| Strona Główna

Ważne informacje!

Biblioteka zaprasza

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na lekcję

„E-biblioteka wyzwaniem dla początkującego użytkownika”

Lekcja prowadzona jest w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Więcej ofert lekcji : http://www.bpplonsk.edu.pl/index.php/dzialalnosc/zajecia-edukacyjne-dla-uczniow

Uwaga!

muzeumnastrone

Muzeum Historii Polski zwraca się z prośbą o przekazywanie do tworzonej kolekcji fotografii, dokumentów, listów, przedmiotów codziennego użytku i wszelkich innych pamiątek przeszłości. Szczególne znaczenie mają przedmioty zwiazane z polską drogą do niepodległości.

Więcej informacji na stronie www.muzhp.pl

 

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w ubiegłym roku szkolnym. Działalność sieci skierowana była do nauczycieli bibliotekarzy i koncentrowała się wokół dwóch obszarów : ewidencji darmowych podręczników oraz realizacji projektu „Książki naszych marzeń”. Rok szkolny 2016/2017 przyniósł nowe wyzwania i obowiązki. Podjęliśmy się kontynuacji koordynowania sieci współpracy dla nauczycieli bibliotekarzy, ale też dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych wszystkich typów.

Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy wyodrębniono obszary, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży a także przystąpienia szkół do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zaplanowano m.in. spotkania poświęcone nowatorskim formom pracy z tekstem literackim a także sposobom rozwijania zainteresowań czytelniczych. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z uczniem autystycznym

Tematem sieci współpracy skierowanej do nauczycieli jest „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi w szkole ogólnodostępnej”. Podjęliśmy się pracy w tym obszarze we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Celem sieci jest wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, wzajemne uczenie się poprzez wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, wspólne rozwiązywanie problemów oraz dzielenie się pomysłami. Uczestnicy sieci mają możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów zewnętrznych oraz obserwowania zajęć w SOSW w Płońsku.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Zewnętrzne szkolenia dla placówek oświatowych – wrzesień 2017 r.

Prezentacja treści na stronach internetowych wykonanych przez nauczycieli lub ich uczniów

Termin 28.09.2017, 5.10.2017

Miejsce szkolenia

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Warszawa – Raszyńska 8/10

Informacje i zapisy

https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/index.php?menu=aktualnosci_og&krok=2&id_szkolenia=2466&id_programu=1043

Tworzymy i prezentujemy wiedzę – infografiki w szkole

Termin 19.09.2017, 17.10.2017

Miejsce szkolenia

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Warszawa – Nowogrodzka 73

Informacje i zapisy

https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/index.php?menu=aktualnosci_og&krok=2&id_szkolenia=2528&id_programu=832

Warsztaty „Serwisy internetowe w pracy bibliotekarza”

Termin 21-22 września 2017 r.

Miejsce Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, ul. Meissnera 5 w Warszawie.

Koszt 300 zł + VAT

Informacje i zapisy http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=18577

Warsztaty „Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji" - biblioterapia I stopnia

Termin 25-26 września 2017 r.

Miejsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie

Koszt 350 zł + VAT

Informacje i zapisy http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=18872

Warsztaty „Gry planszowe w bibliotece”

Termin 29 września 2017 r.

Miejsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej , ul. Gocławska 4 Warszawa

Koszt 190 zł + VAT

Informacje i zapisy http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=18612

Nowatorskie pomysły na promocję biblioteki w środowisku – warsztaty metodyczne

Termin nabór do 8.09.2017 r., przewidywany termin realizacji – 5.10.

Miejsce MSCDN Wydział w Ciechanowie

Informacje i zapisy http://ciechanow.mscdn.pl/katalog-szkolen

Zastosowanie TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i matematyki – kurs doskonalący

Termin 23,30 września 2017 r.

Miejsce MSCDN Wydział w Ciechanowie

Informacje i zapisy http://ciechanow.mscdn.pl/katalog-szkolen

 • Wejście do biblioteki
  Wejście do biblioteki

  Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie filia w Płońsku, ul. Warszawska 7, 09-100 Płońsk. Zapraszamy!!!

 • Katalog online zbiorów biblioteki
  Katalog online zbiorów biblioteki

  Wyszukiwanie, zamawianie, rezerwacja zbiorów biblioteki!

 • Platforma elearningowa moodle

  Zapraszamy do udziału w naszych kursach! 

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00