W swej działalności Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa. Dotychczasowa oferta opierająca się na działalności zespołów samokształceniowych została przekształcona w sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy szkolnych. Kontynuowany jest również cykl zajęć artystycznych  „Nauczyciele-nauczycielom”. Staramy się efektywnie wspomagać rozwój szkół  i placówek w realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych. Uzupełnieniem oferty dla nauczycieli są zajęcia dla uczniów -  edukacyjne, z elementami biblioterapii oraz na temat wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej, prowadzone zarówno w bibliotece, jak i w szkołach (zakładki  Zajęcia edukacyjne dla uczniów, Biblioterapia).

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DLA NAUCZYCIELI

w roku szkolnym 2022/2023

 

l.p.

Temat

Termin

Prowadzący

 

 

 

1.

Kolor ma moc! – jak inspirować się przyrodą w pracy nauczyciela – terenowe warsztaty dla nauczycieli w Leśniczówce w Kucharach Królewskich.

 

Spotkanie organizacyjne sieci współpracy                                i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

IX.2022

M. Jakubiak,

A. Sabalska

(SP Nr 3 w Płońsku)

 

 

 

K. Karczewska

 

 

 

2.

Wojna i uchodźctwo w literaturze dla dzieci                       i młodzieży – szkolenie dla nauczycieli

 

Spotkanie sieci współpracy  i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

X.2022

R. Grabowska

 

 

K. Karczewska

 

 

3.

 

Opracowanie książek pisanych cyrylicą – szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

III.2023

E. Stolpa

 

 

K. Karczewska

 

 

7.

 

Procedury ewidencjonowania, wypożyczania                     i ubytkowania podręczników – szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

IV.2023

 

 

K. Karczewska

 

 

 

K. Karczewska

8.

Zbiory Muzeum Szlachty Mazowieckiej -  wyjazd edukacyjny do Ciechanowa

 

Spotkanie podsumowujące działalność sieci współpracy       i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy

V.2023

E. Stolpa

 

 

K. Karczewska