nieskategoryzowane

Deklaracja dostępności strony

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Płońsku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bpplonsk.edu.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 16.09.2013
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzono dnia 14.12.2020Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Tyburski, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Płońsku – ul. Warszawska 7, 09-100 Płońsk

Dla użytkowników biblioteki dostępne jest wejście główne po schodach na poziom parteru, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście jest przeszklone wyposażone w samozamykacz. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na parterze. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parterze budynku znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń, brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie dotykowej lub głosowej. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość: przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres:

  1. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Płońsku, ul. Warszawska 7, 09-100 Płońsk lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie jest wydawcą czasopisma w wersji elektronicznej, mającego na celu wspomaganie szkół, nauczycieli, bibliotekarzy, umożliwiającego im prezentację własnych osiągnięć, wymianę myśli i doświadczeń.

Na łamach pisma publikowane są materiały związane z oświatą oraz szeroko rozumianą tematyką bibliotekoznawczą, artykuły teoretyczne, sprawozdania, komunikaty, recenzje i omówienia. Zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy i innych pracowników oświaty do przesyłania własnych tekstów. Zachęcamy do pochwalenia się swoimi sukcesami i  nadsyłania materiałów do publikacji oraz propozycji odnośne jego zawartości.

Osoby będące w trakcie awansu zawodowego będą miały mozliwość otrzymania zaświadczenia o współpracy z naszą biblioteką.

           Bliższych informacji udziela Bożena Lewandowska (Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów)Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  tel. 23 672 33 77 w. 25

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Zasady formatowania dokumentów tekstowych.pdf)Zasady formatowania tekstu 218 kB
Download this file (informacje_dla_autorow.pdf)Informacje dla autorów  164 kB

Konkursy

Rywalizacja to skuteczny bodziec, który można wykorzystać jako środek motywowania uczniów do efektywniejszej nauki, aktywności i twórczego działania oraz świadomej oceny własnych możliwości. Do działań, gdzie dominuje element współzawodnictwa należą niewątpliwie konkursy.

Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku od wielu lat organizuje różnego typu konkursy o zasięgu powiatowym. Adresatami oferty konkursowej są uczniowie różnych poziomów nauczania wybierani w zależności od tematyki i rodzaju rywalizacji.

 Największym zainteresowaniem cieszą się konkursy recytatorskie, przeprowadzane zazwyczaj 21 marca z okazji obchodów  Światowego Dnia Poezji. Dotychczas odbyło się dziewięć edycji tego konkursu. Tematyka konkursów jest za każdym razem inna i zwykle wiąże się z twórczością osoby wybranej na patrona danego roku.

Organizujemy również konkursy fotograficzne i plastyczne o tematyce regionalnej, popularyzujące historię i kulturę naszego powiatu.

Efektem konkursu na exlibris, ogłoszonego w 2004 roku w ramach obchodów 50-lecia powstania biblioteki, był wybór jednej z prac ucznia gimnazjum na oficjalne logo biblioteki.

Dotychczas odbyły się:

 

11 kwietnia 2018 r "Dla Niepodleglej" Powiatowy Konkurs Recytatorski

22 marca 2017 r. – „Poezja znad Wisły” - Powiatowy Konkurs Recytatorski

21 kwietnia 2016 r. – „Językowy tor przeszkód” - Powiatowy Konkurs Recytatorski

22 kwietnia 2015 r. – Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poeci bliscy dzieciom”

10 kwietnia 2014 r. – Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Ludowej

5 czerwca 2013 r. – „Portret dziecka w poezji polskiej” – Powiatowy Konkurs Recytatorski

22 marca 2013 r. – Konkurs Recytatorski Poezji Juliana Tuwima

21 marca 2012 r. – „Niektórzy lubią poezję” – Powiatowy Konkurs Recytatorski

31 marca 2011 r. - Konkurs Recytatorski "Klucze do Miłosza"

23 marca 2010 r. – Konkurs Recytatorski „Chopin w poezji polskiej”

18 marca 2009 r. – Konkurs Recytatorski „Poeci Mazowsza”

16 czerwca 2009 r. – „Sercem widziane” - finał Powiatowego Konkursu Fotograficznego.

4 czerwca 2008 r. - Finał Konkursu Plastycznego „Dzieciństwo bez przemocy”

22 kwietnia 2008 r. - Międzyszkolny Konkurs Recytatorski – „Dziecko w poezji polskiej”

21 marca 2007 - Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej

21 marca 2006 r. – Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza

16 maja 2005 r. – Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

11 maja 2004 r. – Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu na Ekslibris Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku

(RG)

Zapraszamy do czytania elektronicznego czasopisma "Edu-wsparcie". Czasopismo można przeglądać bezpośrednio w przeglądarce internertowej lub pobrać na dysk twardy komputera w formacie PDF.

| Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Płońsku: 

ul. Warszawska 7
09- 100 Płońsk
tel. (23) 662-27-76
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.bpplonsk.edu.pl

 

| Adresy e-mail: 

Kierownik biblioteki
Renata Grabowska 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel bibliotekarz
Elwira Stolpa 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel bibliotekarz
Aleksandra Wilk 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel bibliotekarz
Katarzyna Karczewska 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.