Nowe książki –październik 2014 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

audytAudyt wewnętrzny i kontrola zarządcza : studium przypadku / red. nauk. Barbara Gumińska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Barbara Szeląg. - Warszawa : CeDeWu, 2012.

Autorzy książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też za szczególnie cenne należy uznać połączenie w ich opracowaniach zarówno wiedzy teoretycznej dotyczącej podejmowanego zagadnienia, jak również szerokich doświadczeń zawodowych.

MPLO   39207

 

 

 

holystZagrożenia ładu społecznego / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Dwutomowe wydanie poświęcone problematyce ładu społecznego i jego zagrożeń. Omówiono w niej szczegółowo metodologię badań nad patologią społeczną, a także konteksty analiz zagrożeń ładu społecznego (moralny i etyczny, psychologiczny, biologiczny, prawny, społeczno-kulturowy, mikrospołeczny). Autor dokonał również przeglądu przejawów patologii społecznej w różnych środowiskach: rodzinnym, pracowniczym, rówieśniczym, w społeczności lokalnej.

MPLO   39278

 

 

wychoWychowanie bez porażek czyli Trening Skutecznego Rodzica / Thomas Gordon ; przeł. Marta Szafrańska-Brandt. - Wyd. 21. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2014.

Wielką zaletą pracy Thomasa Gordona, obok jasnego wykładu i prostego języka, jest pokazanie, jak praktycznie posługiwać się metodą bez pokonanych. Choć odnosi się ona przede wszystkim do stosunków między rodzicami a dziećmi, może być wykorzystywana także w innych międzyludzkich sytuacjach konfliktowych.

MPLO   39304

 

 

 

 

coachCoaching biznesowy / Anne Scoular ; przekł. Małgorzata Nosorowska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.

Autorka opisuje wszystkie cechy doskonałego coacha: od tych decydujących o tym, czy ktoś w ogóle nadaje się do tego zawodu, poprzez podstawowe i naprawdę skuteczne narzędzia oraz modele pracy, po bardziej zaawansowane techniki, które pomogą wejść do grona najlepszych specjalistów.

MPLO   39213

 

 

 

 

logistykaLogistyka usług / Grzegorz Biesok (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2013.

Publikacja „Logistyka usług" dostarcza Czytelnikowi w sposób przekrojowy i syntetyczny wiedzy nie tylko z zakresu usług, jakości usług, ale także zwra­ca uwagę na logistyczną stronę ich funkcjonowania i pokazuje poszczególne elementy procesów logistycznych w konkretnych branżach usługowych.

MPLO   39210

 

 

 

 

psychoPsychologia dorastania : zmiany rozwojowe w dobie globalizacji / Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Książka pozwala zrozumieć prawidłowości i dostrzec nieprawidłowości rozwoju nastolatków w sferze biologicznej, seksualnej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

MPLO   39326

 

 

 

 

echoEcho winy / Charlotte Link ; z jęz. niem. przeł. Marta Archman. - Wyd. 3. - Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2013.

"Echo winy" to mroczny, pełen napięcia thriller popularnej na całym świecie pisarki. U wybrzeży Szkocji, w pobliżu skalistej wyspy Skye, tonie jacht niemieckiego małżeństwa, Livii i Nathana Moore. Rozbitkom udaje się przeżyć, ale tracą cały dobytek.

MPLO   39425

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)