Agresja pod kontrolą

 

Wybrane pozycje

(opisy na podstawie zasobów internetowych)

 

tabuAgresja - nowe tabu? : dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom? / Jesper Juul. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, cop. 2013.

Autor uważa, że zamiast potępiać agresję, trzeba uczyć dzieci radzenia sobie z nią i przekształcania jej w pozytywne działanie. Tłumienie i potępianie może prowadzić do różnych negatywnych skutków, zwłaszcza u chłopców: począwszy od nieumiejętności radzenia sobie w konkurencyjnym środowisku w życiu dorosłym, a skończywszy na niekontrolowanej przemocy i brutalnej przestępczości.

Sygn. MPLO 38674

 

 

odrzucenieAgresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Podręcznik przedstawia analizę agresywnych zachowań młodzieży oraz odrzucenia rówieśniczego, które mogą przyczynić się do zaburzeń w rozwoju dziecka, w tym do problemu niedostosowania społecznego.

Sygn. MPLO 38673, 39530

 

 

przemociagPrzemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.

O różnych typach przemocy i wzajemnym przenikaniu. A także o cienkiej granicy między zalotami a molestowaniem, chrztem pierwszaków a falę. Książka o granicy między tym co akceptowalne a tym co niedopuszczalne.

Sygn. 37245

 

 

instynktInstynkt agresji : opowiadania terapeutyczne o dojrzewaniu : dla młodzieży, rodziców, nauczycieli / Dorota Skwark. - Toruń : Wydawnictwo BEA Książki Edukacyjne, 2007.

Książka o komunikacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, o opartych na odpowiedzialności i asertywności dobrych relacjach pomiędzy nimi. To książka, która za pomocą prostych porad, wskazówek i przykładów pomoże tak rodzicom jak i młodym ludziom zrozumieć siebie i zrozumieć innych w sytuacjach trudnych, konfliktowych, czyli takich, których nie brakuje w okresie dojrzewania człowieka.

Sygn. MPLO 35478

 

szkolaSzkoła bez agresji : od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania / Beata Prościak. - Warszawa : Difin, 2013.

Szczególna wartość tej książki polega na pokazaniu nauczycielom i wychowawcom sposobu na eliminowanie agresji i patologii wśród młodzieży.

Sygn. MPLO 38513, 38859

 

 

 

zachowaniaZachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Danuty Boreckiej-Biernat. - Warszawa : Difin, 2013.

Praca zawiera szerokie i ciekawe spojrzenie na uwarunkowania i dynamikę zjawiska agresji u dzieci i młodzieży. Wielu autorów z różnych punktów widzenia, stara się wyjaśnić mechanizmy powstawania i funkcjonowania tego niepokojącego zjawiska.

Sygn. MPLO 38514

 

 

muzykoMuzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.

Książka jest pierwszą w Polsce publikacją zwartą odnoszącą się do tematyki muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi. Autorka oparła swój program muzykoterapii na metodzie Mobilnej Rekreacji Muzycznej (MRM) dr. Macieja Kieryła.

Sygn. MPLO 37458

 

 

mobbingPrzemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Książka wyjaśnia występowanie zjawiska przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, analizuje jego dynamikę, wyniki badań oraz oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych w różnych kontekstach.

Sygn. MPLO 39649

 

 

zapobiegPrzemoc rówieśnicza : zapobieganie i interwencje : skuteczne strategie dla szkół / Susan M. Swearer, Dorothy L. Espelage, Scott A. Napolitano. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2010.

Książka dotyczy stosowania przemocy przez uczniów i uczennice wobec swoich rówieśników. Poradnik dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół jest praktycznym przewodnikiem pozwalającym zrozumieć istotę przemocy rówieśniczej i jej przyczyny.

Sygn. MPLO 38064

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

(es)