5 lutego 2021 r. Renata Grabowska, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku, przeprowadziła dwie lekcje w klasie I Szkoły Podstawowej w Kucicach Nowych w ramach realizacji programu z elementami biblioterapii „Moje uczucia i emocje”. Pierwsze zajęcia na temat „Do czego jest nam potrzebny smutek?” były próbą wywołania u uczniów zrozumienia i zaakceptowania uczucia, jakim jest smutek. Podczas zajęć wykorzystano picturebook Evy Eland „Kiedy nadchodzi smutek”. Autorka stara się przedstawić w nim smutek jako emocję, która dotyka każdego, jest ważna i potrzebna w życiu człowieka i wcale nie musi być negatywna. Na podstawie ilustracji zawartych w książce oraz własnych doświadczeń, dzieci próbowały określić, kiedy odczuwamy smutek, co się z nami dzieje, gdy się pojawia i co możemy zrobić, gdy jesteśmy smutni. Przeciwstawną emocją do smutku jest radość i to jej poświęcone były kolejne zajęcia. O tym, że radość jest najpiękniejszym uczuciem, mogły się przekonać dzieci podczas wesołych zabaw. Nie miały też problemu z próbą odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule wiersza Joanny Kulmowej „Co to jest radość?”. Pomimo, że treść wiersza nie należy do najłatwiejszych, uczniowie świetnie poradzili sobie z jego analizą przy pomocy notatki wizualnej. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie postaci radosnego stworka „Radoślika”.

(RG)