Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych

 

krokKrok po kroku : nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Jacek Kielin, Katarzyna Klimek-Markowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.

Autorzy omawiają wszystkie etapy pracy z dziećmi począwszy od diagnozy i konstruowania indywidualnego programu nauczania, poprzez dobór i zastosowanie odpowiednich metod i ćwiczeńaż po właściwą atmosferę pracy w placówce oraz chęć utrzymywania kontaktów z rodziną dziecka i włączenie jej w proces terapeutyczny.

Sygn. MPLO 40429

 

 

jakanieJąkanie : analiza procesu komunikacji słownej / Jolanta Góral-Półrola. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016.

Autorka stara się ustalić, w jakiej relacji pozostają jąkanie i komunikacja słowna: czy i w jaki sposób jąkanie determinuje obraz zachowań komunikacyjnych osób jąkających się; czy i w jaki sposób sytuacja komunikacyjna moderuje objawy tego zaburzenia; czy osoby jąkające się charakteryzuje jakiś specyficzny profil zachowań komunikacyjnych.

Sygn. MPLO 40427

 

  

bajkoBiblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2011.

Autorka ma na koncie dwa zbiory bajek terapeutycznych oraz pozycję teoretyczną pt. Bajkoterapia. Tym razem jej praca jest jeszcze bardziej wyczerpującą. Zebrała w niej  dotychczasowe swoje doświadczenia - wynik wieloletniej pracy naukowej i terapeutycznej. 

Sygn. MPLO 40447

 

 

alkoAlkoholicy wysokofunkcjonujący z perspektywy profesjonalnej i osobistej / Sarah Allen Bentoni. - Łódź : JK-Wydawnictwo Feeria, 2015.

Autorka ukazuje istnienie zupełnie innej grupy ludzi uzależnionych od alkoholu – to osoby, które mimo wszystko zachowują zdolność do życia na wysokim poziomie.  Opisuje różne oblicza nałogu zależnie od etapu życia  opierając się na autentycznych relacjach, dostępnych badaniach naukowych oraz wywiadach ze specjalistami.

Sygn. MPLO 40438

 

 

dzieckoDziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstanty Ignaciuk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.

W książce autorka dzieli się własnymi spostrzeżeniami wyniesionymi z pracy nauczycielskiej oraz terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą, a także dorosłymi.

Sygn. MPLO 40410

 

 

 

 

rehaRehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych / red. nauk. Magdalena Strugała, Dorota Talarska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013.

W książce skupiono się przede wszystkim na zagadnieniach przydatnych w codziennej praktyce pielęgniarskiej. Poszczególne rozdziały omawiają pielęgnowanie i usprawnianie osób dorosłych oraz dzieci z niepełnosprawnością, np. po urazach, amputacjach.

Sygn. MPLO 40405

 

 

 

pierwszePierwsze tysiąc lat : historia chrześcijaństwa / Robert Louis Wilken. - Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2015.

Książka Roberta L. Wilkena, profesora biblistyki i wybitnego historyka Kościoła ukazuje pasjonujący czas kształtowania się chrześcijaństwa od czasów Jezusa po rok 1000, kiedy to wyłoniło się ono w postaci, która przetrwała kolejne stulecia.

Sygn. MPLO 40383

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)