Ważne informacje!

Dla nauczycieli

„Vademecum nauczyciela – wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej” – publikacja ORE już dostępna w naszych zbiorach. Zapraszamy nauczycieli!  

nastrone

Gry w bibliotece !

grystr

ACADEMICA w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku

      

 

Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zwiększając zakres świadczonych usług, przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

CWPN ACADEMICA oferuje zasoby Biblioteki Narodowej w postaci cyfrowej.

ACADEMICA to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna publikacji, książek i czasopism naukowych.

Terminal dostępowy znajduje się  w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku,ul. Warszawska 7. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą bezpłatnie korzystać z Academici w celu założenia indywidualnego konta wypożyczeń.

Szczegóły dotyczące projektu: www.academica.edu.pl

 

Biblioteka zaprasza

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na lekcję

„E-biblioteka wyzwaniem dla początkującego użytkownika”

Lekcja prowadzona jest w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Więcej ofert lekcji : http://www.bpplonsk.edu.pl/index.php/dzialalnosc/zajecia-edukacyjne-dla-uczniow

Uwaga!

muzeumnastrone

Muzeum Historii Polski zwraca się z prośbą o przekazywanie do tworzonej kolekcji fotografii, dokumentów, listów, przedmiotów codziennego użytku i wszelkich innych pamiątek przeszłości. Szczególne znaczenie mają przedmioty zwiazane z polską drogą do niepodległości.

Więcej informacji na stronie www.muzhp.pl

 

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w 2015 roku. Działalność sieci w roku szkolnym 2019/20 skierowana jest do nauczycieli bibliotekarzy i koncentruje się wokół zagadnień dotyczących "Biblioteki szkolne w dobie reformy oświaty".

Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy wyodrębniono obszar, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

 

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych - styczeń 2020r.

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych – styczeń 2020 r.

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie

 • Geometria kartki papieru – warsztaty metodyczne 23.01.2020 r.
 • Trudny próg do pokonania, czyli jak pomóc czwartoklasiście w nauce matematyki - warsztaty metodyczne 28.01.2020 r.
 • Nauczycielskie plany metodyczne – drogowskazem w pracy młodego nauczyciela - kurs doskonalący 15-01-2020 - 14-02-2020
 • Wyniki egzaminu zawodowego jako informacja zwrotna o efektach uczenia się – warsztaty metodyczne 11-01-2020 09:00-14:00,
 • Seminarium dla nauczycieli wychowania fizycznego – seminarium 29-01-2020 14:00-18:15,
 • Obserwacja pedagogiczna w wychowaniu przedszkolnym zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – warsztaty metodyczne 25-01-2020 08:30-17:00,
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych dzieci w przedszkolu  i w edukacji wczesnoszkolnej – konferencja 16-01-2020 13:00-15:00,
 • NAUCZYCIEL NA STARCIE kurs doskonalący 23-01-2020 14:30-18:30,

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/oferta2/w/Warszawa

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

 • Platforma LearningApps w pracy nauczyciela - 20 godz. Online 07.01.2020 - 03.02.2020
 • Bezpłatny Office 365, część I – wprowadzenie - 5 godz. Stacjonarnych, 07.01.2020 - 07.01.2020
 • Realizacja filmów edukacyjnych w aplikacjach Web 2.0 - 10 godz. stacjonarnych + 5 godz. Online, 07.01.2020 - 28.01.2020
 • E-portfolio w pracy nauczyciela cz.1 - 20 godz. Online, 07.01.2020 - 17.02.2020
 • Zabawy nie tylko z komputerem - 5 godz. Stacjonarnych, 07.01.2020 - 07.01.2020
 • Python cz. 1.2 – grafika żółwia - 20 godz. Online, 09.01.2020 - 06.02.2020
 • Twoje dane – Twoja sprawa, 5 godz. Stacjonarnych, 09.01.2020 - 09.01.2020
 • Bezpłatny Office 365, część II – notatki i materiały - 5 godz. Stacjonarnych, 15.01.2020 - 15.01.2020
 • TIK w edukacyjnym projekcie przyrodniczym - 5 godz. Stacjonarnych, 16.01.2020 - 16.01.2020
 • Matura z informatyki – symulacje - 4 godz. stacjonarnych + 5 godz. Online, 23.01.2020 - 23.01.2020
 • Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty - 5 godz. Stacjonarnych, 28.01.2020 - 28.01.2020

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”

2.01 czw. 16.00-20.00 Arteterapia w pracy z dziećmi. Pomysły i inspiracje          

3.01 pt. 10.00-14.00   Praca w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu (w tym            z zespołem Aspergera)

3.01 pt. 16.00-20.00   Grać i śpiewać każdy może, czyli umuzykalnianie dzieci z wykorzystaniem muzykoterapii

4.01 sob. 9.30-13.30   Zabawy muzyczne z wykorzystaniem elementów metody Batii Strauss

4.01 sob. 14.00-18.00 Ciekawe techniki plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym      

11.01 sob. 9.30-13.30 Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1)

11.01 sob. 9.30-13.30 Pomyśl, ułóż, napisz – wypowiedzi pisemne w edukacji wczesnoszkolnej (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1)

11.01 sob. 9.30-13.30 Grab the exam by its horns – o przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

11.01 sob. 14.00-18.00 Awans zawodowy w praktyce (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1)         

11.01 sob. 9.30-14.30 To, co rączki pokażą, to co nóżki zatańczą, to, co buzia wypowie (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1)

11.01 sob. 9.30-14.15 Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej cz.1

16.01 czw. 16.30-20.15 Warsztat polonisty – lektury obowiązkowe w kontekście egzaminu ósmoklasisty         

18.01 sob. 9.30-13.30 Sprawne ręce – ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój grafomotoryczny dzieci

18.01 sob. 14.00-18.45 Kreatywna świetlica

24.01 pt. 16.00-20.00 Asertywne budowanie relacji z rodzicami uczniów i przedszkolaków

25.01 sob. 9.30-14.15 Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej cz.2

25.01 sob. 9.30-13.30 Kompetencje kluczowe – nie tylko wymóg, ale i obowiązek (szkolenie odbywa się           w SP nr 316, ul. Szobera 1)

25.01 sob. 9.30-13.30 Lepsza biała niż czarna – zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera

25.01 sob. 14.00-18.00 Raz, dwa, trzy – liczysz ty! – zajęcia matematyczne w przedszkolu (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1)         

26.01 nd. 10.00-14.00 Tańczę, tupię, podskakuję – zabawy taneczne z elementami tańców w kręgu      

28.01 wt. 16.30-19.45 Warsztat polonisty – wypowiedzi argumentacyjne i stosowanie kryteriów oceniania wypracowań

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00