Ważne informacje!

Oświecenie, jakiego nie znacie

Pobawmy się poezją

 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem może okazać się zabójcze, ponieważ przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza wprowadzono uchwałę antysmogową1 i wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania jej postanowień od 11 listopada 2017 r.

Smog stale nie daje za wygraną. Od 2018 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał ponad 270 powiadomień o wystąpieniu dni smogowych oraz ryzyku ich wystąpienia. Dlatego uchwała antysmogowa została znowelizowana2. Nowe przepisy weszły w życie 14 maja 2022 r.

JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ?

Już za nieco ponad rok, od 1 października 2023 r. nie będzie można palić węglem w urządzeniach grzewczych na terenie m.st. Warszawy. W dalszej kolejności zakaz palenia węglem zacznie obowiązywać mieszkańców gmin z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego, czyli z obszaru NUTS2 – warszawskiego stołecznego.

Kotły na paliwa stałe spełniające wymogi ekoprojektu uruchomione do 1 czerwca 2022 r. mogą być używane do końca ich żywotności na terenie m. st. Warszawy oraz gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego. Jeżeli uruchomisz kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu po 1 czerwca 2022 r. nie będziesz mógł palić
w nim węglem od 1 października 2023 r. w Warszawie, a od 1 stycznia 2028 r. w gminach z terenu powiatów z NUTS2 – warszawskiego stołecznego.

Co równie istotne na terenie całego województwa mazowieckiego nowobudowane budynki, jeżeli będą w zasięgu sieci ciepłowniczej i będzie możliwe ich podłączenie do niej, nie będą mogły być ogrzewane paliwami stałymi (np. węglem, drewnem czy pelletem). Przepis będzie dotyczył tylko nowych budynków, dla których wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie nastąpi po 1 stycznia 2023 r.

POMOC FINANSOWA

Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku można otrzymać dofinansowanie z krajowego programu Czyste Powietrze lub z gminnego programu dotacyjnego (jeżeli istnieje). Dotacje gminne i z programu Czyste Powietrze można łączyć. Można także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Program Czyste Powietrze oferuje dotacje do 69 000 zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy oraz wybranego źródła ciepła i wynosi od 30 do 90% inwestycji. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców na węgiel, pellet i drewno na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi).

W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.) drastycznie wzrosły, inwestycja w ocieplenie budynku oraz wymianę źródła ciepła na nowoczesne urządzenie, zużywające mniej paliwa, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji, płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!

WARTO WIEDZIEĆ

Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej będzie kontrolowane. Użytkowanie niedozwolonych urządzeń grzewczych i niedozwolonego opału może zostać ukarane mandatem do 500 zł, a w przypadku dalszego łamania przepisów sprawa może zostać skierowana do sądu. Możliwa grzywna to nawet 5 000 zł!

Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zapraszamy/Запрошуємо

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Płońsku zaprasza na zajęcia edukacyjne ukraińskie rodziny                z dziećmi w soboty – w godzinach pracy placówki. Grupy przedszkolne i młodsze klasy szkolne zapraszamy na zajęcia integracyjne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Oferujemy  gry i zabawy ruchowe m.in.                        z wykorzystaniem magicznej ściany i magicznego dywanu, zajęcia plastyczne, bajki w języku ukraińskim.

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w 2015 roku. Działalność sieci w roku szkolnym 2022/23 skierowana jest do nauczycieli - bibliotekarzy i koncentruje się wokół zagadnień dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa : "Różnorodność działań biblioteki szkolnej w zakresie promocji czytelnictwa- efektywne wykorzystanie możliwości programu".

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy oraz w oparciu o politykę oświatową państwa, wyodrębniono obszar, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć promowania ekologii oraz proekologicznych zachowań wśród dzieci. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

 

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych – grudzień 2023 r.

 

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

https://pos.oeiizk.waw.pl/

 

Przyrodniczy pokój zagadek  - 04.12.2023 - 17.12.2023

Laptop na zajęciach humanistycznych - 04.12.2023 - 12.12.2023

Quizy w formularzach Google - 04.12.2023 - 18.12.2023

Google Earth w praktyce szkolnej – część 1 - 05.12.2023

Google Earth w praktyce szkolnej – część 2 - 12.12.2023

Dostępność cyfrowa w szkole - 05.12.2023 - 19.12.2023

Fotografowanie w Laboratoriach przyszłości - 05.12.2023 - 19.12.2023

Tworzenie i analizowanie ankiet - 05.12.2023

Padlet na przedmiotach przyrodniczych - 05.12.2023

Sztuczna inteligencja a grafika - 06.12.2023

Wstęp do programowania w C++ - 07.12.2023 - 21.12.2023

Liveworksheets – kreator interaktywnych arkuszy - 07.12.2023 - 15.01.2024

Sztuczna inteligencja jako wsparcie dla nauczyciela informatyki - 08.12.2023

Sztuczna inteligencja przybliża kulturę i sztukę - 11.12.2023 - 19.12.2023

Quizy Baamboozle jako metoda aktywizująca na lekcjach przyrody - 11.12.2023

Nauka języka obcego z TIK - 12.12.2023 - 09.01.2024

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Warszawie

https://szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/szkolenia-online-harmonogram/

 

Metody i formy pracy z czytelnikiem trudnym - 1  grudnia 2023 roku w godzinach 13.00-15.00.

Sztuka rozmowy o książkach, autorach i zjawiskach literackich. Sprawdzone pomysły integrujące i angażujące czytelników - 1 grudnia 2023 roku w godzinach 10.00-12.00.

Biblioterapia w pracy z seniorami (Seniorzy pełni zdrowia, mądrości i wigoru) - 11 grudnia 2023 r. w godz. 13.00-15.00

Kreatywne formy promocji książki i czytelnictwa w bibliotekach - 11 grudnia 2023 r. w godz. 10:00-12:00

Bibliotekarz edukatorem. „Kapsułki/pigułki wiedzy” – inne podejście do tworzenia bibliotecznej oferty szkoleniowej - 12 grudnia 2023 r. w godz.  12.00-14.30

 

MSCDN w Ciechanowie

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezaca2/w/Ciechan%C3%B3w

 

Zamień lekcję w przygodę, czyli jak przygotować tematyczny pokój zagadek - 07-12-2023, 12-12-2023

Ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego motywujące do aktywności fizycznej - 13-12-2023

Grywalizacja na lekcjach języka polskiego - 04-12-2023

Romantyczne konteksty polskiej literatury emigracyjnej z lat 1939–1990 - 13-12-2023

Język łączy ludzi – sieć współpracy dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych klas 1-3 - 11-12-2023

Lapbook i leporello na matematyce - 13-12-2023

Komunikacja nauczyciela religii z uczniami wobec współczesnych wyzwań i zmian społecznych - 01-12-2023

Dysfunkcje integracji sensorycznej - 14-12-2023

Skuteczne formy promocji szkoły/placówki oświatowej - 05-12-2023

 

Gry w bibliotece !

grystr

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00