Kolejne Targi Edukacyjne w Poświętnem za nami. Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku uczestniczy w nich od 2014 roku. Tegoroczne, odbywające się pod hasłem „Wiedza i aktywność szansą na sukces”, przyciągnęły wielu maturzystów z powiatu płońskiego. Celem Targów jest przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej szkół wyższych i policealnych, jak również prezentacja instytucji wspierających edukację. Bardzo ważna dla uczniów była też możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami szkół co pozwoliło na uzyskanie szczegółowych informacji o warunkach nauczania. Maturzyści mogli wysłuchać także wykładu pt. „Wybór zawodu i kierunku kształcenia – poznanie lokalnego rynku pracy” oraz wziąć udział w warsztatach nt. „Czynniki warunkujące trafny wybór dalszej ścieżki kształcenia i zawodu”.