kamishibaiglPo raz kolejny spotkali się uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu płońskiego. Spotkanie szkoleniowe „Nowe formy rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży – teatrzyk Kamishibai i teatr cieni” poprowadziła Małgosia Komor z BP w Ciechanowie. Temat szkolenia wiąże się z obszarem, jaki został wyłoniony na spotkaniu inaugurującym, dotyczącym upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych. Teatrzyk Kamishibai w polskich bibliotekach gości od niedawna, ale już ma wielu zwolenników. Kamishibai to inaczej „papierowy teatr”. Jest on bardzo praktyczny, gdyż jest w formie składanej walizy, którą można zabierać, gdy zajęcia odbywają się poza biblioteką. Bajeczki kamishibai mogą być zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne, mogą odnosić się do różnych wartości, np. przyjaźni, współpracy, odpowiedzialności itp. W teatrzyku można wykorzystać gotowe karty z bajkami, ale można tworzyć też własne wraz z dziećmi, które stają się autorami powstałej opowieści. Inną formą pracy z dziećmi jest teatr cieni. Teatr cieni znany jest od lat, ale niekoniecznie w bibliotece. Poszukując różnych form pracy z dzieckiem Małgosia sięgnęła po tę zapomnianą trochę formę zabawy. Stworzyła ilustracje do teksów, rzucane później za pomocą grafoskopu na ekran.                                                                                                                                                                                                                Obie te formy pracy są twórcze i wymagają od uczniów zaangażowania i uruchomienia wyobraźni. Dają też wiele satysfakcji, bo dziecko widzi od razu efekty swojej pracy .

(es)