Biblioterapia w pracy z dziećmi

 

 

(Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2012 na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

Wydawnictwa zwarte:

 

 1. Biblioterapia : Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T.2 : pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
 2. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów : pod red. Eweliny Koniecznej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006
 3. Borecka Irena : Biblioterapia formą terapii pedagogicznej : skrypt dla studentów pedagogiki. – Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001
 4. Borecka Irena : Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik. – Warszawa : SBP, 2001
 5. Borecka Irena : Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. – Wałbrzych : „Unus”, 2002
 6. Borecka Irena : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. – Wałbrzych : „Unus”, 2003
 7. Borecka Irena : Magia ogrodów czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów. – Kraków : „Impuls”, 2010
 8. Franaszczuk-Truszkowska Marta : Biblioterapia dla klasy IV – VI szkoły podstawowej. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006
 9. Kruszewski Tomasz : Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2006 

 

Wydawnictwa ciągłe:

 

 1. Baranowicz Krystyna : Biblioterapia// Edukacja i Dialog. -1999, nr 2, s. 34 – 40Błaszczyk – Smolec Aneta : Edukacja czytelnicza a biblioterapia.// Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6 s. 4 – 5
 2. Borecka Irena : Biblioterapia – poglądy, doświadczenia.//Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr1 – 2, s. 10 – 12
 3. Borecka Irena : Biblioterapia w szkole, czyli o doskonaleniu nauczycieli bibliotekarzy.// Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 9, s. 22 – 23
 4. Borecka Irena : Elementy biblioterapii w domach dziecka.// Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1995, nr 9, s. 25 – 27
 5. Borowska Anna : Przezorność i uczynność : Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych.// Biblioteka w Szkole . – 2011, nr 11, s. 14
 6. Chmielewska Olga : Biblioterapia// Życie Szkoły. -2005, nr 10, s. 29 – 31
 7. Cybulska Ewa : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej – seminarium WSPS// Szkoła Specjalna. – 1997, nr 3, s. 176 – 177
 8. Drewnel Ewa : Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych.// Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 7–8, s. 38 – 40
 9. Dudzikowska Małgorzata, Tomasik Ewa : O biblioterapii reminiscencyjnej.// Szkoła Specjalna. -1998, nr 4, s. 279 – 284
 10. Dziełak Anna, Bałas Anita : „Wiosenna bajka” – warsztaty z elementami biblioterapii.// Poradnik bibliotekarza. – 2012, nr 4, s. 41 – 43
 11. Gallos Sylwia : Biblioterapia – terapia i wychowanie przez czytanie.// Życie Szkoły. – 2013, nr 2 s. 8 – 10
 12. Grabczak Joanna : Warsztaty z biblioterapii.// Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 6, s. 38 – 42
 13. Ippold Lidia : Miejsce Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w tworzeniu polskiej biblioterapii.// Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 1, s. 10 – 12
 14. Iwan Bożena : Biblioterapia w Miejskiej Bibliotece Publicznej W Kielcach// Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 1, s. 29 – 30
 15. Jasiak Elżbieta : Program biblioterapii dla ucznia z nauczycielem indywidualnym.// Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 11 – 13
 16. John Katarzyna : Frant z Czubkiem : Warsztaty z biblioterapii.//Biblioteka w szkole. – 2011, nr 1, s. 18 – 19
 17. Kajl – Jankowska Teresa : Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych.// Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 17
 18. Klein Aldona : Książka – zabawka w biblioterapii.// Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 1, s. 27 – 28
 19. Labryga Sonia : Biblioterapia w pracy w domu dziecka.// Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 8, s. 36 – 37
 20. Leśniak Alicja : Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia – czyli parę słów o biblioterapii.// Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 6, s. 10 -11
 21. Niedźwiecka : Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego// Szkoła Specjalna. – 1992, nr 4, s. 211 – 214
 22. Pawłowska Jolanta : Książka i ja : Program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii.// Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 6, s. 9 – 10
 23. Pawłowska Jolanta : Podróż do krainy radości : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych.// Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 6, s. 11
 24. Puchalska Urszula : Warsztaty z biblioterapii w MBP we Włocławku// Poradnik Bibliotekarza . -2008, nr 1, s. 31
 25. Rzeszowski Mirosław : Biblioterapia i biblioteka : odrodzenie i nowa szansa.// Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 1, s 20
 26. Siemaszko Martyna : O Januszu Korczaku z dziećmi – zajęcia biblioterapeutyczne.// Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 5, s. 37 – 39
 27. Szefler Elżbieta : Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej.// Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 35 – 47
 28. Szulc Wita : Biblioterapia z Internetu : na podstawie opowiadania Noli Koster Aiex.// Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 11, s. 11 – 13
 29. Świerczyńska Mariola : Biblioterapia : szkolenie dla nauczycieli// Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 13 – 15
 30. Trella Violetta, Wojciechowska Katarzyna : Zastosowanie komputera w biblioterapii.// Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 7 – 8, s. 10 – 12
 31. Wyględowska Emilia : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.//Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 6, s. 12 – 14
 32. Zawadzka Renata : Zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku.// Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 16
 33. Zych Agnieszka, Tuk Renata : „Książka leczy” – biblioterapeutyczne działanie książki.// Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 6, s. 25 - 26