kucice20112018„Z legendą wzdłuż Wisły” to program cyklicznych zajęć edukacyjnych dla uczniów w młodszym wieku szkolnym realizowany w oparciu o teksty polskich legend. Program realizuje Renata Grabowska. Pierwsze zajęcia z tego cyklu odbyły się 20 listopada dla uczniów klasy II ze Szkoły Podstawowej w Kucicach Nowych.  Zajęcia obejmowały dwa tematy „Skąd się wzięły legendy?” oraz „Legenda o powstaniu Wisły”. Kolejne spotkania będą odbywały się raz w miesiącu przez cały rok szkolny. Celem programu jest zainteresowanie uczniów polskimi legendami, przedstawienie faktów z historii Polski i zabytków z nimi związanych, rozwijanie szacunku do polskiej historii i polskiego dziedzictwa narodowego a także kształtowanie poczucia więzi narodowej.