DZIECI  Z AUTYZMEM I ZABURZENIAMI POKREWNYMI

(zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Attwood Tony, Zespół Aspergera : wprowadzenie. - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., cop. 2006.
 2. Autyzm : na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 3. Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
 4. Autyzm i zespół Aspergera / pod. red. Uty Frith. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005.
 5. Błeszyński  Jacek J., Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : Skala Oceny Zachowań Autystycznych. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.
 6. Błeszyński Jacek J., Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych : zarys rewalidacji. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.
 7. Bobkowicz-Lewartowska Lucyna, Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 8. Borkowska Agnieszka, Grotowska Beata, Codzienność dziecka z zespołem Aspergera : okiem rodzica i terapeuty. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.
 9. Frith Uta, Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008.
 10. Gałkowski Tadeusz, Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.
 11. Grodzka Magdalena, Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 12. Jackson Luke, Świry, dziwadła i zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dojrzewania. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja "Synapsis", 2005.
 13. Jagielska Gabriela, Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
 14. Kaufman Raun K. , Autyzm - przełom w podejściu : program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie. - Białystok : Wydawnictwo Vivante - Illuminatio Łukasz Kierus, 2016.
 15. Kruk-Lasocka Joanna, Autyzm czy nie autyzm? : problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, 2003.
 16. Maciarz Aleksandra, Bidasiewicz Małgorzata, Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku. - Kraków : "Impuls", 2005.
 17. Markiewicz Katarzyna, Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.
 18. Młynarska Małgorzata, Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
 19. Olechnowicz Hanna, Wiktorowicz Robet, Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
 20. Pisula Ewa,  Autyzm : fakty, wątpliwości, opinie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1993.
 21. Pisula Ewa,  Autyzm : od badań mózgu do praktyki psychologicznej. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
 22. Pisula Ewa,  Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.
 23. Pisula Ewa, Autyzm i przywiązanie. - Gdańsk : Wydaw. Psychologiczne, 2003.
 24. Pisula Ewa, Rodzice dzieci z autyzmem. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
 25. Preissmann Christine , Zespół Aspergera : jak z nim żyć, jak pomagać, jak prowadzić terapię. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
 26. Sabik Magdalena, Szczypczyk Anna, Zabawy dla dzieci z autyzmem. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.
 27. Seach Diana , Lloyd Michele, Preston Miranda,  Pomóż dziecku z... autyzmem. - Warszawa : K.E. Liber, 2006.
 28. Suchowierska Monika, Ostaszewski Paweł, Bąbel Przemysław, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : terapia, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
 29. Święcicka Joanna,  Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 30. Teitelbaum  Osnat, Teitelbaum Philip, Czy moje dziecko ma autyzm? : jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia Universalis, 2012.
 31. Terapia i edukacja osób z autyzmem : wybrane zagadnienia / pod red. Doroty Danielewicz i Ewy Pisuli. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003.
 32. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Kraków : "Impuls", 2005.
 33. Winter Matt, Zespół Aspergera : co nauczyciel wiedzieć powinien. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.
 34. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka naukowa Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009.
 35. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

 

Wydawnictwa ciągłe

 1. Autyzm a oligofrenia / Joanna Kruk-Lasocka.// Szkoła Specjalna. - 1994, nr 4, s. 195 - 200
 2. Autyzm u dzieci / Katarzyna Appelt.// Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 40- 41.
 3. Doświadczenia rodzeństwa osób autystycznych / Iwona Połeć.// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2015, nr 8, s. 40-47
 4. Dzieci autystyczne / Janina Halina Marczak.// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 22-25
 5. Dzieci z autyzmem / Izabela Gelleta-Mac.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 36-39
 6. Dziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planety / Małgorzata Błotnicka.// Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 79-91
 7. Dziecko autystyczne w klasie szkolnej / Krystyna Barłóg.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 8/9, s. 26-28
 8. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera / Małgorzata Biadosiewicz.// Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 91-95
 9. Dziecko autystyczne. Metody i formy pracy w szkole / Katarzyna Patyk.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 45-53
 10. Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak.// Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 30-36
 11. Klub dla osób z autyzmem / Iwona Jędrzejczyk.// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 54-56
 12. Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 296-305
 13. Możliwość edukacji. Autyzm u dzieci z małych środowisk / Jadwiga Rafalska - Kawalec.// Życie Szkoły. - 2005 nr 10 s. 21-24
 14. Najczęstsze błędy w postępowaniu z rodzicami dzieci autystycznych / Tadeusz Perzanowski.// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 27-31
 15. Nieproste życie z Aspergerem. / Joanna Święcicka.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 92-97
 16. Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem / Dominika Słowińska.// Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 328-332
 17. Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem - etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka / Marta Pągowska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 258-266
 18. Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych / Katarzyna Patyk.// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 34-42
 19. Rozwój komunikacji językowej u dzieci z zespołem Aspergera / Sylwia Błaszczyk-Kowalska, Ewa Gacka.// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2015, nr 10, s. 3-13
 20. Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty / Edyta Kosior.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 204-217
 21. Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych / Marta Pągowska.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 175-183
 22. Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej / Izabela Krasiejko.// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 30-36
 23. Uczeń z zespołem Aspergera / Magdalena Alenowicz.// Życie Szkoły. - 2015, nr 3, s. 22-27
 24. Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera / Sylwia Błaszczyk - Kowalska.// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2014, nr 10, s. 42-45
 25. Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja) / Jacek J. Błeszyński.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 18-24
 26. Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem w systemie edukacji / Elżbieta Marczewska.// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2016, nr 3, s. 32-37
 27. Z badań nad inteligencją i zdolnościami dzieci autystycznych / Barbara Winczura.// Szkoła Specjalna. - 2000 nr 5 s. 235-240
 28. Zaburzenia autystyczne u dzieci / Ewa Pisula.// Nowa Szkoła. - 1992 nr 7 s. 409- 412
 29. Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym. Autyzm. Zespół Aspergera / Izabela Gelleta - Mac.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 16 - 20

 

(oprac. E.Stolpa)