kon19gl27 marca w  Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku, odbyła się XVI edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. Po raz pierwszy w historii konkursu sięgnęliśmy po prozę. Nasz wybór padł na twórczość M. Musierowicz, stąd hasło konkursu „Magia książek Małgorzaty Musierowicz”. Konkurs skierowany był do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych powiatu płońskiego a jego celem było zachęcenie do czytania książek M. Musierowicz, jak też  innych książek poruszających problemy dorastającej młodzieży a także sprawdzenie swoich umiejętności recytatorskich podczas koleżeńskiej rywalizacji. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 11 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe z naszego powiatu. Do oceny umiejętności recytatorskich uczniów i czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem konkursu zaprosiliśmy : Annę Goliasz – Starostwo Powiatowe, Małgorzatę Komor – BP w Ciechanowie, Katarzynę Myszyńską – ZSO w Płońsku, Kalinę Żochowską – ZS nr 2 w Płońsku oraz Katarzynę Karczewską z BP w Płońsku. Jury przyznało następujące nagrody : I miejsce – Sebastian Pełka z SP w Jońcu, II miejsce – Karolina Górnicka z SP w Zaborowie, III miejsce - Julia Bandurska z SP w Nowym Mieście. Przyznano również następujące wyróżnienia : Aleksandrze Ziółkowskiej z SP w Kroczewie, Amelii Sawickiej z SP w Sochocinie, Igorowi Zielińskiemu z SP w Goławinie i Zuzannie Misiewicz z SP nr 2 w Płońsku.  Nagrody dla uczestników ufundował Bank Spółdzielczy w Płońsku oraz Starostwo Powiatowe. W uroczystości wręczenia nagród wziął udział prezes BS pan Dariusz Konofalski, który  pogratulował laureatom wygranej. Starostwo Powiatowe reprezentowała pani  Anna Goliasz naczelnik Wydziału Ogólno-administracyjnego  i Promocji.

(es)