Adaptacja dzieci z ograniczoną sprawnością

 

(zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

Wydawnictwa zwarte

 

 1. Chrzanowska Iwona : Niepełnosprawny w szkole. Z analiz dotyczących kompetencji szkolnych i realizacji przez szkoły standardu stwarzania warunków zapewniających rozwój osobom niepełnosprawnym [ w: ] Pedagogika specjalna : różne poszukiwania – wspólna misja. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009
 2. Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich pod red. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
 3. Gorajewska Danuta : Rola nauczyciela w integracji uczniów sprawnych i niepełnosprawnych [w:] Pedagogika specjalna : różne poszukiwania – wspólna misja. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009
 4. Legierska Lucyna : Uczeń niepełnosprawny w reformowanej przestrzeni szkoły ogólnodostępnej. O realnych efektach radosnej twórczości legislacyjnej [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej pod red. nauk. Zenona Gajdzicy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013
 5. Maciarz Aleksander : Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
 6. Pachowicz Matylda : Próba wyjścia z rezerwatu. O paradoksach ukrytych w edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej pod red. nauk. Zenona Gajdzicy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013
 7. Pyżalski Jacek : Kompetencje metodyczne z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne w pracy nauczyciela w placówce ogólnodostępnej (w kontekście problemów z dyscypliną szkolną) [w:] Pedagogika specjalna : różne poszukiwania – wspólna misja. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009
 8. Rybska – Klapa Jolanta : Opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach w warunkach szkoły ogólnodostępnej [w:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej pod red Bożeny Muchackiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006
 9. Szumski Grzegorz : Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej. – Warszawa : Wydawnictwo APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
 10. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Loska i Doroty Myślińskiej. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

 

 

Wydawnictwa ciągłe

 

 1. Erenc Janusz : Dylematy nauczycieli. O skutkach wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 5, s. 346 – 359. Bibliogr.
 2. Kwapisz Jacek : Kształcenie integracyjne uczniów niepełnosprawnych // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 4 - 6
 3. Kulik Beata : Klasy integracyjne szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 9, s. 38 – 40. Bibliogr.
 4. Zięba Urszula : Biblioteka szkolna, a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 4, s. 286 – 292. Bibliogr.
 5. Żuber Anna : Uczeń niepełnosprawny w szkole // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 17 – 21
 6. Kustra CzeProblematyka samooceny osób niepełnosprawnych ruchowo / Czesław Kustra.// Szkoła Specjalna. - 2008 nr 1 s. 3-12.