Żydzi – historia i kultura polskich Żydów - zestawienie bibliograficzne w oparciu o  zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku

 1. Adama Czeniakowa dziennik getta warszawskiego : 6 IX 1939 – 23 VII 1942 (oprac. Marian Fuks). – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
 2. Atlas historii Żydów polskich (pod red. Witolda Sienkiewicza). – Warszawa : Wydaw. Demart, 2010
 3. Battenberg Friedrich : Żydzi w Europie : proces rozwoju mniejszości żydowskiej w nieżydowskim środowisku Europy 1650 -1933. – Wrocław-Warszawa-Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 2008
 4. Berg Mary : Dziennik z getta warszawskiego. – Warszawa : Czytelnik, 1983
 5. Bikont Anna : Sendlerowa w ukryciu. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017
 6. Dzieje Żydów w Polsce 1944 – 1968 : teksty źródłowe ( oprac. Alina Cała i Helena Datner-Śpiewak. – Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 1997
 7. Engelking Barbara : Czas przestał dla mnie istnieć… : analiza doświadczania czasu w sytuacji ostatecznej. – Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 1996
 8. Grynberg Michał : Księga sprawiedliwych. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1993
 9. Harasimowicz Cezary : Mirabelka. – Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2018
 10. Krall Hanna : Zdążyć przed Panem Bogiem. – Kraków : Wydawnictwo a5, 2004
 11. Landau David, Peres Szimon : Ben Gurion : żywot polityczny. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013
 12. Małek Włodzimierz : Zabytkowy cmentarz żydowski w Łodzi. – Łódź : Wydaw. Sagalara, 2012
 13. Mark Bernard : Walka i zagłada warszawskiego getta. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1959
 14. Piątkowska Renata : Wszystkie moje mamy. – Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2017
 15. Polacy Żydzi 1939-1945 : (oprac.) S. Wroński i M. Zwolakowa. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1971
 16. Przedpełski Jan, Stefański Jerzy : Żydzi płoccy w dziejach miasta. – Płock : Książnica płocka im. Władysława Broniewskiego, 2012
 17. Polonsky Antony : Dzieje Żydów w Polsce i Rosji. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2014
 18. Ringelblum Emanuel : Kronika getta warszawskiego : wrzesień 1939 – styczeń 1943. – Warszawa : Czytelnik, 1983
 19. Sandauer Artur : O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. – Warszawa : Czytelnik, 1982
 20. Shapira Anita : Ben Gurion : twórca współczesnego Izraela. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie, 2018
 21. Ten jest z ojczyzny mojej : Polacy z pomocą Żydom 1939 – 1945 (oprac. Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna). – Kraków : Wydawnictwo Znak, 1966
 22. Tuszyńska Agata : Rodzinna historia. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2014
 23. Żbikowski Andrzej : Żydzi. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004
 24. Żydzi – problem prawdziwego Polaka : antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci (red. nauk. Ireneusz Krzemiński). – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
 25. Żbikowski Andrzej : Żydzi : historia, kultura i obyczaje polskich żydów. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997
 26. Żydzi polscy : dzieje i kultura (pod red. Anny Broniarek). – Warszawa : Wydaw. Interpress, 1982
 27. Żydzi polscy – historie niezwykłe (pod red. Witolda Sienkiewicza). – Warszawa : Wydaw. Demart, 2015

                                                                          Opracowała Aleksandra Wilk