Doradztwo zawodowe

( zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku )

 

 Wydawnictwa zwarte

Bańka Augustyn : Psychologiczne doradztwo karier. – Poznań : PRINT - B, 2007

Baraniak Barbara : Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008

Baraniak Barbara : Metody badania pracy. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009

Bielak Bolesław : Jaki zawód wybrać ?. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej / pod red. nauk. Ewy Stolarczyk – Ambrozik. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013

Człowiek w pedagogice pracy / pod red. nauk. Barbary Baraniak. – Warszawa : Difin, 2012

Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014

Dubis Małgorzata : Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu : ( na przykładzie licealistów z Podkarpacia ). – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011

Edukacja dorosłych : doradca zawodowy : rynek pracy / pod red. Agnieszki Stopińskiej - Pająk. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006

Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne : flexicurity po polsku? / pod red. Marka Rymszy. – Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005

Fiała Urszula Małgorzata : Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum. – Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2009

Jeruszka Urszula : Kwalifikacje zawodowe : poglądy teoretyczne a rzeczywistość. – Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006

Karney Janina E. : Podstawy psychologii i pedagogiki pracy. – Warszawa : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2004

Karpiński Andrzej : Przyszłość rynku pracy w Polsce. – Warszawa : Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, 2006

Kownacka Ewa [et al.] : Podejście wielokulturowe w doradztwie zawodowym : praktyczny poradnik dla doradcy zawodowego pracującego z klientem odmiennym kulturowo. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2007

Kryńska Elżbieta : Dylematy polskiego rynku pracy. – Warszawa : Instytut Pracy I Spraw Socjalnych, 2001

Kukla Daniel, Duda Wioleta : Poradnictwo zawodowe – rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. – Warszawa : Difin, 2016

Kwiatkowski Stefan M., Bogaj Andrzej, Baraniak Barbara : Pedagogika pracy. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

Langton Ken, Cartwright Nikki : Rozmowa Kwalifikacyjna : jak zdobyć wymarzoną pracę. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2007

Nowacki Tadeusz Wacław : Leksykon pedagogiki pracy. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji

Nowacki Tadeusz Wacław, Korabiowska – Nowacka Kazimiera, Baraniak Barbara ; pod red. nauk. Tadeusza Wacława Nowackiego. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000

Obidniak Dorota, Pfeiffer Agnieszka, Suliga Maria : Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013

Od Manualizmu do pedagogiki pracy / pod red. Barbary Baraniak. – Warszawa : Difin, 2010

Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe / pod red. Henryka Bednarczyka, Janusza Figurskiego i Mirosława Żurka. - Warszawa, Radom : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Instytut Technologii Eksploatacji, [2004]

Pedagogika pracy wobec problemów ochrony pracy / pod red. Henryka Bednarczyka i Ireneusza Woźniaka : Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu : współpraca Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. [et al.]. – Radom : ITE, 2004

Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / pod red. nauk. Daniela Kukli i Łukasza Bednarczyka. - Warszawa : Difin, 2010

Praca człowieka w XXI wieku : konteksty, Wyzwania, zagrożenia / pod red. Ryszarda Gerlacha. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008

Praca i organizacja w procesie zmian / pod red. Adama Bieli, Bohdana Rożnowskiego i Augustyna Bańki.- Poznań : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2006

Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym pod red. nauk. Tomasza Rostkowskiego i Dariusza Danilewicza. – Warszawa : Difin, 2012

Przyszłość pracy w XXI wieku / pod red. nauk. Stanisławy Borkowskiej. – Warszawa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005

Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego : materiały do studiowania. T. II / pod red. Henryka Skłodowskiego. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999

Psychologiczne doradztwo karier : Bańka Augustyn. – Poznań : „Print – B”, 2007

Rosalska Małgorzata : Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012

Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem edukacyjnym. – Wydawca Ecorys Polska, 2013

Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : metoda projektów w praktyce edukacyjnej : doświadczenia z projektu. – Warszawa : Wydawca Ecorys Polska, 2013

Sarzyńska Ewa : Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2007

Słownik pedagogiki pracy / pod red. Lidii Koczniewskiej – Zagórskiej, Tadeusza Wacława Nowackiego i Zygmunta Wiatrowskiego ; [aut. Haseł Bandura Ludwik et al.]. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986

Stańczyk Izabela : Doradztwo personalne i zawodowe . – Warszawa : Difin, 2013

Strużyna Aneta : Instytucjonalne doradztwo zawodowe : diagnoza i model optymalizacyjny. – Poznań : Oficyna Wydawnicza Garmond, 2005

Szacfajer Zdzisław : Czynniki i wyznaczniki wyboru zawodu przez uczniów klas ósmych. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1991

Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / pod red. nauk. Andrzeja Bogaja i Stefana M. Kwiatkowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Trzeciak Włodzimierz : Przygotowujemy się do wyboru zawodu. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1988

Wiatrowski Zygmunt : Podstawy Pedagogiki Pracy. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005

Wierzejska Joanna, Karpenko Oresta : Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015

Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym / pod red. Henryka Skłodowskiego. – Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 2006

Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia / pod red. Ryszarda Gerlacha, Aleksandry Kulpy – Puczyńskiej i Renaty Tomaszewskiej – Lipiec. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008

Wydawnictwa ciągłe

Piorunek Magdalena, Woźniak Marlena : Nauczyciel jako doradca zawodowy // Nowa Szkoła. – 2006, nr 8, s. 43 - 49

Śmielecka Anna : Poradnictwo w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 8, s 23 – 26