PRZEMOC DOMOWA

  

             (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2008

               na podstawie zbiorów  Biblioteki  Pedagogicznej w Płońsku) 

 

          WYDAWNICTWA ZWARTE:

1.      Ackerman Robert J.,  Pickering S. E., Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie. Gdańsk 2002

2.      Badora Sylwia, Czernecka B., Marzec Danuta, Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001

3.      Badura-Madej Wanda, Dobrzyńska-Masterhazy Anna, Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków 2000

4.      Breisert Maria, Kazirodztwo : rodzice w roli sprawców. Warszawa 2004

5.      Ciepła Helena, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami. Warszawa 2005

6.      Gajda Janusz, Winiarz Jan, Prawo rodzinne. Warszawa 2001

7.      Herzberger Sharon D., Przemoc domowa : perspektywa psychologii społecznej. Warszawa 2002

8.      Lisowska Elżbieta, Przemoc wobec dzieci : rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Kielce 2005

9.      Mazur Jadwiga, Przemoc w rodzinie : teoria i rzeczywistość. Warszawa 2002

10.    Rogala-Obłękowska Jolanta, Narkoman w rodzinie : wskazania do terapii. Warszawa 2002

WYDAWNICTWA CIĄGŁE:

1.      Jakrzewska Jadwiga, Mit niekrzywdzącego rodzica. Niebieska Linia 2008, nr 3

2.      Jarosz Ewa, Przed drzwiami domu. Niebieska Linia 2008, nr 6

3.      Kałka Izabela, Mówić czy nie mówić. Niebieska Linia 2007, nr 2

4.      Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niebieska Linia 2007, nr 1

5.      Mellibruda Jerzy, Durda Renata, Jest taka potrzeba. Niebieska Linia 2007, nr 1

6.      Napora Elżbieta, Narysuj swoją rodzinę. Niebieska Linia 2008, nr 1

7.      Sitarczyk Małgorzata, Wpajali mi poczucie winy. Niebieska Linia 2008, nr 5

8.      Wrona Grzegorz, Brak dowodów? Niebieska Linia 2008, nr 1