AKTYWIZUJĄCE  METODY  PRACY  Z  UCZNIEM

                     

                      (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2009

                        na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE :

1.      Bates Janet, Munday Sarah, Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane. - Warszawa : K.E.Liber, 2005

2.      Będkowska Hanna, Wycieczka do lasu :  poradnik dla nauczycieli, rodziców i opiekunów. - Warszawa : MULTICO, 2005

3.      Bissinger-Ćwierz Ursula, Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą :  poradnik metodyczny zawierający zbiór 150 zabaw z wykorzystaniem muzyki, plastyki, śpiewu i tańca z płytą CD i grą planszową dla pedagogów i animatorów kultury. - Lublin : Klanza, 2002 + CD

4.      Bogdanowicz Marta, Metoda dobrego startu :  piosenki do rysowania. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006

5.      Bzowska Lucyna, Uczymy się bawiąc : klasa pierwsza: propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach I-III. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2004

6.      Bzowska Lucyna, Uczymy się bawiąc : klasa trzecia: propozycja bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach I-III. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2002

7.      Dybska Hanna, Prawie wszystko o zielonej szkole : przewodnik. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001

8.      Glasser William, Każdy uczeń może osiągnąć sukces. - Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, 2005

9.      Gołaszewski Jerzy, Stanisław Paterka, Andrzej Wieczorek, Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych : rekreacyjne gry ruchowe. - Poznań : AWF, 2000

10.  Janowski Ignacy, Wycieczki szkolne. - Kielce : Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2002

11.  Nawara Henryk, Agata Cooper, Kolonie i obozy: zdrowe, radosne, bezpieczne. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007

12.  Obozy wędrowne / pod red. Jacka Grobelnego. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007

13.  Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005

14.  Poprzez lekturę i zabawę ku wartościom : lekcje języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum / pod red. Grażyny Wiśniewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2001

15.  Preuschoff Gisela, Rok z dziećmi i przyrodą : jak słuchać, odczuwać, oglądać i podziwiać. - Kielce : „Jedność”, 2000

16.  Taraszkiewicz Małgorzata,  Jarosław Kordziński, Bezpieczna i przyjazna szkoła. - Warszawa : WSiP, 2009

17.  Uszyńska- Jarmoc Janina, Podróże, skarby, przygoda: podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005

18.  Wawer Rafał, Animacja komputerowa w procesie kształcenia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

19.  Wojtyczka Janusz, Organizacja turystyki szkolnej. - Kraków : AP, 2004

20.  Zagajewski Tadeusz, Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży : poradnik dla organizatorów, kierowników, wychowawców – kolonii, obozów, wycieczek. - Łódź : Wydawnictwo ATH Polska, 2004