W swej działalności Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa. Dotychczasowa oferta opierająca się na działalności zespołów samokształceniowych została przekształcona w sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy szkolnych. Kontynuowany jest również cykl zajęć artystycznych  „Nauczyciele-nauczycielom”. Staramy się efektywnie wspomagać rozwój szkół  i placówek w realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych. Uzupełnieniem oferty dla nauczycieli są zajęcia dla uczniów -  edukacyjne, z elementami biblioterapii oraz na temat wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej, prowadzone zarówno w bibliotece, jak i w szkołach (zakładki  Zajęcia edukacyjne dla uczniów, Biblioterapia).

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DLA NAUCZYCIELI

w roku szkolnym 2019/2020

 

Temat

 

Termin

Prowadzący

Patroni szkół powiatu płońskiego  (co nas łączy?)  

 

 

IX.2019

R. Grabowska

Spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy

 

 

IX.2019

R. Grabowska

Nowe czasy – nowe wyzwania – nowe technologie w pracy nauczyciela bibliotekarza

 

 

   X.2019

K. Karczewska

Liberatura czyli literatura totalna

 

 

X.2019

R. Grabowska

Grywalizacja w bibliotece

 

 

XI.2019

K. Karczewska

Regionalni bohaterowie w zasobach biblioteki cyfrowej „Polona”: Sarbiewski, Jędrzejewicz, Rutkowski

 

 

I.2020

E. Stolpa

Co każdy nauczyciel wiedzieć powinien – nasz uczeń w sieci

 

 

II.2020

E. Stolpa

Ozdoby wielkanocne – metoda batikowa – warsztaty

 

 

III.2020

M. Komor

Czy bibliotekarz to nadal bibliotekarz – transformacja zawodu bibliotekarza

 

 

V.2020

R. Grabowska

Spotkanie podsumowujące działalność sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy

 

 

V.2020

R. Grabowska

Śladami znanych postaci naszego regionu – Maciej Kazimierz Sarbiewski – wyjazd edukacyjny do Sarbiewa

 

 

VI.2020

R. Grabowska