Ważne informacje!

Uwaga!

Uwaga!

Informujemy, że w dniach 1-13 października 2018 r.

biblioteka będzie nieczynna

z powodu inwentaryzacji zbiorów

(Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie z dn. 24 września 2018 r.)

Za utrudnienia przepraszamy!

ACADEMICA w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku

      

 

Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zwiększając zakres świadczonych usług, przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

CWPN ACADEMICA oferuje zasoby Biblioteki Narodowej w postaci cyfrowej.

ACADEMICA to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna publikacji, książek i czasopism naukowych.

Terminal dostępowy znajduje się  w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku,ul. Warszawska 7. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą bezpłatnie korzystać z Academici w celu założenia indywidualnego konta wypożyczeń.

Szczegóły dotyczące projektu: www.academica.edu.pl

 

Biblioteka zaprasza

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na lekcję

„E-biblioteka wyzwaniem dla początkującego użytkownika”

Lekcja prowadzona jest w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Więcej ofert lekcji : http://www.bpplonsk.edu.pl/index.php/dzialalnosc/zajecia-edukacyjne-dla-uczniow

Uwaga!

muzeumnastrone

Muzeum Historii Polski zwraca się z prośbą o przekazywanie do tworzonej kolekcji fotografii, dokumentów, listów, przedmiotów codziennego użytku i wszelkich innych pamiątek przeszłości. Szczególne znaczenie mają przedmioty zwiazane z polską drogą do niepodległości.

Więcej informacji na stronie www.muzhp.pl

 

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w 2015 roku. Działalność sieci w roku szkolnym 2017/18 skierowana jest do nauczycieli bibliotekarzy i koncentruje się wokół zagadnień dotyczących "Biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej". Kontynuujemy również współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Płonsku. Efektem podjętych działań jest koordynacja sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z uczniami mającymi orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy wyodrębniono obszar, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tematem sieci współpracy skierowanej do nauczycieli jest „Praca z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej”. Podjęliśmy się pracy w tym obszarze we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Płońsku. Celem sieci jest wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z dziećmi z orzeczeniami, wzajemne uczenie się poprzez wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, wspólne rozwiązywanie problemów oraz dzielenie się pomysłami. Uczestnikom sieci proponujemy wsparcie w formie szkoleń stacjonarnych i warsztatów oraz wymianę materiałów drogą elektroniczną.

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych - wrzesień 2018 r.

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych - wrzesień 2018 r.

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Warsztaty "Metody pracy z czytelnikiem w wieku dojrzałym. Międzypokoleniowa transmisja wartości" -  17 września 2018 r.

 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5. 

Koszt – 270,60

Warsztaty "Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu" 18 września 2018 r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie (ul. Gocławska 4), w godz. 10:00-15:00.

Koszt – 270,60

Warsztaty "Library 2.0. Interaktywność i mobilność mediów a działalność informacyjna bibliotek", 21 września 2018 r.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5. 

Koszt – 270,60

Warsztaty „Teatralne spotkania z książką” (bezpłatne warsztaty) – 27 września 2018 r.

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Woźniaka w Kadzidle (woj. mazowieckie).

Więcej informacji  http://www.sbp.pl/konferencje/lista_konferencji_sbp

MSCDN Ciechanów

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia

Termin zajęć -29-09-2018 08:30-15:30, 30-09-2018 08:30-14:30

Bezpłatnie

Stop cyberprzemocy! Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci

Termin zajęć 29-09-2018 09:00-16:00

Bezpłatnie

Więcej informacji  http://ciechanow.mscdn.pl/katalog-szkolen/oferta-biezaca

 MSCDN Płock

Fonoholizm i siecioholizm wśród dzieci i młodzieży - rozpoznawanie, profilaktyka, terapia. Wyzwania dla szkolnej profilaktyki e-uzależnień

Zespół Szkół nr 3 w Płocku, ul. Łukasiewicza 11

Termin 21-09-2018 11:30-15:00

Koszt 30,-

Program wychowawczo - profilaktyczny uwzględniający diagnozę potrzeb i problemów środowiska szkolnego

MSCDN Wydział w Płocku

Termin - 11-09-2018 

15:00-19:00, 17-09-2018 15:00-19:00,

Bezpłatnie

Więcej informacji http://www.plock.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=151

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00