| Strona Główna

Ważne informacje!

Uwaga!

 27 kwietnia 2017 r. (czwartek)

biblioteka bedzie nieczynna

(w związku z wyjazdem pracowników na radę szkoleniową)

 Za utrudnienia przepraszamy.

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w ubiegłym roku szkolnym. Działalność sieci skierowana była do nauczycieli bibliotekarzy i koncentrowała się wokół dwóch obszarów : ewidencji darmowych podręczników oraz realizacji projektu „Książki naszych marzeń”. Rok szkolny 2016/2017 przyniósł nowe wyzwania i obowiązki. Podjęliśmy się kontynuacji koordynowania sieci współpracy dla nauczycieli bibliotekarzy, ale też dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych wszystkich typów.

Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy wyodrębniono obszary, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży a także przystąpienia szkół do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zaplanowano m.in. spotkania poświęcone nowatorskim formom pracy z tekstem literackim a także sposobom rozwijania zainteresowań czytelniczych. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z uczniem autystycznym

Tematem sieci współpracy skierowanej do nauczycieli jest „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi w szkole ogólnodostępnej”. Podjęliśmy się pracy w tym obszarze we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Celem sieci jest wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, wzajemne uczenie się poprzez wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, wspólne rozwiązywanie problemów oraz dzielenie się pomysłami. Uczestnicy sieci mają możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów zewnętrznych oraz obserwowania zajęć w SOSW w Płońsku.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Zewnętrzne szkolenia dla placówek oświatowych - maj 2017 r.

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”, 15-16 maja 2017 r., Warszawa. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66.  Informacje na stronie http://193.0.122.108/nauka/
 • X Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy  Warszawa - 22-23.05.2017 r.. Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213. Harmonogram i program konferencji http://ibo.edu.pl/bibliotekarze2017/program.asp
 • IV Konferencja Naukowa Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej, pt. „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie” 24 – 25 maja 2017 r. Kraków. Informacje: http://www.bg.up.krakow.pl/konferencje/04/


Oferta szkoleniowa Biblioteki Narodowej w Warszawie

Oferta szkoleniowa MSCDN w Ciechanowie

6-7.05.2017 r.

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

8.05.2017 r.

 • O zmianach w podstawie programowej z języka obcego od września 2017 r.
 • Zdolność widzenia, czyli jak kształtować wyobraźnię przestrzenną uczniów
 • Zmiany w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej

9.05.2017 r.

 • Przedszkolak w świecie pojęć matematycznych

11.05.2017 r.

 • Koncepcja pracy szkoły
 • Nowa podstawa programowa - konferencja dla nauczycieli historii i WOS
 • Zdolność widzenia, czyli jak kształtować wyobraźnię przestrzenną uczniów

13.05.2017 r.

 • Życie codzienne w PRL

15.05.2017 r.

 • Gry dydaktyczne sposobem na indywidualizację procesu nauczania matematyki
 • Odwrócona lekcja języka obcego

17.05.2017 r.

 • Wdrażanie reformy w szkołach zawodowych
 • Od sprawności motorycznej do nauki pisania

Pełna lista szkoleń na stronie: http://ciechanow.mscdn.pl/kalendarz-szkolen


Oferta szkoleniowa Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/index.php?menu=glowna&krok=4

 • Wejście do biblioteki
  Wejście do biblioteki

  Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie filia w Płońsku, ul. Warszawska 7, 09-100 Płońsk. Zapraszamy!!!

 • Katalog online zbiorów biblioteki
  Katalog online zbiorów biblioteki

  Wyszukiwanie, zamawianie, rezerwacja zbiorów biblioteki!

 • Platforma elearningowa moodle

  Zapraszamy do udziału w naszych kursach! 

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00