WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA MŁODSZEGO

(zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

WYDAWNICTW ZWARTE:

 1. Andrychowska – Biegacz Jadwiga: Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania . - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2006.
 2. Brazelton Thomas B., Sparrow Joshua D.; przekł. Agata Błaż: Rozwój dziecka: od 0 do 3 lat.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013
 3. Brazelton Thomas B., Sparrow Joshua D.; przekł. Anna Kacmajor, Agata Sulak: Rozwój dziecka: od 3 do 6 lat.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013
 4. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007.
 5. Gajewska Grażyna, Szczęsna Anna, Rewińska Elżbieta: Warsztat opiekuna-wychowawcy młodszych dzieci : scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści wychowawczej.- Zielona Góra: PEKW "Gaja", 2004.
 6. Gładyszewska Cylulko Joanna: Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 7. Gruszczyk – Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa: Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka.- Warszawa: WSiP, 2005
 8. Gruszczyk – Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa: Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola.- Warszawa: WSiP, cop.2004
 9. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa ; [il. Lidia Michałek]: Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : pakiet pomocy.- Warszawa: WSiP, cop. 2005
 10. Jodzis Daria: Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym . - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.
 11. Kamińska Dorota: Wspomaganie płynności mowy dziecka : profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 12. Minczakiewicz Elżbieta Maria: Psychoruchowy rozwój dziecka : diagnoza : propozycje wsparcia i pomocy rodzinie . - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.
 13. Odowska – Szlachcic Bożenna: Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego . - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.
 14. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka /

   pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Wyd. 2. –

   Kraków : "Impuls", 2008.

       CZASOPISMA:

 1. Rozwijanie i wspomaganie twórczego rozwoju dzieci w procesie edukacji / Irena Pufal-Struzik. // Nauczanie Początkowe. - 3003/2004 nr 3 s. 23-27
 2. Wspomaganie rozwoju dziecka / Krystyna Lubomirska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008 nr 1 s. 5-9
 3. Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka / Joanna Tomczyk.// Życie Szkoły. - 2006 nr 5 s. 56-60
 4. Wspomaganie w rozwoju psychomotorycznym trzy- i czterolatków / Marta Bogdanowicz, Dorota Kulka, Marta Łockiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006 nr 8 s. 14-18