maligrzeczniglBiblioteka Pedagogiczna w Płońsku w roku szkolnym 2016/17 realizuje program zajęć z elementami biblioterapii „Mali, ale grzeczni”. Program skierowany jest do dzieci, które na co dzień chodzą do szkoły, przebywają w grupie, poznają się i poszukują przyjaźni. Celem programu jest uczenie dzieci właściwych postaw, umacniania  wiary w siebie, akceptacji  zazdrości, empatii czy pokonywania złości a także uczenie się współżycia w grupie w  zgodzie z samym sobą, ale nie naruszając praw innych dzieci, uczenie szacunku dla innych. Program ma też za zadanie pokazać dzieciom, jak radzić sobie w sytuacjach dla nich trudnych, problemowych.  Zajęcia  realizowane są w oparciu o teksty literackie, są więc jednocześnie atrakcyjną formą promowania czytelnictwa wśród najmłodszych.  Prowadząca program, Renata Grabowska, zaplanowała na  jego realizację   9 spotkań. Odbywać się będą raz w miesiącu przez cały rok szkolny.  Wszystkie placówki,  które przystąpiły do programu,  we wrześniu rozpoczęły jego  realizację.  A są to : SP w Kucicach Nowych,  SP w Zaborowie, SP w Sarbiewie oraz SP nr 3 w Płońsku.  

 

 

(es)