Ważne informacje!

Ferie

ferie1

Dla nauczycieli

„Vademecum nauczyciela – wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej” – publikacja ORE już dostępna w naszych zbiorach. Zapraszamy nauczycieli!  

nastrone

Gry w bibliotece !

grystr

ACADEMICA w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku

      

 

Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zwiększając zakres świadczonych usług, przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

CWPN ACADEMICA oferuje zasoby Biblioteki Narodowej w postaci cyfrowej.

ACADEMICA to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna publikacji, książek i czasopism naukowych.

Terminal dostępowy znajduje się  w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku,ul. Warszawska 7. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą bezpłatnie korzystać z Academici w celu założenia indywidualnego konta wypożyczeń.

Szczegóły dotyczące projektu: www.academica.edu.pl

 

Biblioteka zaprasza

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na lekcję

„E-biblioteka wyzwaniem dla początkującego użytkownika”

Lekcja prowadzona jest w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Więcej ofert lekcji : http://www.bpplonsk.edu.pl/index.php/dzialalnosc/zajecia-edukacyjne-dla-uczniow

Uwaga!

muzeumnastrone

Muzeum Historii Polski zwraca się z prośbą o przekazywanie do tworzonej kolekcji fotografii, dokumentów, listów, przedmiotów codziennego użytku i wszelkich innych pamiątek przeszłości. Szczególne znaczenie mają przedmioty zwiazane z polską drogą do niepodległości.

Więcej informacji na stronie www.muzhp.pl

 

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w 2015 roku. Działalność sieci w roku szkolnym 2019/20 skierowana jest do nauczycieli bibliotekarzy i koncentruje się wokół zagadnień dotyczących "Biblioteki szkolne w dobie reformy oświaty".

Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy wyodrębniono obszar, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

 

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych - luty 2020r.

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych – luty 2020 r.

 

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Infografiki w szkole. Tworzenie i prezentowanie wiedzy- zajęcia stacjonarne. 17.02, 21.02. 2020 r.

Tablica interaktywna SMART Board na lekcji – zajęcia stacjonarne. 24.02.2020 r.

Bezpłatny Office 365, część I – wprowadzenie – zajęcia stacjonarne. 25.02.2020 r

Bezpłatny Office 365, część II – notatki i materiały – zajęcia stacjonarne. 26.02.2020 r.

Zajęcia z komputerem w klasie 3. 26.02 i 4.03.2020 r.

MSCDN Wydział w Warszawie

Świat : lokalnie, regionalnie, globalnie – ćwiczenia praktyczne. 20.02. i 21.02. 2020 r.

MSCDN Wydział w Płocku

Dyrektor na starcie – kurs doskonalący. 20.02.2020 r.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”

Awans zawodowy w praktyce.22.02.2020 r.

Drama i proste formy teatralne w przedszkolu i szkole. 22.02.2020 r.

W świecie bajek i baśni.27.02.2020 r.

Matematyka? To proste! - gry i zabawy w nauczaniu matematyki w klasach 1-3. 22.02.2020 r.

Więcej na stronie https://szkolenia.supernauczyciel.pl/szkolenia/szkolenia-stacjonarne

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Prowadzenie webinariów i szkoleń on-line. 14 lutego - 13 marca 2020 r.

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00