Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku

(zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Bujak Adam : Jan Paweł II. – Kraków : „Parol Company”, 1990
 2. Bujak Adam : Adama Bujaka 20 lat z Janem Pawłem II. - Wadowice : "Kwadrat", [1998]
 3. Dziwisz, Stanisław : Świadectwo. - Warszawa : Przemysław Hauser ; Poznań : TBA Komunikacja Marketingowa, 2007
 4. Harciarek, Mirosław : Podstawy psychologii realistycznej według Karola Wojtyły czyli "Od fenomenu do fundamentu". - Katowice : Wydawnictwo Kos, 2008
 5. Hryniewicz Wacław : Jan Paweł II w dialogu miłości z Kościołem Wschodnim. – Warszawa : „Pax”, 1984
 6. Flynn Raymond : Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) pamiętniki. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2005
 7. Flynn Raymond : Jan Paweł II : portret prywatny człowieka i papieża . - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2005
 8. Jan Paweł II : Dar i tajemnica : w pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. -Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej : Wydaw. WAM, 1996
 9. Jan Paweł II do narodu. – Częstochowa : Tygodnik Katolicki „Niedziela”, 1994
 10. Jan Paweł II : Encyklika Sollicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio. – Wrocław : Wydawnictwo „Tum”, 1994
 11. Jan Paweł II : Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. - Kraków : "Znak", 2005
 12. Jan Paweł II : Laborem exercens = encyklika Ojca świętego Jana Pawła II o pracy ludzkiej z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy encykliki "Rerum novarum", w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. -- Warszawa : Wydaw. Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1994
 13. Jan Paweł II : O antropologii Jana Pawła II. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
 14. Jan Paweł II : Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci. – Kraków : Wydawnictwo „Znak”, 2005
 15. Jan Paweł II : Portret prywatny człowieka i papieża . - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2005
 16. Jan Paweł II : Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II . – Kraków : Wydawnictwo „Znak”, 2005
 17. Jan Paweł II : Testament. - Kraków : Fogra Oficyna Wydawnicza, 2005
 18. Jan Paweł II : Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski : przemówienia, dokumentacja, tekst autoryzowany. - Poznań ; Warszawa : "Pallottinum", 1987
 19. Jan Paweł II w Portugalii, Hiszpanii i Lourdes : przemówienia i homilie. – Warszawa : „Pax”, 1986
 20. Jan Paweł II w Polsce 1979 – 1983 : homilie i przemówienia. – Warszawa : „Pax”, 1986
 21. Jan Paweł II : Wstańcie, chodźmy! . – Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2004
 22. Jan Paweł II, Wieczorek Adam : Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie : 1978 – 1982. – Warszawa : „Pax”, 1983
 23. Karol Wojtyła – poeta. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2006
 24. Maliński, Mieczysław : Droga do Watykanu Jana Pawła II. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1991
 25. Maliński, Mieczysław : Pielgrzymka wielkich nadziei. - Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1985
 26. Mysłek Wiesław : Jan Paweł II wobec kwestii społecznej. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008
 27. Nowak Andrzej : Jan Paweł II : ilustrowana biografia. – Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluczyński, 2001
 28. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski : [1979-1991]. - Warszawa : Związek Polskich Artystów Fotografików, 1991
 29. Skwarnicki Marek : Jan Paweł II. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004
 30. Skwarnicki, Marek : Z Papieżem po świecie. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2005
 31. Starnawski, Witold : Prawda jako zasada wychowania : podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008
 32. Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski : przemówienia, dokumentacja, tekst autoryzowany. - Poznań ; Warszawa : "Pallottinum", 1987
 33. Weigel George : Świadek nadziei : biografia papieża Jana Pawła II. – Kraków : Wydawnictwo”Znak”, 2002.
 34. Wojtyła Karol, Bujak, Adam : Poezje zebrane . - Kraków : "Biały Kruk", 2003
 35. Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II : elementy teorii i praktyki. T. 3, Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość. - Lublin ; Kielce : Wydaw. "Jedność", 2006
 36. Zięba, Maciej : Papieże i kapitalizm : od Rerum novarum po Centesimus annus. - Kraków : Wydawnictwo „Znak”, 1998
 37. Zuchniewicz Paweł : Wujek Karol : kapłańskie lata Papieża. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2007

Wydawnictwa ciągłe

 1. Figiel Martyna : Jan Paweł II – człowiek książki // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 25-29
 2. Jachimczak Barbara Wanda : Echo niebios. Scenariusz // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 25-27
 3. Jachimczak Barbara Wanda : Jan Paweł II. Fama sanctitatis, fama signorum // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 23-24
 4. Jachimczak Barbara Wanda : Każdego człowieka czeka w życiu walka duchowa : scenariusz z okazji kanonizacji papieża Polaka // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 25-27
 5. Jachimczak Barbara Wanda : Ludzkość zawsze potrzebuje pokoju... : scenariusz z okazji Roku św. Jana Pawła II // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 2, s. 27-29
 6. Jachimczak Barbara Wanda : Niezwykły pielgrzym : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920 - 2 IV 2005) // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 20-22
 7. Jachimczak Barbara Wanda : Tajemnica Przejścia według Jana Pawła II : scenariusz zaduszkowy // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 29-30
 8. Jachimczak Barbara Wanda : Taki jestem... Anegdoty o Papieżu // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3 , s. 31-33
 9. Jachimczak Barbara Wanda : To co we mnie niezniszczalne trwa! - Jan Paweł II : montaż poetycko-muzyczny // Biblioteka w Szkole. - 2005 nr 4 s. 26-27
 10. Jachimczak Barbara Wanda : W ojczyźnie serce me zostało... : scenariusz słowno – muzyczny // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s. 22-24
 11. Jędrzejak Justyna : Jak Lolek stał się świętym : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Papieskiego // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 9, s. 28-32.
 12. Jurek Lidia : A jednak nie cały umieram, to, co we mnie niezniszczalne, trwa : scenariusz słowno-muzyczny na Dzień Papieski // Biblioteka w Szkole. - 2006 nr 9 s. 26-28
 13. Kowgier Magdalena : Santo subito! Od beatyfikacji do kanonizacji Jana Pawła II // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 23-24
 14. Maciejewska Alicja : Dzięki ci, Panie za Jana Pawła II : scenariusz słowno – muzyczny // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 22-24
 15. Makowska Jolanta : Pokolenie JP II // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2005 nr 5 s.24-26
 16. Misior Radosław : Personalistyczna pedagogika wychowania Jana Pawła II // Nowa Szkoła. - 2015, nr 1, s. 30-39
 17. Pińczuk Bogumiła : Miłość mi wszystko wyjaśniła : scenariusz poświęcony pamięci Jana Pawła II // Biblioteka w Szkole. - 2006 nr 9 s. 23-25
 18. Stawowska Agnieszka : Nie lękajcie się ! : scenariusz o Janie Pawle II // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 24-27
 19. Trojan Elżbieta : Św. Jan Paweł II (1920-2005) : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 40-44

                                                                                           Opracowała Aleksandra Wilk