Konkursy

Rywalizacja to skuteczny bodziec, który można wykorzystać jako środek motywowania uczniów do efektywniejszej nauki, aktywności i twórczego działania oraz świadomej oceny własnych możliwości. Do działań, gdzie dominuje element współzawodnictwa należą niewątpliwie konkursy.

Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku od wielu lat organizuje różnego typu konkursy o zasięgu powiatowym. Adresatami oferty konkursowej są uczniowie różnych poziomów nauczania wybierani w zależności od tematyki i rodzaju rywalizacji.

 Największym zainteresowaniem cieszą się konkursy recytatorskie, przeprowadzane zazwyczaj 21 marca z okazji obchodów  Światowego Dnia Poezji. Dotychczas odbyło się dziewięć edycji tego konkursu. Tematyka konkursów jest za każdym razem inna i zwykle wiąże się z twórczością osoby wybranej na patrona danego roku.

Organizujemy również konkursy fotograficzne i plastyczne o tematyce regionalnej, popularyzujące historię i kulturę naszego powiatu.

Efektem konkursu na exlibris, ogłoszonego w 2004 roku w ramach obchodów 50-lecia powstania biblioteki, był wybór jednej z prac ucznia gimnazjum na oficjalne logo biblioteki.

 

Dotychczas odbyły się:

23 marca 2023r. - "Niektórzy lubią poezję" - konkurs recytatorski

10 maja 2022r. - "Pojedziemy w cudny kraj - spotkanie z poezją Marii Konopnickiej" - powiatowy konkurs recytatorski

28 maja 2021 r. – Konkurs „Rok 2020 – Rokiem Świętego Jana Pawła II” 

27 marca 2019 r. – „Magia książek Małgorzaty Musierowicz” – Powiatowy Konkurs Recytatorski

11 kwietnia 2018 r "Dla Niepodleglej" Powiatowy Konkurs Recytatorski

22 marca 2017 r. – „Poezja znad Wisły” - Powiatowy Konkurs Recytatorski

21 kwietnia 2016 r. – „Językowy tor przeszkód” - Powiatowy Konkurs Recytatorski

22 kwietnia 2015 r. – Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poeci bliscy dzieciom”

10 kwietnia 2014 r. – Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Ludowej

5 czerwca 2013 r. – „Portret dziecka w poezji polskiej” – Powiatowy Konkurs Recytatorski

22 marca 2013 r. – Konkurs Recytatorski Poezji Juliana Tuwima

21 marca 2012 r. – „Niektórzy lubią poezję” – Powiatowy Konkurs Recytatorski

31 marca 2011 r. - Konkurs Recytatorski "Klucze do Miłosza"

23 marca 2010 r. – Konkurs Recytatorski „Chopin w poezji polskiej”

18 marca 2009 r. – Konkurs Recytatorski „Poeci Mazowsza”

16 czerwca 2009 r. – „Sercem widziane” - finał Powiatowego Konkursu Fotograficznego.

4 czerwca 2008 r. - Finał Konkursu Plastycznego „Dzieciństwo bez przemocy”

22 kwietnia 2008 r. - Międzyszkolny Konkurs Recytatorski – „Dziecko w poezji polskiej”

21 marca 2007 - Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej

21 marca 2006 r. – Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza

16 maja 2005 r. – Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

11 maja 2004 r. – Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu na Ekslibris Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku

 

 

 

(RG)