Wspomaganie kształcenia i wychowania uczniów w szkole ponadpodstawowej - zestawienie bibliograficzne w na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku

 

Wydawnictwa zwarte

Bąk Nina-Józefina : Szkoła pełna energii : zestaw scenariuszy zajęć do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2011

Bednarczyk-Jama Natalia : Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008

Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej : (materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) : praca zbiorowa. - Cieszyn [etc.] : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego [etc.], 2012

Gallagher Kelly : Jak zachęcać do czytania : minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010

Gałązka Kinga, Muzioł Ewa : Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014

Gruszka Magdalena, Janiak, Iwona, Prarat, Justyna : Scenariusze godzin wychowawczych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. - Gdańsk : "Harmonia", 2004

Gudro-Homicka Maria : Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych. - Warszawa : Difin, 2017

Jaworska Mariola : Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018

Kierczak Urszula, Glos Tadeusz : Sport i rekreacja : poradnik metodyczny - wychowanie fizyczne : szkoła ponadgimnazjalna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

Kijak Katarzyna, Santos Maria : Spotkania zespołu wychowawczego : dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2004

Kołodziej Agnieszka, Klimiuk Emilia : Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021

Kulpa-Szustak Iwona, Wojtulewicz Joanna : "Wszystko jest poezja..." : poradnik dla nauczycieli przygotowujących uczniów do interpretacji utworów poetyckich na maturze. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014

Kwiek Maria, Nowak Iwona : Dorastanie do miłości : scenariusze zajęć wychowawczych i prorodzinnych dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2013

Mikoś Elżbieta : Lekcje empatii : czytanie poezji dwudziestowiecznej w liceum : literatura, psychologia, dydaktyka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

Nawój-Połoczańska Joanna : Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : Difin, 2018

Opracowania lektur i wierszy dla wszystkich klas liceum i technikum : [praca zbiorowa. - Warszawa : Wydawnictwo Lingo, 2015

Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych : praca zbiorowa. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

Płóciennik Elżbieta : Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej : scenariusze zajęć dla młodzieży. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016

Pomirska Zofia : Wygraj z dysortografią : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność poprawnego pisania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2005

Pomirska Zofia : Wygraj z dysleksją : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców. -Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016

Ponadgimnazjalna, specjalna szkoła przysposobienia do pracy : organizacja, metody pracy, scenariusze, regulacje prawne : poradnik dla nauczycieli i specjalistów. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

Poradnik dydaktyczny : godziny z wychowawcą : liceum. -  Toruń : Wydawnictwo BEA książki edukacyjne, 2004

Projekt: Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej : raport szkoleniowy. - Warszawa : Instytut Maszyn Matematycznych, 2012

Prościak Beata : Szkoła bez agresji : od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania. -  Warszawa : Difin, 2013

Scenariusze uroczystości szkolnych. Cz. 1, Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. - Kraków : Rubikon, 2003

Szydek Wiesława, Kosin Renata : Za siedmioma zasłonami prawda tkwi : scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2004

Świątek Anna M. : Lekcje wychowawcze dla nastolatków. – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatower Fosze, 2020

Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa

Wędrując ku dorosłości : wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. - Kraków : "Rubikon", 2015

Wiśniewski Daniel : Aspiracje młodzieży ponadgimnazjalnej w kontekście zmian społeczno-kulturowych. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012

Wygrajmy przyszłość : zajęcia wychowawcze i prorodzinne : scenariusze dla szkół ponadgimnazjalnych. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, 2004

Zielicz Włodzimierz : Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

Żukowska-Rumin Irena : Lekcja polskiego z oknem w tle. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2005

 

Wydawnictwa ciągłe

Borzyszkowska Hanna : FilozoGraf, czyli jak wprowadzić młodzież w świat filozofii? // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 1, s. 48-50.

Dudek Kamilla : Monografia czy vademecum? Scenariusz lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w szkole ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 18-19

Ippoldt Lidia : Ach, te emocje: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 3, s. 29

Jachimczak Barbara Wanda : Bo w życiu najważniejsze jest samo życie. Scenariusz // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 11, s. 27-29

  1. 26-28.

Jachimczak Barbara Wanda : Kochajmy mądrość... : scenariusz słowno - muzyczny przeznaczony z okazji rozpoczęcia roku szkolnego (do realizacji w szkole średniej) // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 23-25

Jurasz Justyna, Pająk Barbara : Orzeł czy... kogut? - czyli o odkrywaniu własnej tożsamości // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10. Dod. "Biblioterapia w Szkole", s. 18-19.

Lerka Marcin : Wolontariat jako forma aktywizacji młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej.  //Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2017, nr 9, s. 22-27

Kasprzyszak Elżbieta : Jak osiągnąć radość życia? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych //Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 4, s. 28-29.

Kierczak Urszula, Glos Tadeusz : Sport i rekreacja : poradnik metodyczny - wychowanie fizyczne : szkoła ponadgimnazjalna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

Molenda-Bieniecka Jolanta : Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, dod. ,,Biblioterapia w szkole'' s. 15-16

Pietrzak Helena : Od stereotypu do akceptacji i zrozumienia : konspekt lekcji bibliotecznej na podstawie filmu "Nietykalni" // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 11, s. 24-25.

Raczyńska Ewelina : Reklama prasowa i telewizyjna : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 9, s. 40-42

Rajewicz Danuta : Jak pracować z uczniem dyslektycznym w szkole średniej? /Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 55-60.

Rudnicka Izabela : Edukacja czytelnicza i medialna w szkole ponadgimnazjalnej : cele i potrzeby // Meritum. - 2008, nr 2, s. 59-62.

Sadowska Adrianna : Uważaj, jakie składasz obietnice...: scenariusz zajęć bibliotecznych dla młodzieży z wykorzystaniem prezentacji komputerowej // Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 10, s. 54-55.

Szałata Małgorzata : Wyszukiwanie informacji w katalogach elektronicznych : scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 19

Wojciechowska Anna : Miej oczy i uszy, serce i duszę szeroko otwarte. Niepełnosprawni-dostrzegaj ich! : cykl zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych // Biblioteka w Szkole. - 2006 nr 9 s. 16-17

Wójtowicz Stanisław : ,, A ja wam mówię, że nie zachwyca! '' : czyli kultura popularna w nowoczesnym liceum // Polonistyka. - 2006, nr 9, s. 47-51

 

                                                                    Opracowała Aleksandra Wilk