Ważne informacje!

Legimi dla naszych Czytelników
Oświecenie jakiego nie znacie

Pobawmy się poezją

 

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych – luty 2024 r.

 

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

 

Visual Basic w arkuszu kalkulacyjnym - 12 godz. online 02.02.2024 - 23.02.2024

Zrób film - komórką, tabletem – szkolenie 5 godz. online 05.02.2024 - 05.02.2024

Nowoczesne technologie w edukacji ekologicznej – szkolenie 15 godz. online

05.02.2024 - 16.02.2024

Nearpod – jedna aplikacja, wiele narzędzi – szkolenie 12 godz. online 05.02.2024 - 04.03.2024

Microsoft Small Basic dla czwartej klasy - szkolenie 12 godz. online 05.02.2024 - 19.02.2024

Nowoczesne pamiątki – cyfrowe portfolio w edukacji przedszkolnej – szkolenie 10 godz. online 05.02.2024 - 12.02.2024

Akademia Khana w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – szkolenie 12 godz. online 06.02.2024 - 27.02.2024

Matura z informatyki - spotkanie 4 - sieć współpracy 3 godz. online 06.02.2024 - 06.02.2024

Cyfrowe zasoby polskiej kultury i nauki. Polskie filmy w wymiarze cyfrowym – szkolenie 5 godz. online 06.02.2024 - 12.02.2024

Gry edukacyjne w Genially – szkolenie 25 godz. online 12.02.2024 - 11.03.2024

Więcej

https://pos.oeiizk.waw.pl/

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Warszawie

 

Bibliotekarz infobrokerem – szkolenie 1.02.2024 ; 12.00-14.30

Kreatywne formy promocji książki i czytelnictwa w bibliotekach -  5.02.2024r. ; 10.00-12.00

Bibliotekarz kreatorem – 6.02.2024 r. ; 10.00-12.00

Biblioterapia w pracy z seniorami – 6.02.2024 r. ; 13.00-15.00

Piszę, a oni czytają – język korzyści w social media – 15.02.2024r. ; 10.00-12.00

Biblioteka wspierająca. Metody budowania efektywnej motywacji i zaangażowania zespołu w bibliotekach – 26.02.2024 r. ; 10.00-12.00

Więcej

https://szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/events/kategoria/szkolenia-online/

 

MSCDN w Ciechanowie

 

Nowoczesne doradztwo zawodowe w szkole – 7.02.2024 r. ; online, 5 godz.

Metoda projektu w edukacji – 19.02.2024 r. ; online 4 godz.

Kreatywne pisanie na lekcjach języka polskiego, czyli jak zachęcić uczniów do twórczej aktywności? – 12.02.2024 r. ; online 4 godz.

Magia słów - jak uczyć sztuki skutecznej komunikacji? – 21.02.2024 r. ; online 5 godz.

Więcej

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezaca2/w/Ciechan%C3%B3w

 

 

 

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w 2015 roku. Działalność sieci w roku szkolnym 2023/24 skierowana jest do nauczycieli - bibliotekarzy i koncentruje się wokół zagadnień dotyczących awansu zawodowego nauczycieli : "Ścieżka awansu po nowemu".

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy oraz w oparciu o politykę oświatową państwa, wyodrębniono obszar, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć promowania ekologii oraz proekologicznych zachowań wśród dzieci. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zapraszamy/Запрошуємо

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Płońsku zaprasza na zajęcia edukacyjne ukraińskie rodziny                z dziećmi w soboty – w godzinach pracy placówki. Grupy przedszkolne i młodsze klasy szkolne zapraszamy na zajęcia integracyjne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Oferujemy  gry i zabawy ruchowe m.in.                        z wykorzystaniem magicznej ściany i magicznego dywanu, zajęcia plastyczne, bajki w języku ukraińskim.

Gry w bibliotece!

grystr

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00