| Strona Główna

Ważne informacje!

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w ubiegłym roku szkolnym. Działalność sieci skierowana była do nauczycieli bibliotekarzy i koncentrowała się wokół dwóch obszarów : ewidencji darmowych podręczników oraz realizacji projektu „Książki naszych marzeń”. Rok szkolny 2016/2017 przyniósł nowe wyzwania i obowiązki. Podjęliśmy się kontynuacji koordynowania sieci współpracy dla nauczycieli bibliotekarzy, ale też dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych wszystkich typów.

Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy wyodrębniono obszary, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży a także przystąpienia szkół do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zaplanowano m.in. spotkania poświęcone nowatorskim formom pracy z tekstem literackim a także sposobom rozwijania zainteresowań czytelniczych. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z uczniem autystycznym

Tematem sieci współpracy skierowanej do nauczycieli jest „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi w szkole ogólnodostępnej”. Podjęliśmy się pracy w tym obszarze we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Celem sieci jest wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, wzajemne uczenie się poprzez wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, wspólne rozwiązywanie problemów oraz dzielenie się pomysłami. Uczestnicy sieci mają możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów zewnętrznych oraz obserwowania zajęć w SOSW w Płońsku.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Zewnętrzne szkolenia dla placówek oświatowych - marzec 2017 r.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich proponuje: 


Warsztaty „Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży: O wyruszaniu w drogę, spotkaniach i przemianach”
Termin i miejsce: 10 marca 2017 r., godz. 10.00-15.00, w siedzibieGoethe Instytut w Warszawie przyul. Chmielnej 13A
Koszt: 90,00 zł + VAT

Warsztaty „Nauka przez zabawę - czyli gry w bibliotece”
Termin i miejsce: 21 marca 2017 r., Warszawa, ul. Gocławska 4, (siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej)
Cena warsztatów to190,00 zł+ VAT (10% zniżki dla członków SBP).

Warsztaty „Aktywne formy pracy z czytelnikiem - Jak dyskutować o książkach?”
Termin i miejsce: 28 marca 2017 r., Warszawa, ul. Gocławska 4, (siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej)
Kosztudziału w warsztatach to 190 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP)


Szczegóły na http://www.sbp.pl/konferencje/lista_konferencji_sbp

Biblioteka Narodowa:

„Academica - cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna”-szkolenie przeznaczone dla bibliotekarzy zainteresowanych jej wdrożeniem
Termin i miejsce: 31 marca 2017r., Warszawa, Al. Niepodległości 213
Szkolenie bezpłatne
Szczegółowe informacje na:
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/zeb/oferta-szkoleniowa/academica---cyfrowa-wypozyczalnia-miedzybiblioteczna/

Ośrodek Rozwoju Edukacji:

Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – konferencje dotyczą poszczególnych przedmiotównauczania
Terminy i inne szczegóły zawarte są nahttps://szkolenia.ore.edu.pl/

Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum - szkolenie
Termin:14-16 marca 2017 r.
Miejsce:Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, 05-070 Sulejówek, ul. Paderewskiego 77 Szczegóły na: http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3588

Naukowe portfolio: TIKIBSE, czyli metody poszukujące oparte na narzędziach TIK w kształceniu przyrodniczym - szkolenie
Termin: 17 marca 2017 (rozpoczęcie o godz. 13:00) - 19 marca 2017 (zakończenie o godz. 15:00)
Miejsce: Centrum Szkoleniowe ORE, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek
Dodatkowe informacje: przy rekrutacji rozpatrywane będą podane kryteria naboru.
Szczegółowe informacje: http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3591

Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 − kształcenie specjalne – konferencja
Termin: 13 marca 2017w  godzinach 10.30 – 16.00
Miejsce: siedziba ORE – Warszawa, Aleje Ujazdowskie 28

Dodatkowe informacje: http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3583

 

Instytut Badań w Oświacie

Zadania dyrektorów szkół i organów prowadzących w związku ze zmianą ustroju szkolnego
Termin i miejsce:  23 marca 2017 r., Warszawa
Cena: 290 zł brutto/os.

Depresja, smutek oraz lęk dzieci i młodzieży - metody wsparcia i profilaktyki w szkołach i placówkach oświatowych (konferencja):
Termin i miejsce: Warszawa - 24 marca 2017 r.
Cena: 330 zł brutto/os.

Zmiany w szkolnictwie specjalnym w związku z reformą oświaty (konferencja ogólnopolska)
Termin i miejsce konferencji: 20.03.2017, w godz. 10.00-15.00; Warszawa (Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213)
Koszt: 330,00 zł

Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień - szkolenie
Termin i miejsce konferencji: 31 marca 2017 r., Poznań (lub Warszawa, 7 kwietnia 2017 r.)
Koszt: 330,00 zł

Więcej informacji na temat szkoleń IBO na: www.ibo.edu.pl oraz www.ibo.edu.pl/szkolenia

Polskie Centrum Programu Safer Internet (które tworzy instytut badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi - konferencja z serii „Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie”
Termin:16 marca 2017 r., godz. 11.00-14.00
Miejsce konferencji: siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 202
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem+48 42 636 81 83(w zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres mailowy do kontaktu oraz instytucję, którą się reprezentuje/opcjonalnie).

CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI. Placówka Kształcenia Ustawicznego

SLI - specyficzne zaburzenia językowe - diagnoza, terapia, edukacja – szkolenie
Termin:  06 marca 2017 r., godz. 09:00 - 17:00
Miejsce: CWRO (Warszawa ul. Woronicza 15 lok. 100)
Koszt: 250,00 zł
Szczegółowe informacje, program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy on-line dostępne są na stronie: www.cwro.edu.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. fax.: 22 847- 95-42/41


MSCDN Warszawa http://warszawa.mscdn.pl/oferta-biezaca

MSCDN Ciechanów http://ciechanow.mscdn.pl/katalog-szkolen/oferta-biezaca

OEIiZK Warszawa https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/

Ponadto:

IV Konferencja z cyklu "Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej" pt. "Książki w plikach - publikowanie, udostępnianie i użytkowanie"- Kraków, 24-25.05.2017 r.
Terminy zgłoszeń a koszty: zgłoszenia do 31.03.2017 r. – 400,00 zł,
                                               zgłoszenia po 31.03.2017 r. – 450,00 zł
Szczegółowe informacje: http://www.bg.up.krakow.pl/konferencje/04/
                                 • Wejście do biblioteki
  Wejście do biblioteki

  Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie filia w Płońsku, ul. Warszawska 7, 09-100 Płońsk. Zapraszamy!!!

 • Katalog online zbiorów biblioteki
  Katalog online zbiorów biblioteki

  Wyszukiwanie, zamawianie, rezerwacja zbiorów biblioteki!

 • Platforma elearningowa moodle

  Zapraszamy do udziału w naszych kursach! 

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00