„W krainie grzeczności” – zakończenie programu edukacyjnego z elementami biblioterapii

Zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii „W krainie grzeczności” realizowała Renata Grabowska. Zajęcia odbywały się w Przedszkolu nr 3 w Płońsku i uczestniczyły w nich 6-latki z grupy „Sówki”. Lekcji było 8 i odbywały się raz w miesiącu w roku szkolnym 2018/19. Zajęcia przeprowadzane były według jednolitego schematu obejmującego część wstępną – integracyjną i część właściwą – praca z tekstem i „przepracowanie” problemu. A oto tematy lekcji : Grzeczność – a co to takiego?, Jestem królem swoich pazurów, Jaką moc mają brzydkie słowa?, Inny, nie znaczy gorszy, Gdzie znajduje się kraina szczerości i uczciwości?, To ja, twoja zazdrość. Nawet ja bywam czasami potrzebna i Nie jesteś sam!.  W pracy z dziećmi stosowane były różnorodne techniki m.in. : pogadanka, burza mózgów, pantomima, kinezjologia edukacyjna, elementy arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii. Korzystano z tekstów literackich, kart pracy, nagrań muzycznych, teatrzyki kamishibai, kart narracyjnych i innych pomocy dydaktycznych. 

W zajęciach wykorzystano elementy programu biblioterapeutycznego B.Basiury „W krainie grzeczności” (Biblioterapeuta 2/2016, s. 1-32).

(es)