Nowe książki – styczeń – czerwiec 2013 r.

 

Wybrane pozycje. Opisy na podstawie zasobów internetowych.

 

arteArteterapia i warsztaty edukacji twórczej / Maja Stańko-Kaczmarek. - Warszawa : Difin, 2013.

Książka przedstawia historię rozwoju arteterapii w świecie oraz w Polsce. Autorka próbuje dać odpowiedź na pytanie o źródła terapeutycznej „mocy” tkwiące w sztuce i skupia się na relacji między sztuką i twórczością a edukacją i terapią.

 

 

 

bezpBezpieczeństwo wewnętrzne : zarys systemu / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin, 2013.

W swojej książce autor podejmuje ważną problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zarówno ze względu na zmianę współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego, jak i konieczność zapewnienia nowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa w państwie demokratycznym.

 

 

doraDoradztwo personalne i zawodowe / Izabela Stańczyk. - Warszawa : Difin, 2013.

Jest to swoisty przewodnich skierowany do tych wszystkich, którzy zamierzają podjąć pracę. Stanowi też informację dla pracodawców na temat oczekiwań w zakresie oferowanych warunków pracy. Książka wskazuje też różnice między doradztwem zawodowym a doradztwem personalnym.

 

 

 

sposSposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.

Autorzy książki przedstawiają proste, lecz skuteczne metody radzenia sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami dzieci. Omawiają najczęstsze błędy popełniane przez rodziców i nauczycieli oraz podpowiadają, jak się z nimi uporać.

 

 

eleaE-learning dla dorosłych / Jakub Jerzy Czarkowski. - Warszawa : Difin, 2012.

Jest to podręcznik dotyczący nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii a więc komputerów i sieci. Książka traktuje o istotnych dla współczesnej szkoły zagadnieniach i porządkuje wiadomości z zakresu e-learningu.

 

 

 

ekonEkonomia sektora publicznego / Joseph E. Stiglitz ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; przekł. Ryszard Rapacki [i in.]. - Wyd.1, 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Kompendium wiedzy na temat nowoczesnej funkcji państwa we współczesnej gospodarce rynkowej. Omawia skalę regulacji prywatnych rynków oraz reakcje między strumieniami dóbr publicznych i prywatnych.

 

 

funkFunkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : Difin, 2012.

Książka ta obrazuje kluczowe problemy młodych Polaków z perspektywy współczesnych przemian społeczno-kulturowych.

 

 

 

sergSergiusz, Czesław, Jadwiga / Maria Nurowska. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2013.

Początkujący poeta i studentka prawa. Kiedy on ją porzuca wkracza ten trzeci. I tak przeplatają się losy noblisty Czesława Miłosza i zapomnianego pisarza Sergiusza Piaseckiego oraz tajemniczej Jadwigi.

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

 

(es)