Zasady dobrego wychowania -zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Brzozowski Maciej A.,  Wysocki Roman :  ABC dobrych manier. - Warszawa : Muza, 2003
 2. Castro de Arantxa G. :  Poradnik dobrych manier . - Warszawa : Świat Książki, 2003
 3. Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych . - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Etyki w Nauce, 2001
 4. Frączek Agnieszka : Dobre obyczaje czyli W lekkim tonie o bon tonie. - Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", 2018
 5. Frączek Agnieszka : Dobre obyczaje czyli Z przyrodą za pan brat. - Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", 2007
 6. Herbst Grażyna : Dobre maniery czyli Savoir-vivre dla dzieci. - Kraków : Wydawnictwo Aksjomat, 2017
 7. Ikanowicz Cezary, Piekarski Jan W. : Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje . -  Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2007
 8. Jabłonowska Lidia , Myśliwiec Grzegorz : Współczesna etykieta pracy. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2006
 9. Jalbert Philippe : Elementarz dobrych manier : dla dzieci i nie tylko.... - Warszawa : Wilga - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018
 10. Kalniņa Irma : Podano do stołu : savoir-vivre dla dzieci. - Gdańsk : Wydawnictwo Adamada, 2018
 11. Kamińska-Radomska Irena : Kultura biznesu : normy i formy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
 12. Kamyczek Jan : Grzeczność na co dzień : ilustrowana. - Warszawa : Iskry, 1972
 13. Kamyczek Jan : Savoir-vivre dla nastolatków. - Warszawa : Wydawnictwo Harcerskie Horyzonty, 1974
 14. Kasdepke Grzegorz :  Bon czy ton : savoir-vivre dla dzieci. - Łódź : Literatura, 2016
 15. Marcjanik Małgorzata Grzeczność w komunikacji językowej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 16. Marcjanik Małgorzata : Mówimy uprzejmie : poradnik językowego savoir-vivre'u . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
 17. Marcjanik Małgorzata : Polska grzeczność językowa . - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2002
 18. Marcjanik Małgorzata : W kręgu grzeczności : wybór prac z zakresu polskiej etykiety językowej . - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2001
 19. Markiewicz Marek : Poradnik dobrych obyczajów. - Warszawa : "Iskry", 1990
 20. Musiał Małgorzata : Dobra relacja : skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania – Grupa, 2017
 21. Nożyńska-Demianiuk Agnieszka : Poradnik kulturalnego dzieciaka. - Konin ; Wydawnictwo Ibis, 2020
 22. Pietkiewicz Edward : Savoir - vivre dzisiaj. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1990
 23. Pietkiewicz Edward : Dobre obyczaje. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987
 24. Rzeszotek Mariusz : Sukces wychowania : jak budować dobre relacje w grupie : poradnik dla nauczycieli, trenerów i pedagogów. - Warszawa : Difin, 2018
 25. Sabath Ann Marie :  Savoir-vivre w biznesie : nowoczesne rady na miarę XXI wieku. - Warszawa : "Amber", 2004
 26. Sawicka Ewa Savoir-vivre : przy stole, w pracy. - Bielsko-Biała: Zebra, cop. 2007
 27. Scott Jennifer L. : Jak nauczyć dzieci dobrych manier. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021
 28. Staniszewska Zofia : Dzieci w sieci czyli Dobre maniery w internecie. - Katowice : Wydawnictwo Debit, 2018
 29. Strzeboński Grzegorz : Dobre maniery dla dzieci. - Warszawa : Kraków : Wydawnictwo GREG, 2020
 30. Świątek Anna Maria : Kultura osobista ucznia. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2020
 31. Tautz-Wiessner Gisela : Savoir-vivre w życiu zawodowym. - Wrocław : "Astrum", cop. 1998
 32. Ziółkowska Maria :  Bądź uprzejmy na co dzień i od święta . - Szczecin : "Glob", 1987
 33. Żywczak Krzysztof : Dobre obyczaje : niezbędnik każdego urwisa, przewodnik po dobrych manierach dla dzieci i nie tylko. - Bielsko-Biała : Dragon, 2020

 

 

Wydawnictwa ciągłe

 

 1. Małyska Małgorzata : Dobre maniery : konspekt zajęć zintegrowanych // Życie Szkoły. - 2019, nr 7, s. 38-41.
 2. Talaga-Duma Małgorzata : Zapraszam do stołu - zostań mistrzem dobrych manier // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 6, s. 32-36.
 3. Żurek Marzena : Kto dobre zwyczaje pielęgnuje, doskonałym zdrowiem się cechuje! // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 7, s. 48-50.

  

                                                                                        Opracowała Aleksandra Wilk