Ekologia – wybór przyszłości – zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku po roku 2000

 

Wydawnictwa zwarte

 

Adamski Wojciech : Modelowanie systemów oczyszczania wód. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

Albińska Ewa : Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym : zarys problematyki ekologii społecznej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005

Barańska Krystyna : Stan środowiska w województwie mazowieckim. - Warszawa : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2003

Bartkiewicz Bronisław : Oczyszczanie ścieków przemysłowych. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006

Beaumont Émilie : 12 sprytnych sposobów, jak ocalić nasz świat : porady ekspertów WWF. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2020

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności : bezpieczeństwo, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, technologia, zarządzanie. - Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2015

Bińczyk Ewa : Epoka człowieka : retoryka i marazm antropocenu. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

Błaszczyk, Mieczysław K : Mikroorganizmy w ochronie środowiska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Boć Jan : Ochrona środowiska. - Wrocław : "Kolonia", 2000

Boniecki Paweł : Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. - Siedlce : Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, 2001

Bródka Sylwia : Adaptacyjne zarządzanie środowiskiem : podstawy teoretyczne i zastosowania. - Warszawa : PWN, 2020

Bugdol Marek, Stańczyk Izabela : Zielone zarządzanie ludźmi : green HRM. - Warszawa : Difin, 2021

Chełmicki Wojciech : Woda : zasoby, degradacja, ochrona. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001

Chorbot Piotr : Nielegalny obrót odpadami : studium prawnokarne i kryminologiczne. - Warszawa : Difin, 2019

Ciechanowicz-McLean Janina : Prawo i polityka ochrony środowiska. - Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009

Cygal Krystyna, Kuczera, Beata : W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2007

Czuba Michał,Twarowska Agnieszka, Żmuda-Czerwonka Wioletta : Analiza wybranych przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce XXI wieku : CSR, innowacje, produkcja. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017

Dobrzańska Bożena, Dobrzański Grzegorz : Ochrona środowiska przyrodniczego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

Edukacja środowiskowa dla społeczności lokalnej : praca zbiorowa. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2006

Edukacja środowiskowa w szkole i społeczności lokalnej : praca zbiorowa. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007

Ekologia a budownictwo. -  Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016

Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum. - Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009

Fijałkowski Włodzimierz : Ekologia rodziny : ekologiczna odnowa prokreacji. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2011

Foer Jonathan Safran : Klimat to my : ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2020

Formański Jacek : Psychologia środowiskowa. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004

Gałczyńska Elżbieta, Ogorzała, Eliza : Teatrzyk dla przedszkolaka : inscenizacje, zabawy, baśnie związane z ekologią, świętami, zdrowiem, kształtowaniem postaw oraz pożegnaniem przedszkolaka. - Płock : "Korepetytor" Marian Gałczyński, 2002

Godlewska-Lipowa Wacława A., Ostrowski, Janusz Y., : Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007

Goleman Daniel : Inteligencja ekologiczna : jak wiedza o ukrytych oddziaływaniach tego, co kupujemy, może wszystko zmienić. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2009

Gospodarka niskoemisyjna : uwarunkowania i wyzwania. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014

Hrynkiewicz Andrzej : Energia : wyzwanie XXI wieku. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2002

Jakość życia w pracy i codzienności : perspektywa ekologiczna. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

Jastrzębska Grażyna : Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2017

Kalinowska Anna : Ekologia - wybór przyszłości. - Warszawa : Editions Spotkania,

 [ca 1993]

Kasprzak Sylwester : Normatywny wymiar ekologicznych i sozologicznych idei w systemie prawa państwowego i kościelnego. - Lublin : "Bamka", 2003

Klimiuk Ewa, Łebkowska Maria : Biotechnologia w ochronie środowiska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

Klimiuk Ewa, Pawłowska Małgorzata, Pokój Tomasz : Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Kosmowska Barbara : Fred : psi ekopatrol. - Łódź : Literatura, 2020

Kowal Apolinary Leszek, Świderska-Bróż Maria : Oczyszczanie wody : podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Kowalski Zygmunt, Kulczycka, Joanna, Góralczyk, Małgorzata : Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Krebs Charles J. : Ekologia : eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001

Kunecki Mirosław : Jak żyć na planecie Ziemia. - Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, 2021

Lewandowski Witold M., Klugmann-Radziemska, Ewa : Proekologiczne odnawialne źródła energii : kompendium. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

Lipiński Aleksander : Prawne podstawy ochrony środowiska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007

Lisica Adam, Budzynowski Tomasz : Ochrona środowiska pracy : wybrane zagadnienia. -Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, 2001

Ludwikowski Adam : Stan środowiska w województwie mazowieckim : raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. - Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2001

Łabno Grażyna : Ekologia : słownik encyklopedyczny. - Wrocław : Wydawnictwo Europa,

2007

Łubieński Stanisław : Książka o śmieciach. - Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020

Mackenzie A., Ball A. S,  Virdee, S. R. :  Ekologia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Majcher Sylwia : Jestem eko : ja też mogę uratować świat!. - Warszawa : Wilga, 2021

