W swej działalności Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa. Dotychczasowa oferta opierająca się na działalności zespołów samokształceniowych została przekształcona w sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy szkolnych. Kontynuowany jest również cykl zajęć artystycznych  „Nauczyciele-nauczycielom”. Staramy się efektywnie wspomagać rozwój szkół  i placówek w realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych. Uzupełnieniem oferty dla nauczycieli są zajęcia dla uczniów -  edukacyjne, z elementami biblioterapii oraz na temat wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej, prowadzone zarówno w bibliotece, jak i w szkołach (zakładki  Zajęcia edukacyjne dla uczniów, Biblioterapia).

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DLA NAUCZYCIELI

w roku szkolnym 2021/2022

 

l.p.

Temat

Termin

Prowadzący

1.

ABC edukacji leśnej – oferta dydaktyczna Nadleśnictwa Płońsk – wyjazd edukacyjny do Leśniczówki  w Kucharach Królewskich

 

Spotkanie organizacyjne sieci współpracy  i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

 

IX.2021

pracownik Nadleśnictwa Płońsk

 

 Renata Grabowska

 

2.

Zamień lekcję w przygodę – escap room w szkole – szkolenie dla nauczycieli

 

Spotkanie sieci współpracy  i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

X.2021

Małgorzata Komor,

Wioletta Gałązka

(BP Ciechanów)

Renata Grabowska

3.

Dzień Guzika w Izbie Pamiątkowej Guzikarstwa w Sochocinie – wyjazd edukacyjny

 

XI.2021

Renata Grabowska,

E. Kupniewska-Makówka (PZSiPS    w Sochocinie)

 

4.

Już nie jestem śmieciem – kreatywne pomysły na kartki bożonarodzeniowe ze starych gazet – warsztaty plastyczne

 

XII.2021

Renata Grabowska

5.

Już nie jestem śmieciem – kreatywne pomysły na ilustrowanie treści książek w kartonowych pudełkach – warsztaty plastyczne

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

 

I.2022

Renata Grabowska

6.

Już nie jestem śmieciem – kreatywne pomysły na biżuterię z kapsułek po kawie – warsztaty plastyczne

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

 

III.2022

Renata Grabowska

7.

Sentymentalna podróż w miejsca pamięci narodowej Ziemi Czerwińskiej – wyjazd edukacyjny do Radzikowa i Czerwińska nad Wisłą

 

IV.2022

Renata Grabowska,

Magdalena Gmurczyk-Okrasa (ZS w Czerwińsku)

 

8.

Poszukiwacze historii Płońska – gra terenowa – szkolenie dla nauczycieli

 

Spotkanie podsumowujące działalność sieci współpracy  i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy

V.2022

Milena Jakubiak

(SP nr 3 w Płońsku)

Renata Grabowska