Ważne informacje!

Dla nauczycieli

„Vademecum nauczyciela – wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej” – publikacja ORE już dostępna w naszych zbiorach. Zapraszamy nauczycieli!  

nastrone

Gry w bibliotece !

grystr

ACADEMICA w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku

      

 

Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zwiększając zakres świadczonych usług, przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

CWPN ACADEMICA oferuje zasoby Biblioteki Narodowej w postaci cyfrowej.

ACADEMICA to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna publikacji, książek i czasopism naukowych.

Terminal dostępowy znajduje się  w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku,ul. Warszawska 7. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą bezpłatnie korzystać z Academici w celu założenia indywidualnego konta wypożyczeń.

Szczegóły dotyczące projektu: www.academica.edu.pl

 

Biblioteka zaprasza

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na lekcję

„E-biblioteka wyzwaniem dla początkującego użytkownika”

Lekcja prowadzona jest w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Więcej ofert lekcji : http://www.bpplonsk.edu.pl/index.php/dzialalnosc/zajecia-edukacyjne-dla-uczniow

Uwaga!

muzeumnastrone

Muzeum Historii Polski zwraca się z prośbą o przekazywanie do tworzonej kolekcji fotografii, dokumentów, listów, przedmiotów codziennego użytku i wszelkich innych pamiątek przeszłości. Szczególne znaczenie mają przedmioty zwiazane z polską drogą do niepodległości.

Więcej informacji na stronie www.muzhp.pl

 

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w 2015 roku. Działalność sieci w roku szkolnym 2018/19 skierowana jest do nauczycieli bibliotekarzy i koncentruje się wokół zagadnień dotyczących "Biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej".

Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy wyodrębniono obszar, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

 

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych - wrzesień 2019 r.

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych - wrzesień 2019 r.

 

MSCDN Wydział w Ciechanowie

Praca z filmem, czyli kilka pomysłów na wykorzystanie wybranych materiałów filmowych na lekcjach języka angielskiego/niemieckiego (tylko dla nauczycieli języka angielskiego)

28.09.2010 – bezpłatne

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
świadectwo na druku MEN

01-09-2019, 14-09-2019, 15-09-2019, 28-09-2019, 29-09-2019

1500,-

MSCDN Wydział w Płocku

Od sprawności motorycznej do nauki pisania

23-09-2019, 30-09-2019

60,-

Rozwój kompetencji społecznych, komunikacyjnych i emocjonalnych dzieci w programie Przyjaciele Zippiego                                                                                 

11-09-2019, 12-09-2019, 13-09-2019

500,-

 Strażnicy Uśmiechu - program profilaktyczno-wychowawczy                                                

26-09-2019, 27-09-2019

150,-

Rola biblioteki szkolnej w kontekście realizacji nowej podstawy programowej

Szkolenie odbędzie się w terminie  od 01-09-2019 do 29.02.2020, bezpłatne

Pełna oferta MSCDN w Płocku :

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/oferta2/w/P%C5%82ock

MSCDN Wydział w Warszawie

Nauczyciel wspomagający w klasie, asystent nauczyciela - efektywna współpraca                                           

7.09.2019

100,-

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Warszawie

Tworzenie materiałów promocyjnych do druku i Internetu- kurs e-learningowy 

 2-23.09.2019- bezpłatne

Archiwistyka cyfrowa – trwała ochrona dziedzictwa publicznego i osobistego - warsztaty

17.09.2019 – 220 + VAT

Jakie zmiany w zakresie prawa pracy, ZFŚS, ochrony danych osobowych obowiązują bibliotekę po nowelizacji przepisów w 2019 r. – warsztaty

 19.09.2019  - 230 +VAT

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00