W roku szkolnym 2022/2023 pracownicy biblioteki prowadzą zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów szkół wszystkich szczebli nauczania. Proponowane są następujące tematy:

 

  • Poznajemy Bibliotekę Pedagogiczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Lekcja biblioteczna dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych.

 

  • W bibliotece bawię się i uczę.

         Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 

  • Twórcze podróże z poezją w tle.

          Kreatywne zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych..

 

  • Grunt to rodzinka.

          Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z wykorzystaniem gier i zabaw aktywizujących.

 

  • Biblioteka łączy.

         Zajęcia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich z wykorzystaniem interaktywnych pomocy dydaktycznych.

 

  • Oswoić emocje.

         Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

  • Dobro, prawda, pożyteczność.

         Zajęcia z elementami biblioterapii promujące pozytywne wzorce zachowania w oparciu o bajki filozoficzne, dla               uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.      

 

  • E-biblioteka wyzwaniem dla początkującego użytkownika.                                                                               Lekcja biblioteczna dla klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół średnich.

 

  • Ekslibris – znak właściciela książki.                                                                                                                                   Lekcja biblioteczna dla klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół średnich.

 

Zajęcia odbywają się w Bibliotece Pedagogicznej, tematykę i termin lekcji można uzgodnić telefonicznie 23 662 27 76 lub bezpośrednio w bibliotece.