„Jak radzić sobie ze złością?” – zajęcia z biblioterapii

 

kolegium13 marca odbyły się  zajęcia otwarte z biblioterapii poprowadzone dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie. Zajęcia, we współpracy z Biblioteką Kolegium, przygotowała i poprowadziła Renata Grabowska, kierownik naszej placówki.  Uczestnikami spotkania byli uczniowie III klasy SP nr 5 w Ciechanowie a temat zajęć brzmiał „Jak radzić sobie ze złością?”. W zajęciach wykorzystano elementy pedagogiki zabawy, tańca integracyjnego i ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej. Obecni na lekcji słuchacze Kolegium poznali zasady projektowania programu z elementami  biblioterapii,  schemat scenariusza  zajęć biblioterapeutycznych oraz literaturę fachową z zakresu biblioterapii.

 

(es)