Biblioterapia

Od wielu lat nasza Biblioteka prowadzi działania na rzecz upowszechniania zagadnień biblioterapii w środowisku oświatowym.                                                                                                                                                         Według Ewy Tomasik „Biblioterapia jest zamierzonym działaniem przy wykorzystaniu książki lub materiałów niedrukowanych (obrazów, filmów, itp.) prowadzącym do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych.” Można ją stosować wobec różnych grup społecznych. Najważniejszym zadaniem biblioterapii prowadzonej w szkole jest pomoc w intelektualnym uaktywnianiu dziecka poprzez dostarczenie mu takich bodźców, które umożliwiają twórcze, aktywne działanie, pozwalają wzmocnić wiarę we własne siły, wyciszają i relaksują. Dla nauczyciela biblioterapia może:

  • być źródłem inspiracji do podejmowania niekonwencjonalnych rozwiązań,
  • uatrakcyjniać i podnosić jakość oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych,
  • stanowić pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych dziecka czy też dotykających szerszej grupy, jaką jest na przykład klasa szkolna.

 

Działania naszej biblioteki propagujące metodę biblioterapii obejmują :

- kompletowanie warsztatu biblioterapeuty wzbogacanie zbiorów o nowości wydawnicze z zakresu biblioterapii i książki zawierające teksty do wykorzystania w czasie prowadzonych zajęć; prenumerata czasopisma Biblioterapeuta,

- dla nauczycieli – lekcje otwarte, kursy doskonalące, warsztaty i odczyty na różnego typu spotkaniach,

- dla uczniów – jednostkowe lekcje z elementami biblioterapii oraz cykle zajęć prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowane programy.

Zapraszamy nauczycieli i uczniów do skorzystania z naszej oferty.

Nasza propozycja przeznaczona jest dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. Przewidywany czas trwania zajęć to ok. 1,5 godziny.

Podczas zajęć wykorzystujemy elementy arteterapii, muzykoterapii, pedagogiki zabawy  i tańca integracyjnego gdyż są to metody wzajemnie się wspierające a dzięki wykorzystaniu różnych technik urozmaicamy zajęcia tak, aby poza pełnieniem funkcji terapeutycznych również bawiły.

Zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze, którzy ukończyli kursy doskonalące z zakresu biblioterapii potwierdzone certyfikatem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

 

Tematykę, formę i termin spotkania należy ustalić wcześniej.

Zajęcia prowadzone są zarówno w naszej bibliotece, jak i w szkołach.

Spotkania i zajęcia są bezpłatne.

 

 

Do tej pory zrealizowaliśmy wiele projektów, m.in.:

4 lipca 2023r. - zajęcia z edukacyjne z elementamii biblioterapii "Kolorowe morza"

21 czerwca 2023r. - program edukacyjny z elementami biblioterapii "Twórcze podróże z poezją w tle"

22 lutego 2022 r. - Zajęcia z elementami biblioterapii w Niepublicznym Przedszkolu "Kangurek" w Płońsku

20 października 2021 r. - "Baśniowa podróż po Krainie dobra"- zajęcia z elementami biblioterapii w przedszkolu nr 3

18 października 2021 r. jestem częścią mojej wspaniałej rodziny-zajęcia z elementami biblioterapii

21 czerwca 2021 r. jak okazywać uczucia - lekcja z elementami biblioterapi

30 kwietnia 2021r. – „Do czego przydaje się wstyd?” – lekcja z elementami biblioterapii

12 marca 2021 r. - Przed czym ostrzega nas strach? - lekcja biblioterapeutyczna

5 lutego 2021 r. - "Moje emocje i uczucia" - program z elementami biblioterapii

9 grudnia 2020 r. – „Jak powstrzymać szkolnych dręczycieli” – lekcja biblioterapeutyczna

2 grudnia 2020r. – „Moje emocje i uczucia” – program z elementami biblioterapii w SP w Kucicach Nowych

23 września 2019 r. – „W świecie dziecięcych wartości” – program z elementami biblioterapii

14 czerwca 2019 r. – „Z legendą wzdłuż Wisły” – zakończenie programu edukacyjnego z elementami biblioterapii

5 czerwca 2019 r. – „W krainie grzeczności” – zakończenie programu edukacyjnego z elementami biblioterapii

24 października 2018 r. - „W krainie grzeczności” – program zajęć z elementami biblioterapii dla dzieci 6-letnich

24 listopada 2017 r. – „Rosnę zdrowo” – program ze elementami biblioterapii

Październik 2017 r. "Rosnę zdrowo" program zajęć z elementami biblioterapii dla uczniow kl.I szkoly podstawowej

Wrzesień 2016 r. – „Mali, ale grzeczni” – program z elementami biblioterapii

11 lutego 2015r. – "Wykorzystanie elementów biblioterapii w pracy z młodzieżą" - spotkanie zespołu samokształceniowego

11 listopada 2014r. – "Wykorzystanie elementów biblioterapii w pracy z młodzieżą" - spotkanie zespołu samokształceniowego

14 listopada 2013 r. - „Bądź asertywną babcią” – zajęcia z elementami biblioterapii. 

13 marca 2013 r. „Jak radzić sobie ze złością?" - zajęcia z biblioterapii

24 kwietnia 2012 r. – Zakończenie realizacji programu z elementami biblioterapii w PGP w Płońsku

16 listopada 2010 r. – „Biblioteka uczy i bawi” – spotkanie z uczniami SP w Sarbiewie

2 czerwca 2010r. – Zajęcia biblioterapeutyczne

29 października 2008 r. – Lekcja biblioterapeutyczna w SOSW w Jońcu

27 października 2005 r. – „Biblioterapia jako metoda pracy z tekstem literackim” – kurs doskonalący

 

(RG)