Nowe książki maj – czerwiec 2020 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych

(więcej na stronie http://83.12.188.66/integro/news)

 

corobiszCo robisz z pomysłem? / Kobi Yamada, Mae Besom. - Olsztyn : Wydawnictwo Levyz, copyright 2018.

Zilustrowana historia o poczuciu własnej wartości, szacunku do siebie i swoich pomysłów. Książka dla każdego, bez względu na wiek

Sygn. MPLO 42630

 

 

 

 

 

doswiadDoświadczenia zaufania osób z głębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej : szkice praktyk / Teresa Żółkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019.

Zawarte w pracy badania ukazują perspektywę możliwych i koniecznych działań o charakterze edukacyjnym w odniesieniu do osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. 

Sygn. MPLO 42732

 

 

 

 

  

efektyEfektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6- letnich / Jacek Szmalec. - Warszawa : Difin, 2019.

Książka przedstawia podział diagnostyczny oraz terapie dla dzieci z deficytami integracji sensorycznej.

Sygn. MPLO 42731

 

 

 

 

 

niskaNiska samoocena u dzieci : praktyczny poradnik dla specjalistów i rodziców / Margot Sunderland
. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.

Książka pozwala zrozumieć dziecięce poczucie bezwartościowości. Podpowie co mówić dziecku, które uważa, że jest bezwartościowe i jak z nim postępować. Czytelnik znajdzie w niej też  konkretne ćwiczenia, które pomogą dziecku rozmawiać o negatywnych uczuciach do samego siebie i je przepracować.

Sygn. MPLO 42576

 

 

 

 

trudnoTrudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera : inne doświadczenia sensoryczne - inne światy percepcyjne / Olga Bogdashina. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019.

W publikacji autorka wskazuje na różnice związane z percepcją sensoryczną w autyzmie i opisuje wpływ doświadczeń percepcyjnych na powstanie odmienności w sferze poznawczej. Gandalf.com.pl

Sygn. MPLO 42585

 

 

 

 

 

uczaceUczące się społeczeństwo : o aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków / Barbara Worek. -
[Kraków] : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [copyright 2019].

Książka podejmuje ważną problematykę z pogranicza socjologii, ekonomii, pedagogiki i psychologii. Autorka  analizuje sposoby empirycznej identyfikacji zjawiska  z odpowiadającym jej podejściem metodologicznym. Obejmuje ono porównawczą analizę badań krajowych i międzynarodowych, określenie skali aktywności edukacyjnej dorosłych i jej struktury oraz identyfikację czynników determinujących poziom i formę kształcenia się. 

Sygn. MPLO 42412

 

 

   

eduEdukacja i uczenie się : 16 największych mitów / Jeffrey D. Holmes. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

W publikacji tej autor rozprawia się z silnie ugruntowaną wiedzą potoczną, pokazuje jednocześnie, jak zachować krytycyzm wobec naukowych i pseudonaukowych doniesień.

Sygn. MPLO 42582

 

 

 

 

 

 

migaMigawki z mojego życia :  wspomnienia właściciela dóbr głębowickich / Józef Stanisław Dunin. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018.

Sygn. MPLO 42703

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)