Zbiory specjalne


Zbiory audiowizualne gromadzimy w celu zaspokojenia potrzeb czytelników w zakresie doskonalenia warsztatu pracy, samokształcenia oraz stosowania nowoczesnych nośników informacji. Wszystkie nasze materiały audiowizualne mogą być wypożyczane bezpłatnie na okres czterech tygodni lub udostępniane na miejscu, ponieważ dysponujemy sprzętem umożliwiającym odtwarzanie.

W skład zbiorów specjalnych gromadzonych w naszej bibliotece wchodzą przede wszystkim dokumenty audiowizualne i multimedialne. Treść dokumentów audiowizualnych odpowiada założeniom planu dydaktyczno – wychowawczego naszej placówki.

Gromadzimy i udostępniamy  płyty DVD, CD - ROM-y. Zbiory obejmują ekranizacje lektur szkolnych wraz z omówieniem, serie : Wiedza i życie,  Świat Nauki, Discovery a także programy edukacyjne m.in. z zakresu : edukacji europejskiej, przygotowania  do życia w rodzinie, geografii, sztuki i in.

Zachęcamy do wyszukiwania materiałów poprzez nasz  katalog on-line