Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej


16 maja w naszej bibliotece odbył się konkurs  na temat Unii Europejskiej. Konkurs skierowany był do uczniów klas VI szkół podstawowych. Organizatorem konkursu była Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku oraz Klub Europejski „Mali Europejczycy” działający przy SP nr 3 w Płońsku.  Celem konkursu było szerzenie wiedzy o powstaniu, twórcach, strukturze Unii Europejskiej i o państwach członkowskich oraz szerzenie idei zjednoczonej Europy, pokojowego współistnienia i współpracy między państwami. W konkursie wzięło udział 27 uczniów wyłonionych wcześniej w eliminacjach szkolnych. Uczestnicy najpierw zmagali się z testem pisemnym a następnie odpowiadali przed komisją na trzy wylosowane przez siebie pytania.Jury wyłoniło zwycięzców. I tak  I miejsce  zajęły Małgorzata Skowrońska, Paulina Włodarska i Natalia Dadan, wszystkie z SP nr 3. II miejsce przyznano Mateuszowi Wójcikowi z Dzierzążni  i Piotrowi Fotek z Lisewa zaś III miejsce zajęli Kamil Kulasiewicz z Dzierzążni i Adam Wychucki ze Smardzewa.