„Biblioterapia jako metoda pracy z tekstem literackim” – kurs doskonalący


W ramach grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty, pracownice naszej biblioteki – Renata Grabowska i Aleksandra Wilk – prowadziły kurs doskonalący z zakresu biblioterapii, przeznaczony dla nauczycieli przedszkoli, nauczania początkowego, polonistów, bibliotekarzy, wychowawców i pedagogów szkolnych ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu byłego województwa ciechanowskiego. Celem kursu było zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat biblioterapii i możliwości jej wykorzystania w codziennej pracy z uczniami.  Zajęcia odbyły się w dniach 27 października oraz 4, 10 i 17 listopada w czytelni naszej biblioteki  i uczestniczyło w nich 27 osób.