AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

 

(zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku za lata 2000- 2011)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:
 

1. Acman Janina, Ryll Ryszard, Awans zawodowy nauczyciela: praktyczny poradnik. Warszawa, Łódź: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2004

2. Dzierzgowska Irena, Wspinaczka po stopniach awansu. Dyrektor szkoły V. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o., 2005

3. Dzierzgowska Irena, Wspinaczka po stopniach awansu. Ekspert VI. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka edukacyjna Sp. z o.o., 2004

4. Dzierzgowska Irena, Przygotowanie dokumentacji awansu. Poradnik nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Fraszka Sp. z o. o., 2009

5. Dzierzgowska Irena, Wspinaczka po stopniach awansu. Nauczyciel kontraktowy II. Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna Sp. z o. o., 2009

6. Dzierzgowska Irena, Wspinaczka po drogach awansu. Nauczyciel mianowany III. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna Sp. z o. o., 2009

7. Dzierzgowska Irena, Wspinaczka po stopniach awansu. Nauczyciel stażysta I. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o., 2001

8. Dzierzgowska Irena,Wspinaczka po stopniach awansu. Opiekun stażu IV. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna Sp. z o. o., 2009

9. Fronckiewicz Bożena, Kołodziejska Jolanta, Rola dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczycieli. Praktyczne rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o., 2008

10. Komorowska Hanna, Obidniak Dorota, Stopień po stopniu. Rozwój zawodowy nauczyciela języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

11. Korodziński Jarosław, Nauczycielu, zrób karierę!: jak odnieść sukces w szkole? wszystko o rozwoju zawodowym. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2008

12. Królikowski Jacek, Opiekun nauczyciela -teoria-refleksja-praktyka. Poradnik. Warszawa: Wydawnictwa CODN, 2002

13. Ostrowski Kazimierz, Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego; rozwój pedagogiczny od A do Z .Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2007

14. Pomianowska Małgorzata, Sielatycki Mirosław, Tołwińska-Królikowska Elżbieta, Awans zawodowy nauczyciela: poradnik. Warszawa: Wydawnictwo CODN, 2002

15. Składanowski Henryk ,Awans zawodowy nauczyciela. Teoria i praktyka z planami rozwoju zawodowego i sprawozdaniami z realizacji planu za okres stażu. Toruń: Wyd. BEA-BLEJA, 2002

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE:

 

1. Brzozowska Ewa: Awans zawodowy. Refleksje eksperta// Wychowanie w Przedszkolu .- 2009, nr 3, s. 19-21

2. Chrząstowska Bożena: W trosce o awans// Polonistyka.- 2001, nr 7, s. 388-393

3. Gromadzka Elżbieta, Majewska Halina: Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - nauczyciel bibliotekarz// Biblioteka w Szkole .- 2001, nr 5, s.4-7

4. Kardaś Elżbieta: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego// Nowa szkola .- 2001, nr 1, s. 31-35

5. Kucy Iwona: Awans zawodowy// Wychowanie w Przedszkolu.- 2007, nr 1, s. 51-52

6. Misztal Marek: indywidualny plan rozwoju zawodowego//Nowa Szkoła.- 2001, nr 1, s.24-25

7. Ratyńska – Olechnowska Krystyna: Awans zawodowy bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego po nowemu// Biblioteka w Szkole .- 2008, nr 2, s.2-9

8. Sawiński Julian Piotr: Rozwój zawodowy nauczyciela// Edukacja i Dialog.- 2001, nr 5, s.47-50

9. Skrzydłowska Grażyna: W pogoni za awansem// Wychowanie w Przedszkolu.- 2007, nr 5, s. 53-54

10. Skubiś – Rafalska Agnieszka: Kilka uwag o rozwoju zawodowym nauczyciela// Nowa Szkoła.- 2007, nr 1, s. 27-29

11. Stronka Aleksandra: Awans zawodowy po zmianach// Biblioteka w Szkole.- 2008, nr 3, s. 2-5

12. Wasilewski Janusz: Stopnie awansu ( procedura, kwalifikacje, dokumenty)// Biblioteka w szkole.- 2000, nr 12, s. 1-9

13. Więckowski Ryszard: Konstruowanie planu rozwoju zawodowego// Życie Szkoły.- 2001, nr 7, s. 387-391

14. Wójcicka Elżbieta: Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego// Biblioteka w Szkole.- 2003, nr 4, s. 1-4

15. Wójcicka Elżbieta: Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego// Biblioteka w Szkole.- 2005, nr 4, s.2-8