W swej działalności Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa. Dotychczasowa oferta opierająca się na działalności zespołów samokształceniowych została przekształcona w sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy szkolnych. Kontynuowany jest również cykl zajęć artystycznych  „Nauczyciele-nauczycielom”. Staramy się efektywnie wspomagać rozwój szkół  i placówek w realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych. Uzupełnieniem oferty dla nauczycieli są zajęcia dla uczniów -  edukacyjne, z elementami biblioterapii oraz na temat wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej, prowadzone zarówno w bibliotece, jak i w szkołach (zakładki  Zajęcia edukacyjne dla uczniów, Biblioterapia).

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DLA NAUCZYCIELI

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

l.p. Temat Termin Prowadzący

 

 1.

 

„Nie zawsze musi być Mc’Donald’s” – spotkanie integracyjne  nauczycieli bibliotekarzy w plenerze, promujące działania edukacyjne biblioteki pedagogicznej oraz zdrowy styl życia

 

 

27.09.2017 r.

g. 16.00

 

R. Grabowska

 

 2.

 

Spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy: „Biblioteka szkolna w dobie reformy oświatowej”

 

 

11.10.2017 r.

g. 14.00

 

K. Karczewska

 

 3.

 

Spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (sieć prowadzona we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Płońsku): „Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) po zmianach”

 

    

 18.10.2017 r.

g. 14.00

 

R. Grabowska

J. Chyliński

 

 4.

 

Sieć współpracy dla nauczycieli  pracujących z uczniami z orzeczeniami: „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”

                       

      

   

22.11.2017 r.

g. 14.00

 

ekspert zewnętrzny

 

 5.

 

 „Świąteczne bałwanki” - warsztaty plastyczne z cyklu Nauczyciele nauczycielom

 

 

7.12.2017 r.

g. 14.00

 

M. Komor

 

 6.

 

Sieć współpracy dla bibliotekarzy: „Bezpieczeństwo w świecie wirtualnym: ofiara mobbingu w sieci, odpowiedzialność karna przestępców komputerowych"

 

28.11.2017 r.

g. 14.00

 

K. Karczewska

 

 7.

 

Sieć współpracy dla nauczycieli  pracujących z uczniami z orzeczeniami: „Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej”

 

   

     02.2018 r.

 

ekspert zewnętrzny

 

 8.

 

„Palmy wielkanocne” - warsztaty plastyczne z cyklu Nauczyciele nauczycielom

 

   

    03.2018 r.

g. 14.00

 

M. Komor

 

 9.

 

Platforma edukacyjna „Squla” dla młodszych uczniów - prezentacja

 

Sieć współpracy dla bibliotekarzy: Biblioteka szkolna w cyfrowej rzeczywistości - nowe formy promocji biblioteki

 

   

    04.2018 r.

g. 14.00

 

A.Mieszkowska

 

 

K. Karczewska

A.Mieszkowska

 

 10.

 

Sieci współpracy dla nauczycieli  pracujących z uczniami z orzeczeniami: Praca z uczniem niepełnosprawnym

 

   

    04.2018 r.

g. 14.00

 

ekspert zewnętrzny

 

 11.

 

"Wiosenna łąka - patchwork" - warsztaty plastyczne  z cyklu Nauczyciele nauczycielom

 

 

    05.2018 r.

g. 14.00

 

U. Ciskowska

A. Fałczyńska

 

 12.

 

Spotkanie podsumowujące działalność sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

 

   

    05.2018 r.

g. 14.00

 

R. Grabowska

J.Chyliński

 

 13.

 

Platforma edukacyjna Moodle – oferta Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku dla uczniów i nauczycieli

 

Spotkanie podsumowujące działalność sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy

 

 

    05.2018 r.

g. 14.00

 

K.Karczewska

 

 

K. Karczewska

 

 14.

 

„Wiosenna alternatywa dla telewizora i komputera” – wyjazd doCentrum Aktywnego Wypoczynku w Sobanicach gm. Naruszewo

 

 

    06.2018 r.

 

R. Grabowska

 

Relację z odbytych spotkań można znaleźć w zakładce Wydarzenia