W swej działalności Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa. Dotychczasowa oferta opierająca się na działalności zespołów samokształceniowych została przekształcona w sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy szkolnych. Staramy się efektywnie wspomagać rozwój szkół  i placówek w realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych. Uzupełnieniem oferty dla nauczycieli są zajęcia dla uczniów -  edukacyjne, z elementami biblioterapii oraz na temat wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej, prowadzone zarówno w bibliotece, jak i w szkołach (zakładki  Zajęcia edukacyjne dla uczniów, Biblioterapia).

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DLA NAUCZYCIELI

w roku szkolnym 2023/2024

 

 

l.p.

Temat

Termin

Prowadzący

 

 

 

1.

„Ruch to zdrowie” - atrakcyjne formy aktywności fizycznej – spotkanie plenerowe dla nauczycieli w Leśniczówce w Kucharach Królewskich.

 

Spotkanie organizacyjne sieci współpracy                                 i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

IX.2023

 

 

 

 

B. Michalak

(ZS Nr 2 w Płońsku)

 

 

 

E.Stolpa

 

 

 

2.

Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia – spotkanie dla nauczycieli

 

 

Spotkanie sieci współpracy  i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

XII. 2023

 

 

 

M.Ebert. E.Stolpa

 

 

 

 

K. Karczewska

 

 

3.

 

Bezpieczeństwo w sieci – książki dla dzieci szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

II.2023

R.Grabowska

 

 

K. Karczewska

 

 

4.

 

Wyjazd edukacyjny

 

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

V.2024

 

 

 

E. Stolpa

 

 

K. Karczewska

5.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – podsumowanie kolejnej edycji programu realizowanego przez bibliotekarzy powiatu płońskiego

 

Spotkanie podsumowujące działalność sieci współpracy        i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy

 

 

VI.2024

 

 

 

 

 

K.Karczewska

 

 

 

 

K.Karczewska