Innowacje w nauczaniu – zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku

            Wydawnictwa zwarte

 

 1. Apanel Danuta : Szkoła w nurcie koncepcji, badań i doświadczeń. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
 2. Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej - społeczne i wychowawcze obszary napięć : (red. nauk.) Janusz Surzykiewicz, Marek Kulesza. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
 3. Gribble David : Edukacja w wolności : w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 4. Innowacje w edukacji ekologicznej. Co się dzieje w gniazdach?. - Warszawa : Stowarzyszenie Oświatowe : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2003
 5. Kotarba-Kańczugowska Marta : Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach     - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009
 6. Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej : wybrane próby. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004
 7. Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacje. T. 2, Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
 8. Petlak Erich : Innowacje w nauczaniu szkolnym. – Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2017
 9. Rusakowska Daniela : Nauczyciel i innowacje pedagogiczne. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986
 10. Sawiński Julian Piotr : Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 1. - Warszawa : Difin, 20015
 11. Sawiński Julian PiotrJak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2. - Warszawa : Difin, 2016

 

          Wydawnictwa ciągłe

 1. Arciszewska Ewa : Bariery rozpoznawania innowacji pedagogicznych // Nowa Szkoła .- 2008, nr 10, s. 8-18
 2. Bąbel Przemysław : Twórczy nauczycie // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 12-16
 3. Borawska Iwona : Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 145-148
 4. Bukowska Edyta : Innowacja - nowy wymiar autonomii nauczyciela // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 4, s. 91-99
 5. Giza Teresa : Aktywność zawodowa twórczych nauczycieli w świetle analizy wprowadzanych innowacji // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 69-81
 6. Jung-Miklaszewska Joanna : Jakie innowacje są wprowadzane przez szkoły ? //  Nowa Szkoła. - 1994, nr 2, s. 73-76
 7. Kazimierowicz Marek : Innowacyjność nauczycieli // Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 4-8.
 8. Mańka Joanna : Edukacja czytelnicza i medialna : innowacja pedagogiczna // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 6-9
 9. Strycharska-Gać Berta : Lekcja twórczej krytyki i motywowania uczniów // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 45-49
 10.  Witek Marzena, Zastawna Joanna : "Gramy i czytamy" : pomysł na innowację pedagogiczną // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 6, s. 14-15.
 11. Zielińska Alina : Innowacje pedagogiczne - źródło, metoda i cel // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2011/2012, nr 4, s. 7-12

                                                                                   Opracowała Aleksandra Wilk