Zasady dobrego wychowania -zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku

Wydawnictwa zwarte

1.      Brzozowski  Maciej A.,  Wysocki Roman :  ABC dobrych manier. - Warszawa : Muza, 2003

2.      Castro  de  Arantxa G. :  Poradnik dobrych manier . - Warszawa : Świat Książki, 2003

3.      Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych . - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Etyki w Nauce, 2001

4.      Ikanowicz Cezary, Piekarski Jan W. :  Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje . -  Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2007

5.      Jabłonowska  Lidia , Myśliwiec Grzegorz : Współczesna etykieta pracy. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2006

6.       Kamyczek Jan  : Grzeczność na co dzień : ilustrowana. - Warszawa : Iskry, 1972

7.      Kamyczek Jan : Savoir-vivre dla nastolatków. - Warszawa : Wydawnictwo Harcerskie Horyzonty, 1974

8.      Kasdepke  Grzegorz :  Bon czy ton : savoir-vivre dla dzieci. - Łódź : Literatura, 2016

9.      Marcjanik Małgorzata Grzeczność w komunikacji językowej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

10.  Marcjanik Małgorzata Mówimy uprzejmie : poradnik językowego savoir-vivre'u . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

11.  Marcjanik Małgorzata : Polska grzeczność językowa . - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2002

12.  Marcjanik Małgorzata  : W kręgu grzeczności : wybór prac z zakresu polskiej etykiety językowej . - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2001

13.  Markiewicz Marek : Poradnik dobrych obyczajów. - Warszawa : "Iskry", 1990

14.   Pietkiewicz Edward : Savoir - vivre dzisiaj. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1990

15.  Pietkiewicz Edward :  Dobre obyczaje. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987

16.  Sabath  Ann Marie :  Savoir-vivre w biznesie : nowoczesne rady na miarę XXI wieku. - Warszawa : "Amber", 2004

17.  Sawicka Ewa Savoir-vivre : przy stole, w pracy. - Bielsko-Biała: Zebra, cop. 2007

18.  Tautz-Wiessner Gisela : Savoir-vivre w życiu zawodowym. - Wrocław : "Astrum", cop. 1998

19.  Ziółkowska Maria  : Bądź uprzejmy na co dzień i od święta . - Szczecin : "Glob", 1987

    

                                                                                        Opracowała Aleksandra Wilk