W swej działalności Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa. Dotychczasowa oferta opierająca się na działalności zespołów samokształceniowych została przekształcona w sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy szkolnych. Kontynuowany jest również cykl zajęć artystycznych  „Nauczyciele-nauczycielom”. Staramy się efektywnie wspomagać rozwój szkół  i placówek w realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych. Uzupełnieniem oferty dla nauczycieli są zajęcia dla uczniów -  edukacyjne, z elementami biblioterapii oraz na temat wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej, prowadzone zarówno w bibliotece, jak i w szkołach (zakładki  Zajęcia edukacyjne dla uczniów, Biblioterapia).

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DLA NAUCZYCIELI

w roku szkolnym 2020/2021

l.p.

Temat

Termin

Prowadzący

1.

Śladami znanych postaci naszego regionu – Maciej Kazimierz Sarbiewski – wyjazd edukacyjny do Sarbiewa

 

 

 

 

Spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

 

IX.2020

Renata Grabowska

Monika Witkowska

(SP Sarbiewo)

 

Renata Grabowska

2.

Propozycje pracy biblioteki szkolnej w czasie zagrożenia epidemicznego i nie tylko

 

 

 

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

 

 X.2020

Katarzyna Karczewska

Renata Wiśniewska

(SP Czerwińsk)

 

Renata Grabowska

3.

 Siła oddziaływania picturebooka

XI.2020

Renata Grabowska

4.

Bezpieczeństwo w Internecie i cyberprzemoc – co każdy nauczyciel wiedzieć powinien

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

I.2021

Elwira Stolpa

 

 

Renata Grabowska

5.

Jajko wielkanocne wykonane metodą batikową – warsztaty plastyczne

III.2021

Małgorzata Komor

(BP Ciechanów)

6.

Wykorzystanie robotów w procesie edukacji

 

 

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

IV.2021

Mirosława Ostrowska

(BP Ciechanów)

 

Renata Grabowska

7.

Czy bibliotekarz to nadal bibliotekarz – transformacja zawodu bibliotekarza

 

 

Spotkanie podsumowujące działalność sieci współpracy  i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy

 

 

V.2020

Renata Grabowska

 

Renata Grabowska