Majcher Sylwia : Wykorzystuję, nie marnuję : 52 wyzwania zero waste. - Warszawa : Buchmann, 2019

Matuszkiewicz Jan Marek  : Zespoły leśne Polski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002

Mazurek Henryk : Smog : zagrożenie dla zdrowia czy moda na ekologię?. - Warszawa : ITEM Publishing, 2018

Mikołuszko Wojciech : Wielkie przygody w świecie przyrody. - Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020

Odnawialne źródła energii w Polsce : wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013

Ogonowska Małgorzata, Rogoś, Artur : Co zrobić z tą górą śmieci?. - Gdańsk : Wydawnictwo Adamada ; Wydawnictwo Części Proste, 2020

Paczuski Ryszard : Ochrona środowiska : zarys wykładu : z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego od dnia uzyskania przez Polskę członkowstwa w Unii Europejskiej. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008

Peszko Grzegorz, Rączka Jan, Kiuiła Olga : Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskie. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

Piquemal Michel : Bajki filozoficzne : jak żyć na Ziemi?. - Warszawa : Muchomor, 2015

Przychodzeń Justyna : Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie : zarządzanie, pomiar i wpływ na wyniki finansowe. - Warszawa : CeDeWu, 2015

Psychologia środowiskowa. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

Pullin Andrew S. : Biologiczne podstawy ochrony przyrody. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Rakoczy Bartosz : Prawo ochrony środowiska w kazusach. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom, 2008

Richling Andrzej, Solon Jerzy : Ekologia krajobrazu. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Rogoś Artur, Ogonowska, Małgorzata : Co zrobić z tą chmurą smogu?. - Gdańsk : Wydawnictwo Adamada : Wydawnictwo Części Proste, 2021

Smog : konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018

Sobieraj Barbara : Edukacja ekologiczna : ekologia i ochrona środowiska : program nauczania ścieżki edukacyjnej dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - Kielce : Mac Edukacja, 2002

Stawicka Jolanta : Wybrane zagadnienia ekologiczne. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2004

Suchora-Olech Apolonia : Orientacja ekologiczna globalna i podmiotowa w edukacji wczesnej. - Słupsk : Wydaw. Uczelniane PAP, 2006

Szczukowski Stefan : Wieloletnie rośliny energetyczne : monografia. - Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, 2012

Szkoła ekorozwoju : scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla nauczycieli wydane w ramach programu "Aktywni z natury. Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny". - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2008

Trzcińska Diana, Kierzkowska, Joanna Sylwia : Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych. - Warszawa : Difin, 2020

Tuszyńska Ligia : Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006

Tuszyńska Ligia : Metodyka nauczania biologii i ochrony środowiska : dla studentów i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2003

Uwarunkowania ochrony środowiska : aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe. - Warszawa : Difin, 2006

Wicher Barbara : Detektyw Łodyga : na tropie zagadek przyrodniczych. 1. - Kraków : Wydawnictwo Skrzat, 2020

Wierzbicki Zbigniew Tadeusz : Sozoekologia społeczna : główne problemy - materiały –rozwiązania. - Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ; Warszawa : Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, 2008

Wolański Napoleon : Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1, Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

Wolański Napoleon : Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 2, Ewolucja i dostosowanie biokulturowe. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

Wohlleben Peter : Sekretne życie drzew. - Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2016

Wyrostkiewicz Michał : Ekologia ludzka : osoba i jej środowisko z perspektywy teologicznomoralnej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007

Zamojski Jerzy : Podstawy zarządzania ochroną środowiska dla studentów kierunków ekonomicznych. - Kielce : Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2001

Zaręba, Dominika : Ekoturystyka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Zarządzanie środowiskiem - teraźniejszość i przyszłość : praca zbiorowa. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2003

Zeitoun Charline : Ekologia, energia odnawialna, ocieplenie klimatu, recykling. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2014

Żarska Barbara : Ochrona krajobrazu. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2005

 

Wydawnictwa ciągłe

 

Chłopek Justyna : Eko odkrywcy - program grantowy szansą na realizację atrakcyjnych projektów ekologicznych w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 7, s. 30-35.

Jakubowska Małgorzata: Co rośnie w lesie? Śmiecie! : scenariusz przedstawienia ekologicznego // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 53-54.

Parczewska Teresa : Kształtowanie postaw proekologicznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 16 – 19

Paśko Ingrid : Kształtowanie postaw ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 30-35

Sobczyńska Ewa : Duchy Śmieciuchy: przedstawienie ekologiczne // Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 11, s. 27-29.

Staniszewski Dariusz : Niech nam się zazieleni! // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 10. Dod. "Biblioterapia w szkole", s. 8-11.

Stawiarz Leonard :  Przyjaciele drzew // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007 nr 9 s. 34 – 35

Wróbel Edyta Joanna : Czy człowiek potrafi dbać o swoje środowisko? : ekologiczny scenariusz zajęć // Życie Szkoły. - 2014, nr 5, s. 24-25

Zdrojewska Urszula : Ekologia na wesoło : scenariusz na Dzień Ziemi // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3, s. 41-43