szkoły. – 2012, nr 4, s. 36 -38
 18. Jagła Aleksandra : Gotowość szkolna sześciolatka // Życie Szkoły. – 2013, nr 7, s. 4 - 6
 19. Jagła Aleksandra : Jak zachęcić sześciolatka do pisania i czytania // Życie Szkoły. – 2012, nr 6, s. 36 – 38
 20. Jak pomóc dziecku w osiągnięciu gotowości szkolnej? // Życie Szkoły. – 2013, nr 7, s. 66
 21. Jakubowska Aneta, Kalbarczyk Aneta : Gotowość szkolna – studium diagnozy gotowości uczniów w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu // Meritum. – 2013, nr 2, s. 57 - 60
 22. Janiszewska Bożena : Jak pomóc dziecku w dobrym starcie do szkoły ? // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 9, s. 18 – 25
 23. Jastrzębska Lidia : Pedagodzy o „wojnie o maluchy” // Nowa Szkoła. – 2013, nr 7, s. 37 – 39
 24. Jegier Aneta : Waga wychowania przedszkolnego w procesie przygotowawczym dziecka do podjęcia nauki w szkole // Meritum. – 2013, nr 2, s. 17 - 22
 25. Jędrzejczyk Urszula : Jak ułatwić start szkolny sześciolatkom ? // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2013, nr 3, s. 49 - 50
 26. Kensicki Piotr : Uczeń czy przedszkolak? // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 1, s. 44 – 46
 27. Łyczewska Ewa : Jestem przeciwniczką dalszego obniżania wieku szkolnego // Nowa Szkoła. – 2003, nr 8, s. 35 - 36
 28. Marek Elżbieta : Czy przedszkolak dojrzał do nauki // Życie Szkoły. – 2006, nr 10, s. 59 – 60
 29. Marek Elżbieta : Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka // Życie Szkoły. -2007, nr 7, s. 16 – 17
 30. Marzęda – Przybysz Beata : Badanie gotowości szkolnej // Życie Szkoły. – 2001, nr 6, s. 362 - 365
 31. Misiorna Elżbieta, Michalak Renata : Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 8, s. 451 – 456
 32. Nowicka Ewa : Jak oceniać rozwój psychomotoryczny ucznia klasy pierwszej? // Życie Szkoły 2005, nr 1, s. 32 - 35
 33. Ogrodowczyk Bogumiła : Samodzielność dziecka a jego gotowość do nauki // Meritum. – 2013, nr 2, s. 23 - 27
 34. Ostaszewska Ewelina : Sześciolatki w szkole – niekończąca się historia… // Nowa Szkoła. – 2013, nr 4, s. 3 - 9
 35. Paszkiewicz Klaudia, Rogalska Dominika, Stanisławiak Anita, Zaremba Katarzyna : Kształtowanie gotowości dziecka do szkoły // Życie Szkoły. – 2013, nr 1, s. 50 – 53
 36. Peter Tadeusz : sześciolatek w Szkole // Nowa Szkoła. – 2013, nr 8, s. 23 - 24
 37. Powęzka Lucyna : Adaptacja sześciolatków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 49 - 51
 38. Ratajek Zdzisław : Dziecko 6-letnie w szkole // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 1, s. 82 -89
 39. Sieradzka - Słyk Agnieszka : Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 18 - 19
 40. Sierka Martyna : Gotowi do szkoły // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 11 - 15
 41. Skowrońska Aleksandra : Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki // Życie Szkoły. – 2009, nr 7, s. 13 - 18
 42. Stępniak Katarzyna : Diagnoza przedszkolna // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 2, s. 23 - 28
 43. Sześciolatki w pierwszej klasie (wywiad z Dorotą Rączyńską przeprowadziła Magdalena Bysyngier) // Życie Szkoły. – 2010, nr 6, s. 58 – 61
 44. Winczewska Aneta : Witamy w szkole : Zabawy plastyczne dla sześciolatków // Życie Szkoły. – 2013, nr 9, s. 24 - 26
 45. Wróbel Zofia : Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 1, s. 44 – 46
 46. Żytko Małgorzata : Gotowość dzieci czy gotowość szkoły ? Kilka refleksji na marginesie dyskusji o 6 – latkach // Meritum. – 2013, nr 2, s. 2 – 7

                                                                                    Opracowała A. Wilk