O bibliotece

 

W 2004 r. nasza  biblioteka obchodziła  jubileusz pięćdziesięciolecia swojego istnienia. To pół wieku historii, tradycji i, co najważniejsze, działalności na rzecz czytelnika..

  • 1954 r. – w lipcu rozpoczyna działalność Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa.  Mieściła się w pokoiku przy Wydziale Oświaty Urzędu Powiatowego a jej księgozbiór liczył 392 woluminy.  Z usług biblioteki korzystało 30 czytelników.
  • 1958 r. – przeniesienie biblioteki do pokoju w budynku Szkoły Podstawowej nr 2.
  • 1960 r. – kolejna przeprowadzka do pokoiku w Domu Kultury. Nie na długo…
  • 1960 r. grudzień – tym razem biblioteka znalazła siedzibę w budynku Przedszkola nr 3.

W tym czasie biblioteka dysponuje już 3205 woluminami  i obsługuje 155 czytelników. Jednocześnie prowadzona jest ożywiona działalność : organizowane są  lekcje biblioteczne dla uczniów płońskich szkół, spotkania dla nauczycieli, spotkania z autorami. Powstają kluby dyskusyjne.

  • 1968 r. – kolejna zmiana lokalu. Biblioteka zostaje przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Do potrzeb biblioteki zostaje przystosowana jedna klasa.  Księgozbiór liczy wówczas 7769 woluminów  i korzysta z niego 470 osób.
  • 1972 r. – po wielu latach korzystania z gościnności innych instytucji wreszcie ostatnia przeprowadzka. Siedzibą biblioteki staje się nowo wybudowany Dom Nauczyciela przy ul. Warszawskiej. 

Zmiany w podziale administracyjnym kraju w 1975 r. wpływają również na losy biblioteki. Traci ona swoją samodzielność i od czerwca 1976 r. staje się filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Ciechanowie. W 1993 r. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie wraz z filiami zostaje włączona w skład Zespołu Placówek Doskonalenia  Nauczycieli w Ciechanowie. W 2005 r. następuje rozdzielenie instytucji tworzących Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli. Od tego momentu, Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie wraz z filiami, w tym filią w Płońsku, działa samodzielnie.  Od 1999 r. organem prowadzącym całą placówkę jest samorząd województwa mazowieckiego.

Pracownicy:

Pierwszym pracownikiem biblioteki  była  Cecylia Gołaszewska.  W maju 1955 r. rozpoczyna pracę Stanisław Leliński, który pracuje do września 1956 r., wówczas na jego miejsce , do końca 1957 r., zostaje zatrudniona Julia Polkowska. Wszyscy wymienieni pracownicy zatrudnieni byli wyłącznie na ryczałcie. Dopiero  w styczniu 1958 r. pracę w bibliotece rozpoczyna Stanisław Karolak jako pierwszy pracownik na etacie. W marcu 1960 r. Wydział Oświaty zatrudnia dodatkowo Teresę Polkowską. Z dniem 1 września 1963 r. pracę rozpoczyna Jadwiga Więcławska, która zostaje też kierownikiem biblioteki i pełni tę funkcję przez 11 lat. Po przejściu na emeryturę p. Więcławskiej kierownikiem biblioteki na kolejnych 11 lat zostaje Anna Szpila. Jej miejsce w 1985 r. zajmuje  Mirosława Regulska i sprawuje tę funkcję do 31 sierpnia 1994 r. do momentu objęcia funkcji zastępcy burmistrza. Wtedy też obowiązki kierownika obejmuje Renata Grabowska i pełni je do dnia dzisiejszego.

W minionym pięćdziesięcioleciu oprócz wymienionych, zatrudnieni byli:

Zofia Różycka, Alfreda Korzeniowska, Zofia Głuskowska, Urszula Sadziak, Cezary Szpila, Małgorzata Olewińska, Barbara Rau, Teresa Kozera, Elżbieta Janowska-Lutowska, Joanna Paruszewska, Mariola Nowakowska i Szymon Zając.

Do 2023r. w bibliotece zatrudnieni byli pracownicy pedagogiczni: Renata Grabowska – kierownik, Katarzyna Karczewska, Maria Aleksandra Wilk, Elwira Stolpa oraz Maria Witkowska – pracownik obsługi. W 2023 nastąpiły zmany z powodu przejścia na emeryturę  Renaty Grabowskiej, Marii Wilk i Marii Witkowskiej. Obecnie kadra pedagogiczna to Elwira Stolpa, Katarzyna Karczewska, Magda Ebert oraz w niepełnym wymiarze Renata Grabowska a także Marianna Borzęcka - pracownik obsługi. 

 

 HISTORIA BIBLIOTEKI W FOTOGRAFII

 

Trudne początki ...

 

 

 

 

 

 

 

 1958 r.

 

                                                                                    ...mimo to zawsze dbano o warsztat informacyjny biblioteki

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     1960 r.

 

Jedna z tymczasowych siedzib biblioteki – budynek Przedszkola nr 3

 

 

 

 

 

 

 1960 r.

 

                                                                 Pomimo trudności lokalowych organizowano lekcje biblioteczne dla uczniów…

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        1964 r.

….a także spotkania z literatami, pracownikami naukowymi, m.in. z prof. Władysławem Zaczyńskim

 

 

 

 

 

 

 

 1974 r.

 

                                   Kolejna zmiana lokalu. Tym razem biblioteka dostała lokal w budynku  Szkoły Podstawowej nr 1

 

 

 

 

                  

 

 

                                                                                                            1968 r.

 

Ostatnia przeprowadzka 1972 r. Biblioteka  otrzymuje lokal w Domu Nauczyciela przy ul. Warszawskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

1972 r.

Wraz z poprawą warunków lokalowych następuje szybki rozwój biblioteki. Rośnie liczba woluminów. Biblioteka zostaje też powiększona o czytelnię. Dzięki temu stają się możliwe częste spotkania z nauczycielami w ramach zespołu samokształceniowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   2007 r.

 

Nawiązaliśmy stałą współpracę z Art Płoną co zaowocowało cyklicznymi spotkaniami z artystami z Płońska i okolic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009 r.

 

Staramy się zapraszać ciekawych gości, m.in. zorganizowaliśmy spotkanie z psychoterapeutą i trenerem PTP – p. Robertem Szostkiem...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            2007 r.

                                                                                                                                                                                           

… mieliśmy też zaszczyt gościć prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 r.

 

Organizujemy liczne konkursy recytatorskie, plastyczne, fotograficzne. Z okazji 50-lecia biblioteki zorganizowaliśmy konkurs na ekslibris. Praca zwycięzcy konkursu, Damiana Iwanowskiego z Gimnazjum nr 1 w Płońsku, stała się oficjalnym ekslibrisem naszej biblioteki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  2004 r.

 

 Od kilku już lat dysponujemy pracownią multimedialną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006 r.


a od 2009 r., wraz z zakończeniem komputerowego opracowania zbiorów, działa informatorium.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      2009 r.

 

(es)