Rok 2015 – Rokiem Szkoły Zawodowców

 

(zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Ambroziak Zygmunt: Produkcja piekarsko – ciastkarska cz.2. Podręcznik dla technikum.- Warszawa: WSiP, 2012
 2. Bily – Czopowa Maria, Mierowska Karolina: Krój i modelowanie odzieży lekkiej. Krawiectwo miarowo-usługowe.- Warszawa: WSiP, 1995
 3. Czurkowa Maria Halina, Ulawska – Bryszewska Irena: Rysunek zawodowy dla szkół odzieżowych.- Warszawa: WSiP, 1984
 4. Fałkowska – Rękawek Ewa: Podstawy projektowania odzieży. Podręcznik dla szkół odzieżowych.- Warszawa: WSiP, 2000
 5. Jachowicz Kamila, Zakrzewska Elżbieta: Kucharz małej gastronomii. Egzamin zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami.- Warszawa: WSiP, 2008
 6. Kaniewska Magdalena: Technik usług kosmetycznych. Egzamin zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami.- Warszawa: WSiP, 2008
 7. Kulikowska-Jakubiak Teresa, Richter Małgorzata: Fryzjer. Egzamin zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami.- Warszawa: WSiP, 2008
 8. Lewandowski Tadeusz: Rysunek techniczny dla mechaników. Podręcznik.- Warszawa: WSiP, 2011
 9. Maj Tadeusz: Zawodowy rysunek budowlany.- Warszawa: WSiP, 2006
 10. Nowak Halina: Stolarstwo. Technologia i materiałoznawstwo.- Warszawa: WSiP, 2000
 11. Obidniak Dorota, Pfeiffer Agnieszka, Suliga Maria: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego.- Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspirania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013
 12. Orzełowski Seweryn: Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych. Podręcznik..- Warszawa: WSiP, 2011
 13. Rosalska Małgorzata: Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy.- Warszawa: Krajowy Związek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej , 2012
 14. Rychter Tadeusz: Mechanik pojazdów samochodowych.- Warszawa: WSiP, 1984
 15. Słodowy Adam: Majsterkowanie dla każdego.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, 1991
 16. Szymańczak Mariusz: Mechanik pojazdów samochodowych. Egzamin zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami.- Warszawa: WSiP, 2011
 17. Technik mechatronik. Tom I. Innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2009
 18. Technik mechatronik. Tom II. Innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2009
 19. Technik mechatronik. Tom III. Innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla nauczyciela.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2009
 20. Technik technologii odzieży. Tom I. Innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2008
 21. Technik technologii odzieży. Tom II. Innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2008
 22. Technik technologii odzieży. Tom III. Innowacyjne środki dydaktyczne kształcenia modułowego dla nauczycieli.- Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2008