Bądź kreatywny

Wybrane pozycje

(opisy na podstawie zasobów internetowych)

 

wiezWięź rodziców a kreatywność dzieci / Józef Szopiński. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016.

Autor przedstawia rodzinę jako system i ukazuje zależności pomiędzy jakością relacji rodzinnych a poziomem kreatywności, na przykładzie kilkuset menedżerów. W drugiej części przedstawia sposoby na pozbycie się barier blokujących możliwości życiowe osób uwikłanych przez rodzica, któremu nie udało się stworzyć dobrych relacji małżeńskich.

Sygn. MPLO 40419 

 

 

 

 

 

krainaKraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną / Danuta Krzywoń ; przy współpr. Hewilii Hetmańczyk. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2008.

Książka próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak wspierać zdolności i umiejętności dziecka przed rozpoczęciem jego edukacji szkolnej, jakie metody okazują się przy tym najwłaściwsze oraz jak odkrywać i stymulować tkwiący potencjał twórczy w uczniach nauczania zintegrowanego oraz starszych klas szkoły podstawowej.

Sygn. GPLO 36894

 

 

  

klimatKlimat dla kreatywności : koncepcje, metody, badania / Maciej Karwowski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009.

Praca przedstawia narzędzia, które pozwolą zbadać i poprawić atmosferę w szkole lub pracy tak, aby sprzyjała ona podejmowaniu działań o charakterze innowacyjnym i twórczym.

Sygn. MPLO 37319

 

 

 

 

 

abcABC kreatywności : kontynuacje / Krzysztof J. Szmidt. - Warszawa : Difin, 2019.

Praca ma zachęcić do przemyśleń nad własną aktywnością twórczą. Zawiera też wskazówki do stosowania w toku codziennych wysiłków nad rozwiązywaniem problemów w sposób twórczy.

Sygn. MPLO 42538

 

 

 

 

 

 

 

obudzObudź swoją kreatywność : jak aktywować twórczy potencjał umysłu / Dagmara Gmitrzak. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2019.

Książka ta ma na celu pomoc czytelnikowi odbyć wewnętrzną podróż w głąb siebie. Zainspiruje do twórczego życia, do poznania  znalezienia ścieżki swojego powołania. 

Sygn. MPLO 42574

 

 

 

 

  

elasElastyczny mózg : kreatywne myślenie w czasach niepewności i chaosu / Leonard Mlodinow. - Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019.

Autor opisuje mechanizmy odpowiedzialne za proces elastycznego myślenia, chcąc zachęcić czytelników do pracy nad ich własnymi możliwościami. Pokazuje, w jaki sposób można kształtować i wykorzystywać ogromny potencjał kreatywności tkwiący w każdym z nas.

Sygn. MPLO 42747

 

 

 

  

eduEdukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności / Krzysztof J. Szmidt. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.

Publikacja zawiera opisy i analizę procesów twórczych, refleksję nad pedagogiką ich inspirowania i utrwalania, a także prezentację metod badania twórczości. 

Sygn. MPLO 42580

 

 

 

 

 

 

jakJak kreatywnie wspierać rozwój dziecka? : wspólne gry i twórcze zabawy, dzięki którym rozwiniesz jego zdolności / Natalia Minge, Krzysztof Minge. - Warszawa : Edgard, 2011.

Poradnik dla tych, którzy chcą zapewnić dziecku najlepszy start. Autorzy podpowiadają jak kreatywnie wspomagać rozwój dziecka już od pierwszych miesięcy życia, jak w pełni wykorzystać jego wrodzony potencjał i rozwijać zdolności. 

Sygn. MPLO 42172

 

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)