TWÓRCZA AKTYWNOŚĆ DZIECKA 

 

                   (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2008

                    na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

          WYDAWNICTWA ZWARTE:

1.      Bzowska Lucyna, Kownacka Renata, Uczymy się bawiąc : klasa pierwsza : propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach I – III . Lublin 2004

2.      Bzowska Lucyna, Kownacka Renata, Uczymy się bawiąc : klasa trzecia : propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach I – III. Lublin 2002

3.      Dobrołowicz Justyna, Kreatywność uczniów a ich osiągnięcia szkolne. Kielce 2002

4.      Uszyńska-Jarmoc Janina, Twórcza aktywność dziecka : teoria – rzeczywistość, perspektywy rozwoju. Białystok 2003

5.      Zimmerman Barry J., Poczucie własnej skuteczności ucznia. Gdańsk 2005

 

            WYDAWNICTWA  CIĄGŁE:

1.      Bednarska–Zielińska Bożena,  Andrzejki - scenariusz podwieczorku   andrzejkowego dla dzieci. Świetlica w Szkole 2008, nr 1

2.      Brych Teresa, Święto witaminek. Życie Szkoły 2002, nr 1

3.      Bzowska Lucyna, Dziecko potrzebuje aktywności twórczej. Wychowanie Muzyczne w Szkole 2008, nr 4

4.      Czelakowska Danuta, O kreatywności uczniów. Życie Szkoły 2002, nr 9

5.      Domańska Irena, Małe formy teatralne. Życie Szkoły 2002, nr 2

6.       Kłosińska Tatiana, Lektura – źródłem kreatywnej działalności uczniów. Życie Szkoły 2003, nr 3

7.      Korecka Sylwia, O aktywnym słuchaniu muzyki. Życie Szkoły 2002, nr 9

8.      Maciejewska Jolanta, Durda Marek, Samodzielność uczniów. Nowa Szkoła 2005, nr 3

9.      Masna Danuta, Jak stymulować twórczą aktywność dziecka? Nowa Szkoła 2006, nr 3

10.    Potoczek Grażyna, Twórczy rozwój uczniów. Życie Szkoły 2002, nr 9

11.    Sadlak Małgorzata, O Panu Listopadzie i twórczej aktywności plastycznej.        Wychowanie w Przedszkolu 2006, nr 10

12.    Strycharska-Gać Berta, Lekcja twórczej krytyki i motywowania uczniów. Nowa Szkoła 2005, nr 2

13.    Szwed Grażyna, Drużyna Mistrzów. Życie Szkoły 2003, nr 7

14.    Wąsik Beata, Co w sercu Czacza dzieje się? : antologia twórczości uczniów. Biblioteka w Szkole 2005, nr 6