W roku szkolnym 2023/2024 pracownicy biblioteki prowadzą zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów szkół wszystkich szczebli nauczania. Proponowane są następujące tematy:

 

 • Poznajemy Bibliotekę Pedagogiczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Lekcja biblioteczna dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych.

 

 • W bibliotece bawię się i uczę.

         Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych.

  

 • Moja rodzina.

          Zajęcia dla dzieci z  klas I-III szkół podstawowych  i ich opiekunów, z wykorzystaniem gier i zabaw                                    aktywizujących.

 

 • Trochę inna Szymborska - zajęcia dla uczniów klas VII-VII (realizacja - I półrocze)      

 

 •  Biblioteka łączy.

         Zajęcia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich z wykorzystaniem interaktywnych pomocy dydaktycznych.

 

 • Oswoić emocje.

         Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.  

 

 • E-biblioteka wyzwaniem dla początkującego użytkownika.                                                                               Lekcja biblioteczna dla klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół średnich.

 

 • Nie daj się fake newsom - lekcja dla uczniów klas VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych     

 

 •  Celebryci oświecenia - moda, obyczaje, literatura - zajęcia dla uczniów szkół srednich

 

 • Ekslibris – znak właściciela książki.                                                                                                                                   Lekcja biblioteczna dla klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół średnich.

 

 • Wędrówki po krajach Europy – jak budowano cywilizację europejską – cykl kreatywnych zajęć             edukacyjnych dla klas 0-III.

 

 • Podróże po Europie – cykl zajęć edukacyjnych  dla klas IV-VI. Termin realizacji – 2 półrocze.

 

 •  Rosnę zdrowo - program skierowany do przedszkolaków oraz uczniów klas 0-II.

 

 • Twórcze podróże z poezją w tle - cykl kreatywnych zajęśc dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 

Zajęcia odbywają się w Bibliotece Pedagogicznej, tematykę i termin lekcji można uzgodnić telefonicznie 23 662 27 76 lub bezpośrednio w bibliotece.