WIELOKULTUROWOŚĆ

 

 (Zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

Wydawnictwa zwarte

 

Dom i ojczyzna : dylematy wielokulturowości (red. nauk. Danuta Lalak). -  Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, 2008

Martel Frédéric : Mainstream : co podoba się wszędzie na świecie. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2011

Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie (red. nauk. Danuta Lalak). – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007

Nikitorowicz Jerzy : Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017

Wielokulturowość i problemy edukacji. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012

W pułapce wielokulturowości ( red. nauk. Anna Siewierska - Chmaj. -  Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2016

 

Wydawnictwa ciągłe

 

Kamińska, Krystyna : Zainteresowanie światem innych kultur // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 10-14. Bibliogr.

Matusz Alina : Poznajemy inne kraje i ich kulturę : jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka obcego // Języki Obce w Szkole. Angielski. Francuski. Niemiecki. Łacina. - 2004, nr 4, s. 96-102

Moro, Marie Roso : Szkoła - miejsce wielu kultur // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 31-38

Rusaczyk Janusz : Wielokulturowość w edukacji // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 4-8. Bibliogr.

Smolińska, Aneta : Wielokulturowość w integracji nauczania i wychowania //  Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 3, s. 13-21. Bibliogr.

Szplit, Agnieszka : Wielokulturowość - nowy obszar edukacji językowej // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 3, s. 87-93

 

opracowała Aleksandra Wilk