PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNOŚCI I NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

 

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

   WYDAWNICTWA ZWARTE :

 

 1. Andrychowska-Biegacz Jadwiga : Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania. – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2006
 2. Binder Gislind, Richard Michaelis; tł. Jakub Pobłocki : Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003
 3. Covington Martin V., K.M.Teel ; tł. S. Pikiel : Motywacja do nauki. – Gdańsk : GWP, 2004
 4. Drapeau Christian ; tł. Hanna Pawlikowska-Gannon : Jak uczyć się szybko i skutecznie. - Warszawa : Klub dla Ciebie, 2002
 5. Dyrda Beata : Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007
 6. Dziecko : sukcesy i porażki : red. Rafał Piwowarski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007
 7. Glasser William : Każdy uczeń może osiągnąć sukces. - Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, 2005
 8. Glasser William, Gromkowska-Melosik Agnieszka, Gmerek Tomasz : Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
 9. Gurnik Grażyna : Szkoła szans. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006
 10. Locke Edwin A. ; tł. R. Kirwiel : Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik. - Poznań : RK, 2004
 11. Minczakiewicz Elżbieta : Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki. - Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006
 12. Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania : red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
 13. Sobolewska Maria : Testy i sprawdziany osiągnięć szkolnych w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym : przewodnik metodyczny. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2004
 14. Werning Rolf, Lutje-Klose Birgit ; przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska: Pedagogika trudności w uczeniu się. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2009
 15. Witkoś Maria : Szkolne problemy uczniów : spojrzenie psychologa praktyka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE :

 

 1. Iskierka – Kasperek Ewa : Problemy uczniów z dysleksją // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 101-108
 2. Jurewicz Monika : Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauczaniu // Nowa Szkoła. - 2008, nr 5, s. 34-39
 3. Kozak Ewa : Niepowodzenia szkolne. Jak pracować z uczniami w obszarze dydaktyki? // Nowa Szkoła. – 2005, nr 3, s. 17-21
 4. Kozieł Beata : Główne przyczyny niepowodzeń szkolnych (w opinii nauczycieli jastrzębskich szkół podstawowych) // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 25-32
 5. Kozieł Beata : Niepowodzenia szkolne - jak im zapobiegać i przeciwdziałać (w opinii nauczycieli i rodziców z jastrzębskich szkół) // Nowa Szkoła. - 2008, nr 5, s. 20-33
 6. Lewkowicz Krystyna : Jak pokonać szkolne niepowodzenia // Życie Szkoły. - 2012, nr 7, s. 28-30.
 7. Sarnecki Robert : Niepowodzenia szkolne uczniów reformowanego gimnazjum // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 32-38
 8. Zbyrad Teresa : Eurosieroctwo - problemy macierzyństwa na odległość // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 3-9
 9. Zińczuk Monika : Teoretyczne i praktyczne obszary zapobiegania niepowodzeniom szkolnym // Nowa Szkoła. – 2008, nr 7, s. 24-29