KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI MUZYCZNEJ MŁODZIEŻY

 

                       (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2008

                       na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku) 

 

  WYDAWNICTWA ZWARTE

 

1.     Bissinger-Ćwierz Urszula, Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą: poradnik metodyczny zawierający zbiór 150 zabaw z wykorzystaniem muzyki, plastyki, śpiewu i tańca z płytą CD i grą planszową dla pedagogów i animatorów kultury (również bez przygotowania muzycznego). Lublin 2002

2.     Czekanowska Anna, Kultury tradycyjne wobec współczesności: muzyka, poezja, taniec. Warszawa 2008

3.     Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali. Wybór i oprac. K. Zachwatowicz-Jasieńska. Kraków 2005

4.     Muzyka w edukacji i wychowaniu. Red. H. Danel-Bobrzyk. Katowice 1999

5.     Nowe trendy w edukacji muzycznej. Pod red. Andrzeja Białkowskiego. Lublin 2005

6.     Sujecka Ewa, Ewa Zakrzewska, Śpiewnik dziecięcy. Toruń 2006

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 

1.     Białkowski Andrzej, Mirosław Grusiewicz, Wiedza muzyczna uczniów szkół podstawowych. Wychowanie Muzyczne w Szkole 2008, nr 1

2.     Hoffman-Lipska Ewa, Wpływ muzyki na rozwój ogólny dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2005, nr 6

3.     Musielak Beata, Muzyka blisko dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2006, nr 3

4.     Piórkowska Elżbieta, Dźwięki gamy wszyscy znamy. Wychowanie w Przedszkolu 2005, nr 1

5.     Pisarzowa Justyna, Spotkanie z muzyką poważną. Wychowanie w Przedszkolu 2005, nr 6

6.     Przychodzińska Maria, Obszary edukacji muzycznej. Aktywność – wiedza – przeżycie - rozumienie. Wychowanie Muzyczne w Szkole 2008, nr 2

7.     Stępkowska Karina, Zabawy z tortem muzycznym. Życie Szkoły 2007, nr 6

8.     Tarasińska Elżbieta, Beata Walkowiak-Kocia, Z wiatrem tańczę, z deszczem gram. Wychowanie w Przedszkolu 2005, nr 9

9.     Ziemnicka Dominika, Muzyka rozrywkowa w polskich publicznych i komercyjnych mass mediach. Wychowanie Muzyczne w Szkole 2008, nr 1

10.   Zimnoch Elżbieta, Agnieszka Boszko, Rozwijanie aktywności muzycznej    i ruchowej. Wychowanie w Przedszkolu 2006, nr 3