Nowe książki marzec-kwiecień 2021 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych

(więcej na stronie https://integro.bpciechanow.edu.pl/catalog/?bID=116)

 

 

Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej / Iwona Chrzanowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019.

Monografia jest diagnozą środowiska nauczycielskiego w wyniku której poznajemy w

 najważniejszym zakresie ich opinie, które dotyczą tak barier, przeszkód, niepowodzeń,  

jak i sukcesów, osiągnięć czy szans na ich zaistnienie.

Sygn. MPLO 42554

 

 

 

 

 

Rozprzestrzenialne media / Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green. - Łódź : Wydawnictwo

Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.

Autorzy mówią  o dzisiejszych możliwościach rozpowszechniania idei oraz o tym, jak wpływa to na życie społeczno-kulturowe, biznes, politykę, a także na nasze codzienne funkcjonowanie. Odwołując się do licznych przykładów badają, jakie cechy informacji sprawiają, że ludzie chcą ją rozprzestrzeniać, jaką ma to dla nich wartość, a także co sprawia, że po udostępnione treści sięgają inni.

Sygn. MPLO 42540

 

 

 

Filozofia nauczania : kształtowanie umysłu / Adolf E. Szołtysek. - Kraków : Oficyna

Wydawnicza "Impuls", %c 2019.

Monografia "Filozofia nauczania" wspiera się na dwóch autorskich paradygmatach: pierwszy ujmuje teorię biokultury człowieka, drugi – związany z pierwszym – ujmuje nauczanie jako kształtowanie umysłu.

Sygn. MPLO 42546

 

 

 

  

 

Skuteczne działanie w stresie : program profilaktyki PTSD dla osób narażonych na traumatyzację zawodową /  Agnieszka Popiel, Bogdan Zawadzki, Ewa Pragłowska, Paweł Habrat, Patrycja Gajda. - Sopot : GWP, 2019.

Książka jest rezultatem badań prowadzonych w ramach projektu „PTSD: diagnoza, terapia, profilaktyka”. Autorzy przedstawiają autorski program, wraz z wynikami badań własnych ilustrujących jego skuteczność, oraz szczegółowy protokół szkolenia profilaktycznego.

Sygn. MPLO 42549

 

 

 

 

Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy / redakcja naukowa Tomasz Łączek. -  Warszawa : Difin, 2018.

Publikacja poświęcona jest zagadnieniom związanym z osiągnięciem sukcesu życiowego w ujęciu interdyscyplinarnym. Tematyka poszczególnych rozdziałów skoncentrowana jest wokół kategorii sukcesu życiowego młodzieży. 

Sygn. MPLO 42553

 

 

 

 

 

Jidisze mame / Gołda Tencer [i] Katarzyna Przybyszewska-Ortonowska. - Warszawa : Edipresse Książki - Edipresse Kolekcje, copyright 2019.

Historia Gołdy Tencer, aktorki, pieśniarki, dyrektor Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie i Centrum Kultury Jidysz, założycielki Fundacji Shalom.

Sygn. MPLO 42515 

 

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)