siecXIgl.JPGKolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu płońskiego dotyczyło cyberprzemocy. Zagadnienie „Cyberprzemoc – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych – aspekt psychologiczny i prawny”,  przedstawili zaproszeni goście.  Agata Iwanowska-Maliszewska – psycholog kliniczny z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku, mówiła  o skutkach cyberprzemocy, stalkingu oraz omówiła profil psychologiczny ofiar przestępstw internetowych.  P. Dariusz Sady, doradca starosty powiatu płońskiego ds. młodzieży,  powiedział na jakie zachowania w sieci należy zwracać uwagę uczniów, jak z nimi na ten temat rozmawiać. Wskazał konieczność uświadamiania dzieciom, że wbrew pozorom nikt  w sieci nie jest anonimowy. Mówił też o regulacjach prawnych dotyczących przestępstw internetowych.