Ważne informacje!

Gry w bibliotece !

grystr

ACADEMICA w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku

      

 

Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zwiększając zakres świadczonych usług, przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

CWPN ACADEMICA oferuje zasoby Biblioteki Narodowej w postaci cyfrowej.

ACADEMICA to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna publikacji, książek i czasopism naukowych.

Terminal dostępowy znajduje się  w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku,ul. Warszawska 7. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą bezpłatnie korzystać z Academici w celu założenia indywidualnego konta wypożyczeń.

Szczegóły dotyczące projektu: www.academica.edu.pl

 

Biblioteka zaprasza

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na lekcję

„E-biblioteka wyzwaniem dla początkującego użytkownika”

Lekcja prowadzona jest w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Więcej ofert lekcji : http://www.bpplonsk.edu.pl/index.php/dzialalnosc/zajecia-edukacyjne-dla-uczniow

Uwaga!

muzeumnastrone

Muzeum Historii Polski zwraca się z prośbą o przekazywanie do tworzonej kolekcji fotografii, dokumentów, listów, przedmiotów codziennego użytku i wszelkich innych pamiątek przeszłości. Szczególne znaczenie mają przedmioty zwiazane z polską drogą do niepodległości.

Więcej informacji na stronie www.muzhp.pl

 

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w 2015 roku. Działalność sieci w roku szkolnym 2018/19 skierowana jest do nauczycieli bibliotekarzy i koncentruje się wokół zagadnień dotyczących "Biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej".

Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy wyodrębniono obszar, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

 

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych - styczeń 2019 r.

Oferta MSCDN Wydział w Ciechanowie 
http://mscdn.pl/mscdn2018/index.php/pl/oferta-szkoleniowa-ciechanow

 1. Mazowieckie konkursy matematyczne (warsztaty metodyczne) 01-10-2018 - 31-05-2019
 2. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa (kurs doskonalący) 15-01-2019
 3. Edukacja w środowisku, czyli jak przygotować grę terenową? (kurs doskonalący) 01-01-2019 - 30-06-2019
 4. Geometria kartki papieru (warsztaty metodyczne) 14-01-2019
 5. Sztuka dowodzenia (warsztaty metodyczne) 22-01-2019
 6. Adaptacje filmowe w nowej podstawie programowej języka polskiego (warsztaty metodyczne) 01-01-2019 - 21-03-2019
 7. Edukacja polonistyczna - zmiany programowe w nowej szkole ponadpodstawowej(konferencja) 09-01-2019
 8. Do wyboru, do koloru, czyli niebanalne dekoracje i prezenty na każdą okazję (warsztaty metodyczne) 02-01-2019 - 20-06-2019
 9. Budowanie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – praktyczne rozwiązania (kurs doskonalący) 01-01-2019 - 30-05-2019
 10. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia (kurs doskonalący) 24-01-2019
 11. Terapia ręki w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (warsztaty metodyczne) 12-01-2019
 12. Cyfrowy piórnik współczesnego nauczyciela (kurs doskonalący) 01-01-2019 - 31-05-2019
 13. Implementacja algorytmów w Scratchu – dla zaawansowanych (kurs doskonalący) 01-01-2019 - 30-04-2019
 1. Jak skutecznie uczyć programowania w C++. (kurs doskonalący) 01-01-2019 - 30-04-2019
 2. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu różnych przedmiotów (seminarium) 01-01-2019 - 31-05-2019
 1. Z robotem w klasie za pan brat (warsztaty metodyczne) 01-01-2019 - 31-05-2019
 2. Zagrajmy w programowanie, czyli jak napisać prostą grę komputerową (warsztaty metodyczne) 01-01-2019 - 30-04-2019
 3. Samookaleczenia – czy to na pewno moda? (warsztaty metodyczne) 01-01-2019 - 21-03-2019
 4. Akademia Dyrektora (seminarium) 10-01-2019, 28-02-2019
 5. Akademia Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (seminarium) 25-01-2019, 22-02-2019

Oferta  Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 
https://old.oeiizk.waw.pl/kursy/informator.php

 1. Komunikujemy się w języku obcym wykorzystując TIK 02-01-2019, 14-01-2019
 2. Zaawansowana edycja grafiki w programie online – PIXLR 07-01-2019, 25-01-2019
 3. Audacity – edycja oraz tworzenie materiałów audio cz. 1 07-01-2019, 18-01-2019
 4. Symetrie z GeoGebrą 07-01-2019, 11-02-2019
 5. Od podstaw do matury – Arkusz kalkulacyjny - część I 07-01-2019, 04-03-2019
 6. Od podstaw do matury – Arkusz kalkulacyjny - część II 14-01-2019, 11-03-2019
 7. Tablica interaktywna SMART Board na lekcji 15-01-2019,

Oferta Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel” w Warszawie 
http://szkolenia.supernauczyciel.pl/

 1. Efektywnie, aktywnie, ciekawie – jak pracować metodą projektu (03.01 czw. 16.00-20.00) Ewa Wojtyra
 2. Sprawne ręce – ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój grafomotoryczny dzieci (05.01 sob. 9.00-13.00) Marta Kudła
 3. O teorii w praktyce, czyli jak ciekawie wprowadzać dzieci w świat muzyki (05.01 sob. 14.00-18.00) Justyna Klimek
 4. Raz, dwa, trzy – liczysz ty! – zajęcia matematyczne w przedszkolu (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1) 05.01 sob. 9.30-13.30 Ewa Stolarczyk
 5. Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1) 05.01 sob. 14.00-18.00 Ewa Stolarczyk
 6. Kurs kierowników wycieczek szkolnych (07.01 pon. 16.30-19.45) Ewa Wojtyra
 7. Tańczę, tupię, podskakuję – zabawy taneczne z elementami tańców w kręgu (10.01 czw. 16.00-20.00) Marta Kudła
 8. Asertywność w relacjach z rodzicami uczniów i przedszkolaków (11.01 pt. 16.00-20.00) Dorota Trzaska
 9. Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak (12.01 sob. 10.00-16.30) Anna Kozieł-Wójcik
 10. Praca z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji (14.01 pon. 16.15-20.15) Małgorzata Salamon
 11. Jak być żyrafą, a nie szakalem? (o porozumieniu bez przemocy) 19.01 sob. 9.00-13.00 Barbara Kołtyś
 12. Aktywna muzyka – taniec i rytmika. Pomysły na zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci 19.01 sob. 14.00-18.00 Justyna Klimek
 13. Lepsza biała niż czarna – zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1) 19.01 sob. 9.30-13.30 Ewa Stolarczyk
 14. Matematyka? To proste! – gry i zabawy w nauczaniu matematyki w klasach 1-3 (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1) 19.01 sob. 14.00-18.00 Ewa Stolarczyk
 15. Skup się! – jak wzmacniać koncentrację uwagi u dzieci? 21.01.2019, 16.00-20.00 Barbara Kołtyś
 16. Emisja głosu w zawodzie nauczyciela 26.01 sob. 9.30-13.30 Katarzyna Kasperkiewicz
 17. Ciekawe techniki plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym cz. 1 26.01 sob. 14.00-18.00 Justyna Klimek

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00